Creëert ruimte om te ondernemen. Inspireert met eigentijdse visie

Zeist
Organisatie |

Youké

Youké Sterke Jeugd biedt jeugd & opvoedhulp in acht gemeentelijke regio’s over Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Zij biedt daarbij kinderen en jongeren (0-23 jaar) en hun gezinnen effectieve ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs behandeling, crisisopvang, pleegzorg en trainingen. Youké organiseert met ketenpartners een dekkend aanbod waarmee haar cliënten de regie over hun eigen leven (her)nemen om zelfstandig en veilig verder te kunnen gaan.

Youké werkt op een herkenbare eigen wijze vanuit haar kernwaarden: samen, talentgericht, ondernemend, kleurrijk en zelfredzaam. Youké gelooft in een intersectoraal hulpaanbod en werkt daarom in netwerken aan zorg zonder schotten.

De afgelopen jaren heeft Youké voortvarend geanticipeerd op alle transities in de jeugdzorg. Passend bij de transformatie is Youké gaan werken in netwerken, is zij een dynamische organisatie geworden, heeft zij een faciliterende rol en heeft zij ambitie om zich tot een meer gedigitaliseerde organisatie te ontwikkelen. Youké toont zich een uitstekende flexibele organisatie die altijd handelt vanuit het belang van het kind en het gezin.

Binnen de organisatie werken circa 450 medewerkers vanuit vak-mens-schap, specialistische kennis en daadkracht. Als zelfstandige professionals zijn zij slagvaardig in flexibele teams en tonen lef om te ondernemen. Zij zijn altijd actief op zoek naar effectieve samenwerkingen op basis van gedeeld eigenaarschap. De komende jaren wil Youké duurzame groei realiseren door de wendbaarheid van de organisatie nog verder door te voeren, de expertiselijnen in relatie tot de regiosturing te verstevigen en zich te richten op nieuwe markten, verbinding met stakeholders etc.  Youké streeft naar continue innovatie en ontwikkeling . Zij is een financieel gezonde organisatie met een omzet van 28 mio.

Functie | Bestuurder

Als bestuurder van deze vooruitstrevende organisatie krijg je de uitdagende taak om Youké toekomstgericht naar de volgende fase te helpen. Dit geldt zowel voor de interne organisatie als de externe relaties. Je weet met visie inhoud en zakelijkheid te verbinden en innovaties te verzilveren. Je werkt samen met een krachtig en ondernemend MT. Als koersbepaler vertel je het verhaal van de jeugd, laat je je voeden door medewerkers en heb je oog voor de financiële en personele gezondheid van de organisatie. Je werkt duurzaam gericht op het continue verbeteren van organisatie, medewerkers en de kinderen en hun gezin. Je houdt van luisteren, lenigheid en nuance.

Ondernemend Oprechte Nieuwsgierigheid

Profiel
 • Heldere inspirerende visie op de jeugdzorg
 • Ondernemend, lef en bestuurlijke moed
 • Bedrijfskundig, stuurt op processen en resultaten
 • Zakelijke en commerciële instelling
 • Interesse en oprechte nieuwsgierigheid naar de complexiteit van jeugd, ouders en gezinnen
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring in de (jeugd)(ggz)zorg
 • Bekend met dynamiek van gemeentes en andere stakeholders en financiers
 • Prikkelende sparringpartner die zijn of haar omgeving beter maakt, voorziet en doorziet!
 • Extravert en reflecterend, ruimte geven wanneer nodig, daadkrachtig wanneer gevraagd
 • Authentiek, richtinggevend en vertrouwenwekkend
 • Bewust zijn van diversiteit en lokaliteit
 • Loopt voor en creëert kansen (zowel in- als extern)
Aanbod | Bezoldiging

De bezoldiging van deze positie is in overstemming met de zwaarte van de functie en vigerende wet en regelgeving (WNT II).

Procedure

De procedure bestaat uit meerdere onderdelen, waarbij je verschillende mensen van Youké ontmoet. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste ronde, nemen deel aan de selectie dag op 18 oktober aanstaande bij K+V, van 09.30 -17.00 uur, middels speeddates aan drie tafels met vertegenwoordigers van Youké.
Kandidaten die doorgaan voeren daarna gesprekken met de selectiecommissie (RvT) op 22 oktober en op 25 oktober (verdieping).
De benoembare kandida(a)t(en) word(t)(en) voorgesteld aan medezeggenschap (CCR en OR). Een referentenonderzoek en VOG maakt deel uit van de procedure. Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de procedure. De procedure is ingericht op benoeming voor 1 november en indiensttreding per 1 januari 2019.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor deze functie, reageer dan uiterlijk 11 oktober, door je cv en een duidelijke motivatiebrief te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Frank Wolff (061595 4079) of Frank Snethlage (0651310178). 

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste kennismaking wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.