Stevig, hands-on en empathische teamspeler

Flevoland
Organisatie |

GGD Flevoland

GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst die voor en met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde werkt aan de gezondheid van alle Flevolanders. De zes gemeenten vormen met elkaar de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland. GGD Flevoland hanteert een aantal principes, die als rode draad dienen voor al haar taken en inspanningen:
1. positieve gezondheid
2. gezondheid in alle beleidsterreinen
3. het verkleinen van gezondheidsachterstanden
4. preventie en gezondheidsbevordering als basis
De kernwaarden van de organisatie zijn: verbindend, deskundig, cliëntgericht en proactief.

De GGD Flevoland bestaat uit twee bedrijfsonderdelen; GGD Flevoland en RAV Flevoland (Regionale Ambulance Voorziening Flevoland) de ambulancedienst, die een samenwerkingsverband heeft met de Regionale Ambulance Voorziening Gooi & Vechtstreek.
GGD Flevoland is een mooie maatschappelijke organisatie waar ongeveer 500 medewerkers werken. Het is een netwerkorganisatie met diverse juridische samenwerkingsverbanden zoals Jeugdgezondheidszorg Almere, de Ambulancedienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de samenwerkingsovereenkomst met Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en met de GGD GHOR als overkoepelende brancheorganisatie.

Functie | Adjunct-directeur GGD GHOR

Vanuit de directie ben je mede verantwoordelijk voor het gehele concern en neem je je mensen mee vanuit de organisatie. Je wordt verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en bewaken van strategische aspecten van de diverse teams binnen de GGD. Je geeft integraal leiding aan de volgende teams:
– Algemene Gezondheidszorg (waaronder Infectieziektebestrijding, Reizigersvaccinatie, SOA/Sense, Centrum Seksueel geweld);
– Toezicht, toezicht kinderopvang en Wmo;
– Maatschappelijke zorg (waaronder opvang ex-gedetineerden, vangnet en advies, beschermd wonen);
– Jeugdgezondheidszorg voor de gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder;
– GHOR. Er is sprake van een samenwerkingsverband met de GHOR Gooi & Vechtstreek.

Als Adjunct-directeur ben je op directieniveau mede aanspreekpunt voor het ambtelijk apparaat en treed je in voorkomende gevallen op als plaatsvervanger van de directeur Publieke Gezondheid. Naast jouw tactische en strategische rol verwachten ook een hands-on-mentaliteit.

Wat ga je doen in deze maatschappelijk relevante organisatie?

• Je geeft op coachende wijze leiding aan de managers AGZ, JGZ, MZ, Toezicht en GHOR;
• Je bent het aanspreekpunt voor de externe inspectie gezondheidszorg;
• Je bent verantwoordelijk voor bedrijfsvoering: de begroting, het jaarverslag en de managementrapportages;
• Je leidt organisatiebrede projecten, innovatie en productontwikkeling;
• Je analyseert externe ontwikkelingen en effecten ervan op het (strategisch) beleid en de doelstellingen van de GGD en GHOR en zorgt voor implementatie van integraal beleid;
• Je zorgt voor stakeholdermanagement tussen de organisatieonderdelen. Je bevordert de onderlinge samenwerking en je maakt samenwerkingsafspraken met externe partnerorganisaties;
• Je maakt deel uit van het piket dienstrooster van de DPG (met oog op eventuele crises);
• Je draagt bij aan innovatie en productontwikkeling om de organisatie te verbeteren.

Inspirerend Samenwerker Verbinder Stevig Communicatief Besluitvaardig Relatievaardig Toegankelijk Resultaatgericht Relativeringsvermogen

Profiel

– Academisch werk- en denkniveau;
– Inzicht in, kennis van de beleidsterreinen van de GGD en de Publieke Gezondheid en bij voorkeur ervaring met het leiden van de bedrijfsvoeringprocessen in deze of een vergelijkbare setting;
– Ruime managementervaring en stevige schriftelijke vaardigheden;
– Inzicht en ervaring met bestuurlijke en politieke/maatschappelijke krachtenvelden;
– Je bent goed in stakeholdermanagement en je haalt energie uit het onderhouden van relaties op alle niveaus binnen en buiten de organisatie;
– Je bent flexibel en sensitief.

Aanbod

Een aansprekende directiefunctie bij een complexe maatschappelijke organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng. Je kunt samen met het directieteam en alle collega’s je stempel gaan drukken op de toekomst van GGD Flevoland. De functie is ingedeeld in schaal 15 van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Maximum salaris bedraagt € 7.977,- bruto per maand bij gemiddeld 36 uur per week. Er is een individueel keuzebudget van 17,05% per maand en een Pensioen bij het ABP fonds.

 

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (digitaal) gesprek bij K+V, daarna vinden aansluitend de gesprekken plaats bij GGD Flevoland. Het doel is de procedure in de maand juni af te ronden zodat de nieuwe Adjunct-directeur per 1 september 2022 kan starten.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Voor al je vragen kun je bellen met  Micha van Aart (06 46390312) en Frank Wolff (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Adjunct-directeur GGD GHOR
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.