K+V werving selectie interim management

Maatschappelijk ondernemer; gericht op de medewerkers en hun ontwikkeling; samenwerker pur sang

Nieuwegein
Organisatie |

Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting SchoonmaakWerk

De gemeenten IJsselstein, Lopik, Vianen, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Ronde Venen hebben besloten om de uitvoering van Beschut Werk binnen de participatiewet op een nieuwe leest te schoeien. Hiertoe wordt een aantal Stichtingen opgericht, waaronder de stichting Beschut Werk Lekstroom en de stichting SchoonmaakWerk. Deze Stichtingen bieden primair werk aan onder de Wsw vallende medewerkers, maar richten zich tevens op andere in aanmerking komende inwoners uit de doelgroep Participatiewet. Beschut Werk Lekstroom biedt beschut werk voor inwoners uit Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik en SchoonmaakWerk biedt werkgelegenheid aan inwoners van IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht en de Ronde Venen.

Naast het bieden van passend en zinvol werk hebben Beschut Werk Lekstroom en SchoonmaakWerk de opdracht om de medewerkers te ondersteunen en te stimuleren om de aanwezige capaciteiten en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en medewerkers door te laten stromen naar ander werk wanneer zij daaraan toe zijn. Met andere woorden: we zoeken een directeur die met nadruk gericht is op groei en ontwikkeling van de medewerkers in plaats van op de groei van de eigen organisaties.

In de uitvoering van het werk wordt intensief samengewerkt met de deelnemende gemeenten en het samenwerkingsverband Werk & Inkomen Lekstroom (WIL).

De beide stichtingen worden gevestigd in IJsselstein. Beschut Werk Lekstroom biedt werkgelegenheid aan circa 130 Wsw-medewerkers en SchoonmaakWerk aan 40 medewerkers. De leiding en staf bestaat in totaal uit circa 16 fte.

Functie | Directeur

Voor beide stichtingen zijn inrichtingsplannen en begrotingen vastgesteld en is de personele bezetting van leiding en staf ingevuld. Het hoofd financiën vervult tot medio 2019 tevens de functie van kwartiermaker. De nieuwe directeur springt dus op een rijdende trein en zal de koers en de snelheid hiervan nader bepalen in samenwerking met de deelnemende gemeenten, de kwartiermaker en de organisatie.

De directeur is zowel directeur van Beschut Werk Lekstroom (80%) als van SchoonmaakWerk (20%). Hij / zij is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, geeft leiding aan MT’s en staf, is bestuurder in het kader van de WOR en legt verantwoording af aan twee Raden van Commissarissen. Het accent in de werkzaamheden ligt op:

 • Passende en zinvolle werkgelegenheid organiseren voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving respectievelijk die onder aangepaste werkomstandigheden in staat zijn schoonmaakwerk uit te voeren.
 • De organisaties en het werk zodanig inrichten dat mensen met een arbeidshandicap gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun arbeidspotentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen
 • Ontwikkelen en versterken van relatienetwerken, samenwerkingsverbanden en partnerships met als doel om werk en doorstroommogelijkheden te organiseren en de kwetsbaarheid van de eigen organisaties te kunnen beheersen.
 • Intensiveren en versterken van de samenwerking met de gemeenten en WIL gericht op het zo optimaal mogelijk aan de arbeidsmarkt laten deelnemen van mensen met een arbeidsbeperking.
 • Realiseren van bovenstaande binnen de gestelde (financiële) kaders en de daarbij horende commerciële opdracht.

KERNWOORDEN

Ondernemend: kansen zien en grijpen; gericht op ontwikkeling van mensen en samenwerking.
Innovatief: Ontdekken en uitzetten van nieuwe wegen om mensen met een arbeidsbeperking zinvolle arbeid te laten verrichten.
Focus op de toekomst met respect voor het verleden.
Inspirerend en verbindend.

Ondernemend Innovatief Focus op de toekomst Inspirerend Verbindend

Profiel

Voor deze uitdagende en maatschappelijk relevante functie zoeken wij kandidaten met een academisch denk- en werkniveau, succesvolle leidinggevende ervaring en die gericht zijn op potentieel-ontwikkeling van mens en organisatie. In aanmerking komende kandidaten zijn in ieder geval:

 • Oprecht betrokken bij de doelgroep en met name de potentieel-ontwikkeling en begeleiding daarvan.
 • Gericht op de toekomst met respect voor het verleden.
 • Ondernemend en innovatief: initiëren van nieuwe vormen van werkgelegenheid; focus op doorontwikkeling van de medewerkers.
 • Inspirerend voor de eigen organisatie en de omgeving.
 • Teamwerker; gericht op samenwerking, het ontwikkelen van partnerships en het creëren van win-win situaties.
 • Ervaren met c.q. hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen binnen gemeentelijke organisaties.
Aanbod

Een inspirerende en uitdagende werkomgeving; een organisatie die volop kansen biedt en een regio die werk wil maken van inclusief werkgeverschap.

De functie is gewaardeerd in gemeentelijke schaal 13. Aanstelling is in 1e instantie voor twee jaar met uitzicht op vast.

Procedure

De gesprekken bij K+V worden ingepland in week 48. De gesprekken met de selectie- en adviescommissie staan gepland op woensdag 5 december.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd? Reageer dan door uw cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Michiel van Wessem (06 5200 8834).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.