Drie waardegerichte toezichthouders met een frisse energie

Heythuysen
Organisatie |

SWV Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg

Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed en waar mogelijk thuis nabij onderwijs voor alle leerlingen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg is het SWV dat voor alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren werkt. Binnen het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 64 basisscholen, 3 SBO scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) die voor ongeveer 13.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

Het SWV wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoeften en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuis nabij mogelijk. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijs- en ondersteuningsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs waar het nodig is.

Functie | Nieuwe Raad van Toezicht

Het Samenwerkingsverband bevindt zich in een veranderfase. Al eerder is er nagedacht over de governance van het Samenwerkingsverband. Dit is het juiste moment om over te stappen naar een nieuw model met een Directeur-Bestuurder en een (onafhankelijke) Raad van Toezicht (2-tier model). De Directeur-Bestuurder opereert in een complex en uitdagend netwerk van het Samenwerkingsverband dat in drie regio’s actief is. Drie regio’s die op onderdelen verschillend werken.

De nieuwe Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het Samenwerkingsverband. Steeds met het grote geheel voor ogen. Ook draag je bij aan de zichtbaarheid van het Samenwerkingsverband. De Raad ziet toe dat de Directeur-Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van onderwijs. De Raad is graag betrokken en heeft een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De Raad ziet zichzelf als de onafhankelijke, kritische vriend die iedereen graag om zich heen heeft. De omvang en reikwijdte van het Samenwerkingsverband, de wettelijke taakstelling, de ambities, de bestuurlijke vormgeving en de organisatorische complexiteit geven de toezichthouders een uitdagende opdracht.

Je komt als toezichthouder te werken in een klein team en het vereist dus veel samenwerking, sensitiviteit, charme en tact. Gevraagd wordt een moderne kijk op het toezichthouderschap: transparant, benaderbaar en betrokken met de juiste (bestuurlijke) afstand. Het Samenwerkingsverband is op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden. Het Samenwerkingsverband streeft naar een RvT die de samenstelling van de maatschappij vertegenwoordigd. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Voor de RvT zoeken we leden die iets kunnen toevoegen voor het passend onderwijs en/of affiniteit hebben met de Jeugdzorg.

Sensitief Resultaatgericht Meebewegen Energiek Samenwerkingsgeest Coachend Waardegericht Betrokken Oplossingsgericht

Profiel

Waardegericht en resultaatgericht
Als toezichthouder zoek je steeds weer een juiste balans tussen resultaatgericht en waardegericht. Vanuit verbinding en de vastgestelde visie, bespreek je diverse standpunten. Je bent sensitief, durft op te halen wat er leeft bij de verschillende koepels, onderwijzend personeel én de ouders, via de ondersteuningsplanraad (OPR). Wat zijn de effecten? Vertaalslag kunnen maken en toetsen bij de Directeur-Bestuurder. Daarbij ben je altijd rolvast en neem je niet over. Je bent inventief. Denkt in kansen. Je kijkt altijd verder dan de vraag van vandaag en hebt oog voor het langetermijnperspectief. Je durft de vraag achter de vraag te stellen en de scherpte in de discussie te houden. Als toezichthouder heb je een coachende rol. Je geeft ongevraagd advies. Denkt mee vanuit verschillende perspectieven. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop.

Nieuwsgierige toezichthouder met een frisse energie
Als toezichthouder kies je er bewust voor om onderdeel te zijn van deze RvT binnen dit Samenwerkingsverband. Je bent een energieke, enthousiaste toezichthouder met passie voor het kind. Je wilt weten wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander, nieuwsgierig te zijn en je open en toegankelijk op te stellen worden je vragen beantwoord. Je hebt een sterke samenwerkingsgeest. Samen is beter dan alleen. Je gaat steeds op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid.

Aanbod

Wil jij je, samen met twee andere nieuwe toezichthouders inzetten voor het dynamische Samenwerkingsverband en werken vanuit de bedoeling dat ieder kind verdient wat hij nodig heeft? Wil jij werken in een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan kinderen? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken in het onderwijs in deze regio.

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Korte ontmoetingen in week 4 2022. Hierin ontmoet jij in korte gesprekken de sollicitatiecommissie. Bij wederzijdse tevredenheid volgt een gesprek met de selectiecommissie in week 5 2022.

Tenslotte organiseren we nog een moment waarop je de andere nieuwe toezichthouders kunt ontmoeten.

Het streven is om te benoemen voor 15 februari 2022.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? Dan vragen wij je zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 17 januari, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden.
Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de korte ontmoetingen wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Nieuwe Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT