Strategisch betrokken samenwerker

Raamsdonksveer
Organisatie |

Stichting Uniek

Stichting Uniek is een overkoepelende stichting waarbij zeven basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en de gemeente Altena zijn aangesloten. Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1.800 kinderen. Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek omarmt deze verschillen. Waarden van de stichting zijn het belang van de leerling centraal, eenheid in verscheidenheid en zorgzaam zijn voor elkaar. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen met elkaar delen en samenwerken. Onderwijs met een eigen karakter, dat maakt Stichting Uniek.

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie. Stichting Uniek ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking binnen passend onderwijs. Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden.

De verschillen en de samenwerking maken Stichting Uniek.

Functie | Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat nu uit zeven leden, inclusief de voorzitter en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van Stichting Uniek. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van Stichting Uniek, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De algemene dagelijkse leiding van Stichting Uniek is in handen van de Voorzitter College van Bestuur. Hij wordt daarin bijgestaan door een bovenschoolse directeur en ondersteund door een managementassistente, een controller, de directeuren en een bovenschoolse ICT medewerker. Overige ondersteuning van het College van Bestuur wordt verricht door externen.

De afgelopen jaren heeft de Raad van Toezicht samen met het CvB hard gewerkt om de stichting gezond te maken. Daarbij heeft men gebouwd en fusies meegemaakt. Nu zijn we klaar voor een nieuwe start, een lonkend perspectief. De huidige RvT bestaat voor een groot deel nog uit de leden die betrokken zijn geweest bij de voormalige fusiepartners. Van de huidige zeven leden zijn twee nieuwe leden in mei 2021 benoemd. Twee leden treden thans af en twee leden volgend jaar. Daarnaast zal in dezelfde periode de bestuurder met pensioen gaan. De basis van de stichting staat goed. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar er ligt een mooi vertrekpunt voor nieuwe leden om samen in een rustige versnelling verder te bouwen. De Raad van Toezicht is op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op verschillende manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Van ieder lid van de RvT wordt verwacht, dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de onderwijsopgave van Stichting Uniek. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd worden. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvT vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden alles in huis heeft.

De aanstelling van leden van de RvT is voor drie keer drie jaar. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Stichting Uniek zoekt twee generalisten met een accent op HR/Juridisch en/of een bestuurlijk netwerk én lokale betrokkenheid.

Toegankelijk Inspirerend Bescheiden Professioneel Energiek  Teamspeler Besluitvaardig Betrokken Strateeg

Profiel

Betrokken en inspirerend

Stichting Uniek kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Als inspirerend RvT lid ben je sparringpartner in de dynamiek van onderwijs. Je faciliteert de eigenheid, eenheid en verscheidenheid. Je accepteert de ander en neemt dat als vertrekpunt om van elkaar te leren. Je bent open en ziet dit als een belangrijk goed. Als uiting van betrokkenheid ben je positief kritisch. Je hebt begrip voor elkaars positie en je zorgt er altijd voor dat je de juiste afstand houdt. Je bent dus betrokken, maar kan zaken ook goed overlaten aan een ander. Goed onderwijs is je uitgangspunt. Je gelooft niet in verborgen agenda’s. Die zie je uiteindelijk toch wel. Vertrouwen zit in een goede en open communicatie. Je communiceert zonder dat je daarbij de ander uit het oog verliest. Je durft open te kijken naar anderen en jezelf. Je blijft nieuwsgierig.

Besluitvaardig en professioneel

Jij bent koersvast en altijd op zoek naar verbetering. Daarbij denk je aan duurzaamheid en aan de lange termijn van Uniek. Je laat je niet gek maken door invloeden van buitenaf. Met elkaar kijk je naar strategieën voor de toekomst. Behoud van de gekozen focus is belangrijk. Je durft samen te kiezen met consensus zonder te voorzichtig te zijn, een echte strateeg dus. Je kiest makkelijk voor samenwerken met stakeholders en brengt kennis van het politieke speelveld mee. Je versterkt Stichting Uniek als krachtige partner in het huidige speelveld. Je bent professioneel in je handelen en gecommitteerd aan de stichting. Jij kunt samen met RvT en CvB Stichting Uniek klaarstomen voor de toekomst.

Aanbod | Mooie rol met een maatschappelijke relevantie

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met een maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van Stichting Uniek jou uit te reageren. Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Zodat de RvT samen met het CvB Stichting Uniek krachtig en vernieuwend kan sturen, nu en straks.

Procedure | Veilig en secuur

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een kort oriënterend gesprek met de RvT en het CvB op maandag 15 november. Hierna volgt, bij wederzijdse aantrekkingskracht, een uitgebreid vervolggesprek met de RvT op 22 november. Het streven is de procedure vlot, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Wil je graag een bijdrage leveren aan deze unieke organisatie?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 november door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets  06-1026 0480 of Tamara Wijnja 06-8395 2012 die deze procedure begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting in te vullen.

Leden Raad van Toezicht
Termijn 3 x 3 jaar

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.