K+V werving selectie interim management

Ondernemende inspirerende en pionierende collega

Enschede
Organisatie |

Bureau HHM

Bureau HHM onderzoekt en adviseert, met passie en visie, in en voor de zorgsector. HHM is actief sinds 1979 en richt zich op zorg en ondersteuning voor nu en later. HHM begeleidt veranderings­processen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Opdrachtgevers zijn onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, ministeries, provincies en gemeenten, cliëntenorganisaties, landelijke koepels of verenigingen en landelijke instituten zoals de NZa en het CIZ. De adviseurs van HHM zijn bevlogen vakmensen en autoriteit op hun respectievelijke terreinen, en worden vaak betrokken bij de uitwerking van oplossingen voor cruciale vraagstukken in de zorgsector met landelijke reikwijdte. Maar ook hebben zij veel eigen initiatief en delen hun visie en ideeën graag en vaak met de markt en hun netwerk.

De drijfveer is de overtuiging dat de zorg en ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben, beter kan worden georganiseerd. Daarom helpt HHM organisaties in de zorg en het sociale domein met de vraagstukken waar zij mee worden geconfronteerd. Zij doen dit door onderzoek, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en door met deze oplossingen aan de slag te gaan. De belangrijkste expertisegebieden zijn:

  • Onderzoek, evaluatie, monitoring
  • Innovatie, instrumentontwikkeling, organisatieontwikkeling
  • Advies, coaching, projectleiding, procesbegeleiding

HHM is onder meer actief op het gebied van beschermd wonen, jeugdhulp, netwerksamenwerking, kwaliteit in en van de zorg, langer thuis wonen, ontwikkeling van krachtige teams, transformatie en gemeenten (de werkterreinen van de WLZ, Wmo, ZVW, Jeugdwet en Participatiewet). HHM heeft in de afgelopen periode belangrijke bijdragen geleverd aan de inrichting van de zorg in Nederland. In opdracht van het ministerie waren zij bijvoorbeeld de ontwerper van de ZorgZwaartePakketten en de invoering van onafhankelijke indicatiesteling. Kijk voor een volledig beeld van Bureau HHM op www.hhm.nl.

KV_Opdrachten_HHM
Functie | (Aankomend) senior-adviseur Zorgorganisaties

Bureau HHM wil zich meer profileren binnen de uitvoering, de operatie van de zorgsector zelf. In de afgelopen jaren lag het accent bij de uitvoering van opdrachten van ministeries, landelijke instituten en koepels (Actiz, VGN, NZa) en gemeenten. De vele opdrachten die werden uitgevoerd zijn beeldbepalend voor de zorgsector in Nederland. Aan de andere kant liggen er grote kansen in de begeleiding van zorgorganisaties bij de ontwikkeling van beleid, de aanpassing van de visie, strategie, personeel, cultuurtrajecten, ontwikkeling van krachtige teams of uitwerken van nieuwe concepten op de terreinen van zorg en wonen, jeugd en netwerksamenwerking. Te veel om op te noemen.

Om die reden zoeken we een gedreven en enthousiaste (aankomend) senior organisatieadviseur, met een groeiend netwerk in de zorg, die ervaring heeft met het realiseren van blijvende verbeteringen in de (langdurige) zorg. Vanuit kennis en visie en ook met kwaliteiten als actieve netwerker en communicator, verbinder, zakelijkheid en commercieel inzicht, is de adviseur die wij zoeken in staat om nieuwe typen opdrachten te genereren en uit te voeren. Met name voor de sectoren VVT, GZ, GGZ en/of Jeugdzorg weet de nieuwe adviseur een sterk businessplan te maken dat snel rendeert, met mooie opdrachten voor zichzelf, en ook voor collega adviseurs.

Inhoudelijk Ondernemend Inspirerend

Profiel

De ideale adviseur beschikt over een netwerk op bestuurlijk- en directieniveau in de zorg (met name in de care) en wordt gezien als een betrouwbare adviseur. Je loopt makkelijk binnen bij bestuurders en een kop koffie eindigt altijd met een vervolg. De nadere uitwerking van een thema, de ondersteuning bij een lastig probleem, een opdracht voor een organisatieontwikkelingsvraag of de uitvoering van een studie naar kwaliteit nieuwe stijl. Het (ogenschijnlijke) gemak waarmee je je in het netwerk beweegt wordt gevoed vanuit een goed onderbouwde visie op zorg en een strategie om je markten te benaderen. Je bent je bewust van je kwaliteiten en kennisniveau en bent in staat dit over het voetlicht te brengen en om te zetten in opdrachten. Hierbij neem je niet alleen je eigen commerciële en inhoudelijke bijdrage aan HHM serieus maar ook die van collega’s. Zij zullen van jouw kennis en netwerken kunnen leren en groeien samen met jou.

Behalve dat je voor verschillende opdrachtgevers door heel het land werkt, stimuleer en reflecteer je naar collega’s en geef je richting aan thema’s. Je draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen en buiten bureau HHM. Je ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van dienstverlening en advieswerk en trekt de bijbehorende adviesprocessen. Je bent initiatiefrijk en jaagt nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor zorgaanbieders in de VVT, GZ, GGZ en/of Jeugdzorg aan. Je hebt visie, draagt deze professioneel uit én weet dit te vertalen naar actie.

Kwaliteiten en competenties:

  • academisch werk- en denkniveau
  • (advies-)ervaring (in de (langdurige) zorg
  • netwerk in de zorg op bestuurlijk niveau
  • sterke acquisitievaardigheden
  • ondernemerskwaliteiten
  • proactief en inhoudelijk sterk; een autoriteit op je terrein
  • humor, relativeringsvermogen, inventiviteit en analytisch vermogen
Aanbod

Je maakt deel uit van een hecht team met collega’s die voor en met elkaar willen werken. Om ervoor te zorgen dat we optimaal profiteren van elkaars kennis, brainstormen we regelmatig op ons kantoor in Enschede. We faciliteren kennisdeling waarbij jij een proactieve rol speelt. We hebben een organisatiecultuur waarbij leren en ontwikkelen hoog op de agenda staan, met veel vrijheid en ruimte om je eigen ondernemerschap vorm te geven. Het salaris voor deze functie bedraagt –afhankelijk van ervaring – maximaal € 5.000,– per maand.

Procedure

De data voor gesprekken met kandidaten zijn op dit moment nog niet bekend. De procedure is erop gericht deze vóór 1 juni af te ronden. Nadere informatie volgt op een later moment.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk zondag 19 mei aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Sjef van Zwieteren (06-2153 7354) of Frank Wolff (06-1595 4079) die deze opdracht begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

(Aankomend) senior-adviseur Zorgorganisaties
vast
40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.