Stilte voor en na de storm? Transitietijd

7 augustus 2018

Welke bestuurders, managers en projectleiders heb je nodig bij de gemeentelijke overheid om horizontaal, resultaatgericht en creatief resultaten te halen? Durf om te denken en experimenten op te zetten, met ander leiderschap. Hiervoor zijn bestuurders en managers nodig met visie om jonge talenten ‘de vloer te geven’.

Storm in augustus? Daar denk je niet zo snel aan. De paar mussen die er nog zijn, vallen dood van het dak; het Nationaal Hitteplan is uit de kast getrokken en het Rode Kruis wil ouderen in verpleegtehuizen opzoeken ter controle. Gelukkig hoeft geen enkele leerling of leraar in een snikhete klas te zitten. Er dreigt tekort aan strooizout, dit keer om het asfalt niet te laten smelten. Iedereen lijkt door de hitte bevangen! Behalve bij de gemeentelijke overheid dan, daar lijkt het rustig. Wellicht een stilte voor de storm?

Geschikte kandidaten bij de gemeentelijke overheid? Ze zijn er, echt.

Oude Colleges van B&W hebben eind 2017 begin 2018 de laatste loodjes uit het collegeprogramma afgewerkt. De nieuwe Colleges zijn vaak kort voor de zomer gevormd; met een nieuw programma en vaak met nieuwe wethouders. Alle inwerkprogramma’s voor bestuurders en raadsleden draaien op volle toeren. Na de vakanties start de uitvoering van de nieuwe plannen. Dan pas wordt de complexiteit van die ideeën duidelijk en draait ons team op volle toeren. Er zal behoefte zijn aan goede kandidaten, vast en interim. Onze expertise!

Kandidaten ter uitvoering van de jeugdzorg

Op welke onderwerpen we ze verwachten in te zetten? Denk aan de uitvoering van de Jeugdzorg. Veel gemeenten kampen met structurele tekorten: hoe los je deze op? Na de decentralisatie is het zaak dat gemeenten veranderen. De kokers kunnen niet meer naast elkaar bestaan, er zijn varianten nodig: van regisserend, inkopend en zelfregulerend tot een wijkgerichte en corporatieve manier van werken.

Mensen nodig voor energietransitie en duurzaamheid

Of neem de uitvoering van de energietransitie: we gaan van het gas af! Maar hoe en in welke wijken? En hoe wordt dat gefinancierd? Diverse stakeholders komen in beeld: de huiseigenaar, de woningcorporatie, de gemeente en de woning zelf.
Een ander belangrijk issue is duurzaamheid; de transitie van afval naar grondstof, een overgang naar circulaire economie. De burgemeester van Rotterdam gaf het startsein door twee hybride vuilniswagens om te dopen tot ‘goudtransport’. Ingrijpende en ondenkbare veranderingen staan ons de komende vier jaar te wachten, en daarna is het echt nog niet af…

Deskundige kandidaten

En wie gaat dat aanpakken bij de gemeenten? Welke mensen, met welke competenties? Dat is ons pakkie-an, met kandidaten die deskundig zijn op diverse gebieden. Om er een paar te noemen: zakelijk, politiek-bestuurlijk sensitief, contextueel, integraal, in de keten. In elk geval passend bij opgave gericht werken. Veel zal gaan om gedragsverandering van burgers. Met slechts 50 eurocent is ons gedrag beïnvloed en brengen we winkelwagentjes en plastic flessen terug! Hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe community, zoiets als de lezers van Libelle die massaal naar de ‘Libelle-zomerweek’ komen, bewoners beïnvloedt om bijvoorbeeld afval te scheiden?

Moed, visie en durf

Welke bestuurders, managers en projectleiders heb je nodig om horizontaal, resultaatgericht en creatief resultaten te halen? Door om te denken en experimenten op te zetten, met ander leiderschap. Er zijn bestuurders en managers nodig met moed, visie en de durf om jonge talentvolle mensen ‘de vloer te geven’. Misschien mislukt er ook wel eens iets, maar durf het aan en zet jonge talenten met kennis van gaming en social media in, dat is weer eens iets heel anders dan verordeningen.

PS: Heb jij ze nodig, deze bestuurders, managers en talenten? Neem contact met ons op; wij kennen ze of vinden ze en laten je inspirerend verrassen. Wij zijn klaar voor de storm!

Helga Bijker is partner en mede-eigenaar van interim- en werving & selectiebureau K+V. Haar focus ligt op de publieke sector.

Helga Bijker

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
KV_Team_Helga-Bijker

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.