K+V werving selectie interim management

Zelfstandige teamspelers met hart voor de publieke zaak

OOSTERBEEK
Organisatie |

Tien organisatieadvies

Bijna 10 jaar geleden besloten 10 ervaren, onafhankelijk denkende en werkende organisatieadviseurs om hun kennis, ervaring en kijk op het adviesvak te delen met behoud van hun onafhankelijkheid en zonder de ‘rompslomp’ van een traditioneel bureau. Dit samenwerkingsverband ‘Tien organisatieadvies’ zoekt vanwege haar succes naar nieuwe ‘Tieners’.
Tieners zijn zelfstandige en succesvolle organisatieadviseurs die groot belang hechten aan een stimulerende werkomgeving: professioneel, persoonlijk, ontzorgend, uitdagend. Zij beschouwen hun werkomgeving als een basis waar zij zich kunnen laven aan de deskundigheid, humor, toewijding en spitsvondigheid van collega’s. Waar onderlinge concurrentie ontbreekt en collega’s voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om elkaar te stimuleren met kennis, contacten, inzichten, denkvermogen en een luisterend oor. Naast zelfrelativering en de behoefte aan collegiale samenwerking bindt hen de behoefte om betekenisvol te zijn, niet alleen voor opdrachtgevers en elkaar, maar ook voor onze samenleving.
Het primaire werkdomein is de publieke sector in de ruimste zin des woords. Binnen dit domein heeft iedere adviseur zijn/haar specifieke expertise en ervaring. Gemeenschappelijke deler is de ambachtelijke benadering van het adviesvak, gebaseerd op ervaring, gezond verstand en toewijding.
Tien organisatieadvies is een kostenmaatschap, die gevestigd is in de regio Arnhem. Tieners dragen (inhoudelijk en financieel) bij aan een huiselijk en representatief kantoor met twee uitstekende kantoorondersteuners als thuisbasis en aan (inspiratie- en klankbord-) bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten.

Functie | Organisatieadviseurs

Je belangrijkste taak als Tien-adviseur is de verwerving en uitvoering van opdrachten. Afhankelijk van de situatie doe je dat zelfstandig en samen met collega’s. Tien-opdrachten worden als regel uitgevoerd binnen het publiek domein (gemeenten, zorg en/of onderwijs), waarbij het vaak veranderopdrachten betreft die een generieke aanpak met specifieke expertisegebieden vragen. Een Tien-opdracht stopt niet bij het uitbrengen van een advies. Je bent ook graag bereid om je schouders onder de uitvoering van je adviezen te zetten. In dit kader worden ook project- en interim-management opdrachten uitgevoerd.

Zelfstandig Teamspeler Ervaren

Profiel
  • Je hebt een academisch denk- en werkniveau en bent gewend om zelfstandig en op directieniveau te adviseren
  • Je beschikt over een relevant netwerk en hebt succesvolle ervaring met het zelf(-standig) acquireren van opdrachten.
  • Je hebt een rijke ervaring, staat stevig in je schoenen, maar staat ook open voor reflectie en kritiek.
  • Gezien de huidige samenstelling van het bureau gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar adviseurs tussen de 35 en 50 jaar.
Aanbod

Tien organisatieadvies biedt een inspirerende en uitdagende werkomgeving met prima faciliteiten (kantoor, administratieve en secretariële ondersteuning, etc.) en met minimale overhead.
Het bureau heeft een eenvoudige financiële structuur: adviseurs zijn verantwoordelijk voor eigen opdrachten en omzet en dragen bij aan kantoor en ondersteuning.
Periodiek worden inspiratie-, kennis- en feed-back bijeenkomsten gehouden.
De structuur, organisatieopzet en samenstelling biedt volop ruimte voor verdere ontwikkeling als adviseur en als mens.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd om ‘Tiener’ te worden? Reageer dan door je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Michiel van Wessem, partner (06 5200 8834).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.