Van VAR naar Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

29 april 2016

Het kan u niet ontgaan zijn: vanaf 1 mei aanstaande vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zzp’ers een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de arbeidsrelatie en loondienst uit te sluiten. Voor de opdrachtgevers is dit van belang omdat zij zo zeker weten dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. Maar echte zekerheid is er eigenlijk alleen met tussenkomst van een overeenkomst?

K+V heeft in samenwerking en in overleg met de bij de RIM (Raad voor Interimmanagement) aangesloten bureaus een modelovereenkomst voorgelegd bij de belastingdienst. Deze gaan wij, na goedkeuring, gebruiken voor nieuwe opdrachten. Ook voor lopende opdrachten geldt dat wij de overeenkomsten gaan aanpassen aan de Wet DBA.
We zullen om die reden komende periode contact met hen opnemen en een nieuwe overeenkomst aan hen voorleggen. Uiteraard veranderen de basisgegevens hierin niet, wel wordt de opdracht, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de zelfstandigheid van de interim manager scherper beschreven en daadwerkelijk gecontroleerd.

De door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten geeft dus de gewenste zekerheid over de loonheffingen voor een periode van 5 jaar. Gedurende het komende jaar is er tijd om een en ander ‘in te regelen’, de zogenaamde transitieperiode. De Belastingdienst spreekt van een inspanningsverplichting: er moet door beide partijen actief gewerkt worden om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Wij zullen dus actief zowel de naleving van het contract bij onze opdrachtgevers volgen, als de zelfstandigheid van onze ingezette interim managers controleren. Zo zijn wij voor alle partijen de garantie voor een goede naleving van de Wet DBA en dus zekerheid vooraf!

Johannes Arets

Directeur

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.