Zijn de roaring twenties terug van weggeweest?

7 januari 2020

Daar zijn we dan: 2020.  De twintigerjaren. Zullen de jaren ’20 van deze eeuw net zo roaring worden als de twenties van de vorige eeuw? Een decennium van groei, wetenschappelijke ontdekkingen en industrialisering van ongekende omvang. Een tijd van massaproductie. Maar ook de tijd van een enorme creativiteit, de opkomst van jazz, feminisering, medische doorbraken. Een periode die weliswaar eindigde met een doffe knal maar bovenal een decennium van ontwikkeling.

Staan we voor weer een nieuw periode van culturele en maatschappelijke ontwikkeling? Creativiteit, vernieuwing? De voortekenen zijn positief. De wetenschappelijke ontdekkingen, muziek, cultuur, democratie, positie van de vrouw, onderwijs, duurzaamheid, op alle gebieden is  beweging. De informatierevolutie is in volle gang. De kwantumcomputer kan zomaar doorbreken. Robots die onze routinetaken overnemen en op weg zijn naar een volgende fase met  ingewikkeldere taken?

Wat er ook gebeurt, de (technologische) ontwikkelingen zullen op alle gebieden van ons leven impact hebben en voor iedereen gevolgen hebben.

Hebben we geleerd van het verleden?

Een ding staat voor mij vast, die veranderingen zorgen ook voor onrust. Technologie kan meer dan wij kunnen bevatten. Technologie kan wellicht meer dan wij willen. Daarnaast is de welvaart niet gelijk verdeeld. De mogelijkheden en wensen die wij hebben zijn dan ook zeer divers. De uitdaging is om iedereen te laten meedoen. Onze emoties veranderen maar heel beperkt. Onze behoefte aan aandacht, gezien worden, sociaal er toe doen, van betekenis zijn, zijn universeel en uitermate krachtig. Aan ons om daar met elkaar invulling aan te geven. Dan realiseren we wellicht een betere balans dan in de vorige roaring twenties. Hebben we misschien echt wat geleerd van ons sociaal psychologisch gedrag als mensen en vallen we niet terug in angst, egoïsme en nationalisme? Reuze spannend, groots en meeslepend. Maar wat kan ik dan nu doen?

Leiders kunnen het goede voorbeeld geven

In onze organisatie begeleiden wij leiders bij het vinden van nieuwe organisaties en organisaties bij het vinden van nieuwe leiders. Daar zit onze beïnvloeding. Als het ons lukt om de goede mensen in de bestuurskamers te benoemen, dan kunnen wij ook een beetje bijdragen aan deze nieuwe roaring twenties. Goede leiders? Wat of wie zijn dat dan? Wij hebben daar wel een beeld bij. Leiders die vanuit aandacht voor de ander werken. Bereid zijn sámen te werken. Gericht op ontwikkeling van de organisatie, de mens,  duurzaam en met de bedoeling altijd voor ogen. Niet uitsluitend rendement in geld maar rendement in een goede balans met wisselende prioritering. Die leiders zijn er en veel zijn op weg het te worden…

Maar wat vind jij? Wil jij het goede voorbeeld geven? Wil jij meedoen en dit decennium de juiste kant op sturen? Wij horen het graag.

Johannes Arets

Directeur K+V

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.