K+V werving selectie interim management

Visie, boegbeeld en communicatie

Utrecht
Organisatie |

NU'91

NU’91 behartigt de belangen van verpleegkundigen, verzorgenden en verwante professionals. NU’91 heeft een landelijk bureau en belangenbehartigers in zes regio’s. Nu’91 is zowel vakbond als ook beroepsorganisatie. Kerntaken zijn arbeidsvoorwaardelijke belangen (cao-onderhandelingstrajecten) én beroepsinhoud. NU’91 maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid van het verpleegkundig/verzorgend beroep en werkt aan de beeldvorming en waardering van het beroep, de kwaliteit van het verpleegkundig/verzorgend onderwijs en aan wettelijke regels en kaders. Daarnaast behartigt NU’91 de belangen van 12 specifieke beroepsorganisaties (SBO’s), zoals bij voorbeeld de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten en de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers.

De organisatie is niet van subsidies afhankelijk en onafhankelijk van koepelorganisaties. Inkomsten komen uit bijdragen van leden, specifieke beroepsorganisaties (SBO’s) en werkgevers. Hierdoor kan de organisatie zich volledig richten op de belangen van haar leden en doelgroep.

NU’91 is een vereniging met ruim 30.000 leden die worden vertegenwoordigd door de ledenraad. De ledenraad is het hoogste orgaan. Het bestuur bestaat uit één persoon die niet alleen bestuurder van de organisatie is, maar ook voorzitter van de ledenraad. De voorzitter wordt benoemd door de ledenraad van NU’91. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht van NU’91. Deze houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Er werken 35 personen binnen de organisatie.

Functie | Bestuurder

NU’91 is op zoek naar een nieuwe voorzitter/bestuurder. De huidige voorzitter/bestuurder neemt per 1 april 2019 aan het einde van de laatste termijn afscheid. De voorzitter/bestuurder heeft drie belangrijke rollen: (1) voorzitter van de vereniging (2) bestuurder van NU’91 en boegbeeld naar buiten (3) directeur van de organisatie en eindverantwoordelijk voor de bureau performance.

De organisatie richt zich op het ‘vakbondswerk’ en op de beroepsinhoud. De medewerkers van de organisatie zijn zeer verbonden met het werk en de doelgroep en voeren de werkzaamheden met een flinke hoeveelheid zelfstandigheid uit. De organisatie is stabiel en financieel gezond. Toch zijn er interessante uitdagingen voor NU’91 waar de nieuwe voorzitter/bestuurder de schouders kan onderzetten.

Thema’s zijn onder meer:

 • Strategische herpositionering en opnieuw op de kaart zetten van de organisatie
 • Vergroten naamsbekendheid
 • Externe profilering naar stakeholders (achterban, werkgevers, politiek, onderwijs, etc.)
 • Groei van achterban (aansluiten op de jongste generatie, en zo werken aan continuering van het bestaansrecht in de toekomst)
 • Modernisering en vernieuwing in werkwijze en communicatie

Interne professionalisering en teamvorming: vertaling van visie in te operationaliseren strategie en beleid, planvorming en doelrealisatie

enthousiast boegbeeld bestuurder

Profiel

We zoeken, zoals vaker, naar erg veel kwaliteiten in één persoon tegelijk. De functie kent een veelheid aan uitdagingen, binnen en buiten, als voorzitter, bestuurder, boegbeeld, leider en netwerker. Om de interne organisatie toekomstgericht te laten ontwikkelen, met duidelijke doelen en resultaten is sterk en modern leiderschap nodig. Om aan te sluiten op de behoeften, wensen en ontwikkelingen binnen de doelgroepen is kennis, netwerk en intuïtie nodig. Om een goede gesprekspartner te zijn van de diverse stakeholders vragen wij van kandidaten sociale en communicatieve vaardigheden, durf, charisma, energie en alertheid. Om als voorzitter en bestuurder NU’91 in de komende jaren stevig te positioneren en te laten groeien is visie en leiderschap noodzakelijk.

Kort samengevat:

Visie, leiderschap, extraversie, veranderkundig, communicatief, een warm hart voor mensen en de zorg, modern met aansluiting ‘op de nieuwe wereld’.

Het uitgebreide wensenlijstje:

 • Academisch niveau met achtergrond in de (V&V) zorg
 • Opgeleid als verpleegkundige is een pré
 • Duidelijke visie op V&V en een visie op vakbonden en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, ook in staat om een visie verder te ontwikkelen
 • Oog voor de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van een diverse achterban (SBO’s)
 • Innovatief vormgeven van vakbond nieuwe stijl
 • Schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Leiderschap, motivator en voorbeeldgedrag
 • Opiniemaker
 • Sociaal zeer vaardig en verbindend
 • Politiek sensitief en je weet om te gaan met (tegengestelde) belangen, ervaring met onderhandelingstrajecten
 • Netwerker, sterk op communicatie met de buitenwereld, als kleine partij je toegevoegde waarde laten zien
 • Bewezen track-record om een organisatie zichtbaar te maken en goed op de kaart te zetten
 • Hands-on bedrijfsvoerder met veranderkundige ervaring
Aanbod

Fulltime functie, ingeschaald in FWG 80 cao ziekenhuizen.

Procedure

De procedure bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij je verschillende mensen van NU’91 ontmoet. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste ronde, nemen deel aan de selectiedag (bij K+V op dinsdag 4 december aanstaande, van 9.30-17.00 uur, middels speeddates aan drie tafels met vertegenwoordigers van NU’91. Kandidaten die doorgaan voeren daarna gesprekken met de selectiecommissie op donderdag 6 december. De laatste verdiepingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 11 december. Een referentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de procedure. De procedure is ingericht op benoeming voor 31 december 2018 en indiensttreding per 1 april 2019.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) en Sjef van Zwieteren (06-2153 7354). Frank en Sjef begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.