Talentvolle teams

5 mei 2017

Ruim tachtig coaches uit Rotarykring hebben bijgedragen om op de zaterdag het Management Game tot een hoogtepunt te maken.

Strak in het (mantel)pak, dat was de eerste opdracht. Op zaterdag 8 april jl., in alle vroegte, bereidden 48 jonge, talentvolle en ambitieuze jongeren zich voor op een uiterst serieuze managementgame. Die dag vormen ze, in drietallen, voor één dag het dagelijks bestuur van de fictieve luchthaven ‘Flight Heaven’ en bieden ze het hoofd aan de uitdagingen waar een moderne businessman/vrouw mee te maken krijgt. Aan het begin van die dag krijgen ze de omvangrijke case te lezen; verdiepen ze zich in de achtergronden van en dynamiek rond de luchthaven en leven ze zich in de toegewezen rollen.  Tegelijkertijd bereidden ook evenzovele ‘coaches’ zich voor; ervaren senior ondernemers en managers die in verschillende rollen het spel meespelen en de deelnemers maximaal uitdagen.

Deze managementgame is onderdeel van het trainingsweekend dat de Rotary jaarlijks organiseert en aanbiedt aan jongeren. Rotary? Inderdaad, het is minder bekend dat deze club van actieve en betrokken mensen naast het steunen van goede doelen ook bij wil dragen aan de beroepsontwikkeling.  Bijvoorbeeld door het organiseren van dit weekend.

Terug naar de game en de deelnemers. Bij het maken van de game wilde Rotary dat deze zo dicht mogelijk de werkelijkheid benaderde én een daadwerkelijke impuls gaf aan de ontwikkeling van de talentvolle jongeren. Het spelen van de game was niet alleen bedoeld om ervaringen op te doen in een verantwoordelijke rol, maar ook om te leren van de eigen sterktes en zwaktes. Rotary zocht daarom contact met K+V met de vraag of en hoe zij aan dat doel konden bijdragen. K+V stelt de mens centraal; zijn en haar mogelijkheden, talenten en persoonlijkheid. En zoekt de passende match tussen functie en persoon. Precies datgene dat Rotary ook wil versterken. De bijdrage die K+V aan het weekend leverde sloot daar nauw op aan. Alle deelnemers aan het weekend kregen van K+V het aanbod om een persoonlijkheidstest te doen. K+V hanteert in haar werving en selectie ODC als middel om inzicht te krijgen in de kwaliteiten, talenten en ontwikkelpunten van haar kandidaten. Datzelfde instrument zette K+V nu in om de deelnemers aan het weekend te ‘assessen’. Twee doelen wilden we daarbij bereiken. De eerste was om de deelnemers de mogelijkheid te bieden om datgene wat ze over zichzelf leerden in de uitvoering van de game te confronteren met hun persoonlijke profiel uit de ODC. En daarmee een instrument in handen te geven om gericht te werken aan de eigen ontwikkeling. En het tweede doel was om in de samenstelling van de drietallen combinaties te vinden die elkaar zoveel als mogelijk zouden aanvullen. Dat is ook gebeurd. Op basis van de persoonlijke profielen van de deelnemers (die overigens alleen K+V wist) zijn de drietallen gevormd.

Mensen zoeken graag gelijkgestemden. In deze game zochten we juist complementaire eigenschappen zodat de teams als geheel succesvol konden opereren. Het was ‘maar’ een spel; toch bleek al snel dat de deelnemers hun rol uiterst serieus namen. En dat de teamselectie werkte! De deelnemers werden in die dag geconfronteerd met, dat gebeurt in de werkelijkheid ook, verschillende onverwachte gebeurtenissen. Een fictieve brief van het kabinet die ‘Flight Heaven’ een aanscherping van milieueisen oplegde, een journalist die inbelt met kritische vragen, omwonenden die hun lobby voor minder lawaai en uitstoot kracht bijzetten, exploitanten van vastgoed die zich zorgen maakten en met claims dreigden, etc. Dat stond allemaal niet van te voren aangekondigd en de teams moesten zich ter plekke verhouden tot deze gebeurtenissen. Niets doen was geen optie! Het was mooi en goed te zien dat talent en samenspel van diverse kwaliteiten eraan bijdroeg dat vrijwel alle teams zich, met wisselende strategieën, succesvol door de dag heen werkten. Sterker nog; met veel elan, overtuiging en inzet zorgden voor succesvolle en soms verrassende oplossingen. Ook al was het ‘maar’ een spel.

Aan het einde van de dag, kregen de deelnemers hun persoonlijke profiel en begint voor hen de persoonlijke reflectie. Wat ben ik vandaag tegengekomen, waarover ben ik tevreden en waarin kan ik mij verder verbeteren, wat zijn mijn valkuilen en wat betekenen deze ervaringen voor mijn ontwikkeling. Dat soort vragen kunnen nu gesteld en beantwoord worden. De deelnemers gaan de komende tijd hun persoonlijke ervaringen delen in en met de verschillende Rotary clubs. Mede dankzij de belangrijke bijdrage die K+V aan dit weekend leverde, zien wij terug op een succesvolle, nuttig en plezierige samenwerking. En wie weet…. ziet u een van de deelnemers ooit terug als passende kandidaat die weet waar hij of zij voor gaat en staat!

Wij bedanken K+V voor de inzet en de toegevoegde waarde!

Jancor de Boer (Rotary Amersfoort)

K+V

Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.