Inhoudelijk, ondernemend en inspirerend

ENSCHEDE
Organisatie |

Bureau HHM

Bureau HHM onderzoekt en adviseert, met passie en visie, in en voor de zorgsector. Bureau HHM bestaat sinds 1979 en is een onderzoeks- en adviesbureau, gericht op zorg en ondersteuning voor nu en later. Het bureau begeleidt veranderingsprocessen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Opdrachtgevers zijn onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, ministeries, provincies en gemeenten, cliëntenorganisaties, landelijke koepels of verenigingen en landelijke instituten zoals de NZa en het CIZ. De adviseurs van HHM zijn vakmensen en autoriteit op hun respectievelijke terreinen, betrokken en bevlogen, en worden vaak betrokken bij de uitwerking van oplossingen voor cruciale vraagstukken in de zorgsector met landelijke reikwijdte. Maar ook hebben zij veel eigen initiatief en delen hun visie en ideeën graag en vaak met de markt en hun netwerk.

Drijfveer is de overtuiging dat de zorg en ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben, beter kan worden georganiseerd. Daarom helpt bureau HHM organisaties in de zorg en het sociale domein met de vraagstukken waar zij mee worden geconfronteerd. Zij doet dit door onderzoek, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en door met deze oplossingen aan de slag te gaan. De belangrijkste expertisegebieden zijn:

 • Onderzoek, evaluatie, monitoring
 • Innovatie, instrumentontwikkeling
 • Advies, coaching, projectleiding, organisatieontwikkeling

Bureau HHM is onder meer actief op het gebied van beschermd wonen, jeugd, netwerksamenwerking, kwaliteit in en van de zorg, langer thuis wonen, ontwikkeling van krachtige teams, transformatie en gemeenten, Stelsel WLZ, Wmo, ZVW, Jeugdwet en Participatiewet, etc. Bureau HHM heeft in de afgelopen periode belangrijke en majeure bijdragen geleverd aan de inrichting van de zorg in Nederland. In opdracht van het ministerie was zij bijvoorbeeld de ontwerper van de ZorgZwaartePakketten. Kijk voor een volledig beeld van Bureau HHM op de site, www.hhm.nl.

KV_Opdrachten_HHM
Functie | Senior Adviseur Zorgorganisaties

Bureau HHM wil zich meer profileren binnen de uitvoering, de operatie van de zorgsector zelf. In de afgelopen jaren lag het accent bij de uitvoering van opdrachten van ministeries, landelijke instuten en koepels (Actiz, VGN, NZa) en gemeenten. De vele opdrachten die werden uitgevoerd zijn beeldbepalend voor de zorgsector in Nederland. Aan de andere kant liggen er grote kansen in de begeleiding van zorgorganisaties bij de ontwikkeling van beleid, de aanpassing van de visie, strategie, personeel, cultuurtrajecten, ontwikkeling van krachtige team of uitwerken van nieuwe concepten op de terreinen van zorg en wonen, jeugd en netwerksamenwerking. Te veel om op te noemen.

Om die reden zoekt HHM een gedreven en enthousiaste senior organisatieadviseur, met een stevig netwerk in de zorg, die ervaring heeft met het realiseren van blijvende verbeteringen in de (langdurige) zorg. Vanuit kennis en visie en ook met kwaliteiten als actieve netwerker en communicator, verbinder, zakelijkheid en commercieel inzicht, is de adviseur die wij zoeken in staat om nieuwe typen opdrachten te genereren en uit te voeren. Met name de sectoren VVT, GZ, GGZ en Jeugdzorg zijn de deelsectoren waar de nieuwe adviseur een sterk businessplan bij weet te maken dat snel rendeert, met mooie opdrachten voor zich zelf, en ook voor collega adviseurs.

Inhoudelijk Ondernemend Inspirerend

Profiel

De ideale adviseur beschikt over een breed netwerk op bestuurlijk- en directieniveau in de zorg (met name care) en wordt gezien als een betrouwbare adviseur. Je loopt makkelijk binnen bij bestuurders en een kop koffie eindigt altijd met een vervolg. De nadere uitwerking van een thema, de ondersteuning bij een lastig probleem, een opdracht voor een organisatieontwikkelingsvraag of de uitvoering van een studie naar kwaliteit nieuwe stijl. Het (ogenschijnlijke) gemak waarmee je je in het netwerk beweegt wordt gevoed vanuit een goed onderbouwde visie en strategie om je markten te benaderen. Je bent je bewust van je kwaliteiten en kennisniveau en bent in staat dit over het voetlicht te brengen en om te zetten in opdrachten. Hierbij neem je niet alleen je eigen commerciële en inhoudelijke bijdrage aan HHM serieus maar ook die van collega’s. Zij zullen van jouw kennis en netwerken kunnen leren en groeien samen met jou.

Behalve dat je voor verschilende opdrachtgevers door heel het land werkt, stimuleer en reflecteer je naar collega’s en geef je richting aan thema’s. Je draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen en buiten bureau HHM. Je ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van dienstverlening en advieswerk en trekt de bijbehorende adviesprocessen. Je bent initiatiefrijk en jaagt nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor zorgaanbieders in de VVT, GZ, GGZ en Jeugdzorg aan. Je hebt visie, draagt deze professioneel uit én weet dit te vertalen naar actie.

Kwaliteiten en competenties:

 • academisch werk- en denkniveau
 • (advies-)ervaring (in de (langdurige) zorg)
 • netwerk in de zorg op bestuurlijk niveau
 • sterke acquisitievaardigheden
 • ondernemerskwaliteiten
 • proactief en inhoudelijk sterk; een autoriteit op je terrein
 • humor, relativeringsvermogen, inventiviteit en analytisch vermogen
Aanbod
 • Een contract voor bepaalde tijd, waarbij we bij gebleken geschiktheid de intentie hebben om deze voor onbepaalde tijd te verlengen.
 • Een organisatiecultuur waarbij leren en ontwikkelen hoog op de agenda staan.
 • En eigen ondernemerschap veel ruimte krijgt.
Procedure

De oriënterende gesprekken bij K+V staan gepland 3e week oktober. De mogelijke gesprekken bij Bureau HHM staan gepland eind oktober.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren door onderaan je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Sjef van Zwieteren (06-2153 7354) of Frank Wolff (06-15954079). Sjef en Frank begeleiden deze procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Senior Adviseur Zorgorganisaties
vast
40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.