KV_vacatures

Kwartiermaker voor deze functie

Midden van het land
Organisatie |

Onderwijsorganisatie

De stichting heeft meer dan 40 scholen, confessioneel en interconfessioneel, van speciaal basisonderwijs tot voortgezet onderwijs. Er is een tweehoofdig College van Bestuur welke leidinggeeft aan de schoolleiders. De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid, het financiële beheer, de bedrijfsvoering en de kwali­teitszorg van de school.

Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het Bestuursbureau. Het bureau voert taken uit op het gebied van huisvesting, financiën, salaris­administratie, personeel en organisatie, kwali­teits­zorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.

Het Bestuursbureau is beheersmatig op orde en heeft de ambitie geformuleerd om door middel van hoogwaardige service en advies optimaal ondersteuning te bieden aan het CvB en de scholen.

Belangrijke thema’s bij deze ontwikkeling zijn: klantgerichte cultuur, adviesvaardigheden en model van dienstverlening. De beoogde veranderingen hebben tevens gevolgen voor de organisatiestructuur.De afdeling Financiën en Control (F&C) bestaat nu uit een team Control en een team Financiën. Het team Financiën bestaat uit een onderdeel financiële administratie en financiële informatievoorziening.

De manager van de afdeling heeft twee rollen: afdelingsmanager F&C binnen het bureau en controller onder de leiding van het CvB. Het CvB ziet de rol van controller als een staffunctie bij het CvB en niet langer als een functie die is vermengd met een rol als afdelingsmanager. Dit betekent dat de controller zowel functioneel als fysiek dichterbij het CvB wordt geplaatst. Verder worden onderdelen van de afdeling Facility & Huisvesting die niet direct bijdragen aan het omvangrijke huisvestingsprogramma ondergebracht bij Financiën (i.c. de centrale inkoop en administratieve functies).

Binnen het Bestuursbureau wordt een nieuw Hoofd Financiën & Vastgoed aangesteld, voorafgegaan door een interim-periode met een kwartiermaker op deze functie.

Functie | Hoofd Financiën & Vastgoed

De opdracht is als volgt

  • Het leidinggeven aan de nieuw te vormen afdeling Financiën & Vastgoed (circa 20 medewerkers) en optreden als lid MT van het Bestuursbureau.
  • Meewerken aan de verdere planvorming om te komen tot een optimale inrichting van de financiële functies (capaciteit en kwaliteit) en het samen met de controller verdelen van taken en verantwoordelijkheden.
  • Begeleiding van de medewerkers bij de veranderingen in positie en rol.
  • Verantwoordelijk voor begrotingsproces en periodieke verslaggeving.
  • Specifieke aandacht voor de uitrol van de business intelligence tool.
  • Voorbereiding van en aanspreekpunt voor de najaarscontrole door de externe accountant.
  • Oppakken van andere actiepunten volgens het jaarplan.

Kwartiermaker voor deze functie

Profiel

Wij zoeken een ervaren financieel leidinggevende, zowel als het gaat om de benodigde parate kennis van de financiële kenmerken van de PO/VO-sector als om het aansturen van teams. Gelet op de ambitie van de organisatie wordt aanvullende ervaring in het hoger onderwijs als een pre gezien.

De kandidaat van keuze heeft daarnaast ruime ervaring in veranderingsprocessen en kan, door middel van concrete resultaten, aantonen goed te renderen in de gevraagde rol van kwartiermaker. Je bent zowel sterk in het aansturen van operationele processen als in het opschakelen naar een hoger abstractieniveau.

Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau. Je bent op basis van aantoonbare leiderschapskwaliteiten in staat om met een nuchtere, vasthoudende maar ook aanspreekbare stijl in goede verbinding te staan met de organisatie. Je bezit overtuigingskracht, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en sturend vermogen. 

De opdracht start na de zomervakantie voor de duur van vier tot zes maanden.

Procedure

In de week van 13 augustus vindt een oriënterend gesprek plaats bij K+V. De gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland in de week van 20 augustus aanstaande.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij je zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 10 augustus te reageren door onderaan bij solliciteer direct uw cv en motivatie te uploaden. Deze opdracht is in behandeling bij Emile Douma (06-1045 2989).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd Financiën & Vastgoed
Interim

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.