Adviseur, strategisch en verbindend

Gelderland
Functie | Adviseur Beeldende Kunst

Als adviseur werk je binnen het programma participatie & talentontwikkeling en sta je midden in het veld. De focus ligt op kunstbeoefening in de vrije tijd met een focus op beeldende kunst. Je gaat in gesprek met kunstenaars, culturele instellingen, scholen, het verenigingsleven en gemeenten en brengt in kaart hoe kunst en cultuur in de vrije tijd eruit ziet in Gelderland, in al zijn verschijningsvormen.

Waar ontstaan mooie initiatieven, wie zijn de rolmodellen, waar zitten witte vlekken en hoe kunnen die regio´s worden versterkt? Je brengt daarvoor de juiste mensen bij elkaar, jaagt nieuwe initiatieven aan en begeleidt en adviseert waar nodig. Je laat zien wat het belang is van cultuurparticipatie en talentontwikkeling en neemt daarin landelijke ontwikkelingen mee. Jouw innovatieve ideeën, of verspreiding van deze innovatieve concepten,  zorgen ervoor dat meer mensen in Gelderland mee kunnen doen en zich tot hun maximale niveau kunnen ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor de groepen die dit minder makkelijk zelf kunnen regelen, zoals: kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers en mensen met een zorgvraag.

In 2021 werk je samen met je collega’s verder aan beter inzicht in de Gelderse culturele infrastructuur; wat is de huidige stand van zaken? Je werkt aan de Gelderse agenda op het gebied van participatie & talentontwikkeling. Deze versterk je door samen te werken met de andere culturele instellingen, gemeenten, scholen, centra voor de kunsten, verenigingen en opleidingen met oog voor nieuwe initiatieven. Je zet relevante netwerken op. En je bent actief met het thema inclusie: wat betekenen inclusie en diversiteit voor Gelderland en op welke manier kunnen we hier invulling aan geven? Het gaat om begripsbepaling, het zichtbaar maken van mooie initiatieven en ontwikkelen en het doorgeven van kennis aan partners in het veld die aan deze ambitie werken.

Een gezond en dynamisch Gelderland vraagt om creatieve mensen die actief meedoen en die zich maximaal kunnen ontplooien. Het zelf maken, bezoeken en leren van kunst en cultuur draagt hier aan bij. Veel Gelderlanders houden zich in hun vrije tijd met kunst en cultuur bezig in verenigingen, bij centra voor de kunsten of op eigen initiatief. Een sterke culturele infrastructuur zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om deze mogelijkheden te benutten. Cultuurparticipatie is in ontwikkeling. Het is een middel om mensen te verbinden, bij te dragen aan de oplossingen voor maatschappelijke en sociale vraagstukken, maar het is ook een doel op zich. De intrinsieke waarde van kunst en cultuur in de vrije tijd is een belangrijke aanjager voor persoonlijke ontwikkeling. Meedoen en groeien door kunst en cultuur is het doel. Het veld is divers en  gefragmenteerd. De opgaven zijn helder:

  • Integrale visie en werkwijze ontwikkelen voor Beeldende Kunst in Gelderland waarin ruimte is voor lokale initiatieven en ondernemerschap in samenwerking.
  • Een ecosysteem ontwikkelen waarin provinciebreed in een netwerk wordt samengewerkt om meer mensen te laten meedoen en groeien.
  • Het netwerk van individuele kunstenaars ontsluiten en middels een platform hier toegevoegde waarde aan bieden.
  • De kwaliteit van advies, samenwerking en doelgerichtheid ten aanzien van Beeldende Kunst zowel intern als extern verhogen.

 

Profiel

Wij zoeken iemand met hbo- dan wel wo-niveau, relevante werkervaring van minimaal 5 jaar en een achtergrond in de discipline Beeldende Kunst. Het is van belang dat je beschikt over een sterk vermogen om strategisch te denken en autonoom aan de slag te gaan met innovatieve ideeën, bijvoorbeeld met het opzetten van platforms en netwerken of het inzetten van kunstenaars bij maatschappelijke opgaven. Je hebt kennis en ervaring met beeldende kunst evenals een relevant netwerk. Je hebt kennis van cultuureducatie en bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het werkveld. Je bent in staat om effectief te opereren in een werkveld waarin verschillende belangen spelen. Je legt makkelijk contact en weet mensen bij elkaar te brengen rondom een gezamenlijk gesteld doel of vraagstuk vanuit je onderzoekende en nieuwsgierige geest en ondernemende aanpak. Je resultaatgerichtheid maakt dat je in staat bent te plannen en concreet te werken aan de realisatie van doelstellingen.

Gedreven Strateeg Professioneel Helicopterview Verbinder Realiseerder Visie Vrijheid Communicatief Netwerken Beleid

Organisatie |

Cultuur Oost

Cultuur Oost is het netwerk- en expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie, – participatie en talentontwikkeling in Gelderland. De organisatie werkt in opdracht van provincie Gelderland en voor andere opdrachtgevers. De missie is om kunstenaars en culturele instellingen te betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector, het bedrijfsleven en de politiek. Alle inwoners van Gelderland moeten in contact kunnen komen met kunst en cultuur. Het scholingshuis CultuurCollege is onderdeel van Cultuur Oost en verzorgt een breed scholingsaanbod voor de cultuur- en erfgoedsector. Voor deze mooie organisatie zoeken wij een strategische en beleidsmatige ‘realiseerder’. Een adviseur die een stevige bijdrage levert zodat meer mensen meedoen en groeien door kunst en cultuur in Gelderland.

Aanbod

Een uitdagende en veelzijdige functie waarbij jouw expertise een welkome aanvulling en uitbreiding zal zijn in een mooie en inspirerende organisatie in Arnhem. Het salaris is conform de CAO Sociaal Werk, schaal 10. De functie is voor 0,6 – 0,8 fte.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De reactietermijn sluit donderdag 11 februari. De procedure start met een kennismaking en oriënterend gesprek (digitaal of live) naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met de opdrachtgever. Deze gesrpekken zijn gepland op 24 en 25 februari a.s. Het streven is de procedure zo snel mogelijk, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden. Flexibel, digitaal en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Bijdragen aan een florerend Beeldend Kunsten leven in Gelderland?

Wil jij bijdragen aan een bloeiend en uitdagend Beeldend Kunsten leven in Gelderland waarin iedereen tot ontplooiing komt? Ben jij die adviseur die strategie, tactiek en operationele kwaliteiten toevoegt binnen Cultuur Oost en Gelderland? We ontmoeten je dan graag! We verzoeken je zo snel als mogelijk te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Dit kan tot en met donderdag 11 februari. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 4387 3326). Roel begeleidt deze opdracht.

Adviseur Beeldende Kunst
Vast
24-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.