KV_Vacatures

Sportieve en koersvaste sparringpartner

BEEKBERGEN
Organisatie |

KNGU

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is een grote sportbond en zet zich in om 309.000 leden, 1.000.000 fans, 1.000 clubbesturen en 8.000 trainers met passie en plezier de sport te laten beleven. Naast turnen en trampolinespringen, zijn onder meer freerunning, dansen en het Nijntje Beweegdiploma onderdelen van het sportieve portfolio. De bond fungeert als verbindend aanjager en als ‘gids’ voor verschillende klantgroepen. Met het aanbod draagt de KNGU bij aan de fysieke, mentale en sociale fitheid van veel mensen.

KV_Opdrachten_KNGU
Functie | Algemeen Bestuurslid

Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden die op collegiale wijze opereren en sturen op hoofdlijnen. Het is een strategisch opererend bondsbestuur, dat toezicht houdt op het functioneren van de directeur, die is aangesteld om de beroepsorganisatie aan te sturen. Het bestuur wordt benoemd door, en legt verantwoording af aan, de bondsraad. Het KNGU bondsbureau is in Beekbergen gevestigd en de bondsbestuur- en bondsraadvergaderingen zijn in de omgeving van Utrecht. Het bondsbestuur vergadert 8 keer per jaar met elkaar en 3 keer per jaar met de bondsraad, met name in de avond, eens per jaar op zaterdag. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met leden en vrijwilligers en door de KNGU georganiseerde evenementen.

De functie vraagt om beschikbaarheid van gemiddeld 4-6 uur per week en is onbezoldigd.

Sportieve en koersvaste sparringpartner

Profiel

Wij zoeken een bestuurslid met affiniteit voor sport en met de gymsport in het bijzonder. Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep jeugd en visie heeft op sport in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van sport en bewegen daarin. Zoals het belang van bewegen voor jonge kinderen en het ontwikkelen van een goede motoriek!

Iemand die het meerjarenbeleid omarmt en bijdraagt aan de succesvolle realisatie ervan, samen met de overige bestuursleden en de professionele beroepsorganisatie. De KNGU is in transitie en vormt zich om van een traditionele sportbond naar een sportieve onderneming met nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Het bestuur geeft strategisch sturing en werkt gestaag aan de realisatie van het toekomstbeeld.

Wij zoeken een persoon die in deze verenigingsomgeving een kritische sparringpartner is van de directeur en koersvast naar de stip beweegt. Iemand met helicopterview, die ingewikkelde materie reduceert tot de essentie.

  • Competenties
  • Daadkracht
  • Analytisch vermogen
  • Samenwerken
  • Omgevingssensitief
  • Visie
  • Interpersoonlijk sensitief
  • Communiceren
Aanbod

Een boeiende functie in een prachtig speelveld. Topsport, breedtesport, bewegen, evenementen! Bij de KNGU kun je een bijdrage leveren aan het realiseren van de droom om meer mensen van de gymsport te laten genieten. Om bij te dragen aan vitalere jeugd. Je bent onderdeel van het hart van de sport en een hechte sportfamilie en lid van een geweldig team bestuurders.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Via sport&zaken werkt de KNGU in dit traject samen met K+V. We verzoeken je te reageren voor 31 augustus door onderaan bij solliciteer direct uw cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22698599) of Roel Roelfzema (06 43873326). Helga en Roel begeleiden deze procedure. 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Algemeen Bestuurslid
Toezicht
4-6

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.