Afdelingshoofd voor GGD Amsterdam

Stevige manager, inspirerend, doelgericht en overtuigend
Locatie: Amsterdam
Functie | Afdelingshoofd

Een van de afdelingen is MGGZ (maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg). Hier werken ruim 200 gedreven professionals -vanuit verschillende locaties, deels outreachend,- voor kwetsbare burgers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Er wordt intensief samengewerkt met verschillende gemeentelijke en maatschappelijke organisaties om deze kwetsbare groep waar nodig toe te leiden naar hulp, te begeleiden of te behandelen. Voorbeelden van taken van de afdeling zijn o.a. 24 uurs crisisopvang voor de politie van mensen met onbegrepen gedrag, begeleiding of behandeling van verslaafden, veldregie, indicaties voor MOBW-voorzieningen, hygiënisch woningtoezicht en de coördinatie winteropvang daklozen.

Het Afdelingshoofd MGGZ vormt samen met de zes teammanagers het MT van deze afdeling en is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Dit geldt zowel voor het behalen van de bestuurlijk-inhoudelijke doelstellingen, het formuleren en tot stand komen van het afdelingsbeleid, als de bedrijfsvoering, alsmede voor het scheppen van condities om een nog meer adaptieve en lerende afdeling te worden. Hiervoor zijn nodig: korte communicatielijnen, een helder HR beleid en een gezond werkklimaat. Het Afdelingshoofd MGGZ is eveneens lid van het groot MT van de GGD Amsterdam.

Vanuit je rol draag je bij aan de verdere doorontwikkeling van de afdeling, de strategische positionering en de professionele ontwikkeling van de afdeling, de verschillende taakgebieden en aan de integrale bedrijfsvoering. De komende periode zijn er een aantal opgaven die extra aandacht vragen van het management, zoals de toekomst van de Centrale toegang binnen Vangnet; de doorontwikkeling van de toezichtstaken; de positionering van de Geïntegreerde Voorzieningen (GV’s); en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Belangrijk is dat je de teammanagers nadrukkelijk uitdaagt, verbindt, ondersteunt en betrekt bij het denken over, beslissen over en implementeren van verbeteringen.

Je adviseert en overlegt met de directie over de positionering en ontwikkeling van de afdeling op zowel professioneel inhoudelijk als bedrijfskundig terrein en op het gebied van samenwerking met externe instellingen en instanties. Ook stimuleer je het gebruik van de expertise van andere afdelingen, zowel van afdelingen/onderdelen binnen de GGD als de gemeente Amsterdam en stimuleer je de samenwerking met externe stakeholders en landelijke en internationale expertisecentra. Je zorgt ervoor dat de afdeling voorop blijft lopen in (inter)nationale ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als met betrekking tot systemen en technieken. Als lid groot MT GGD denk en handel je ook GGD breed en stimuleer je samenwerking en multidisciplinair werken aan de opgaven.

Profiel | Ervaren en stevige manager, doelgericht en overtuigend

Floreer jij in een dynamische en complexe omgeving waarbij je je management ervaring uit de zorg en/ of het sociaal domein in wilt zetten om het verschil te maken op het gebied van Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg? Ben je integraal manager en maak je impact op de inhoudelijke zorgprocessen en de bedrijfsvoering van de afdelingen van de GGD breed als lid van het MT van de GGD?

We zijn op zoek naar een stevige en inspirerende manager die beschikt over een warme zakelijkheid, die betrokken en doortastend is en een uitstekende samenwerker. Daarbij kennis heeft van de zorg en de complexiteit begrijpt van het speelveld en de diverse spelers aan elkaar weet te verbinden. 

 • Je beschikt over ruime (leidinggevende) ervaring in de (publieke) gezondheidszorg, bij voorkeur ook met openbaar bestuur;
 • Je beschikt over kennis van/ervaring met het primaire werkveld van de Zorg en/ of de GGZ;
 • Je bent lid geweest van een (eindverantwoordelijk) MT en gewend organisatie breed te denken en te handelen;
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau, eventueel aangevuld met een post academische managementopleiding.

Aanvullend heb je ervaring met of beschik je over:

 • Het maken van de vertaalslag van onderzoek en beleid naar uitvoering;
 • Een bewezen trackrecord met het leidinggeven aan veranderingsprocessen en het door ontwikkelen van organisaties;
 • Het sturing geven aan bedrijfsvoering en oog voor efficiency; ervaring met digitalisering, Informatie Voorziening en data gedreven sturen is een pré.

Persoonskenmerken/competenties:

 • Je stuurt op resultaten en gedrag; je zet je managers en medewerkers in hun kracht, geeft ruimte, vertrouwen en visie; stuurt actief op presteren, leren en verbeteren; communiceert open en transparant;
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en je weet hoe je in een politiek bestuurlijke omgeving moet werken en kunt je goed staande houden tussen inhoudelijk gedreven professionals. Daarbij vind je de balans tussen het afwegen van diverse belangen en houd je vast aan de ingezette koers;
 • Je bent een doorzetter, no nonsens, hebt drive en ambitie voor de publieke zaak;
 • Je bent een snelle denker, handelt resultaatgericht en faciliteert teammanagers zodat de afdelingsresultaten behaald worden;
 • Je bent een verbindende persoonlijkheid met lef die verschillende belangen afweegt, met oplossend vermogen en een op samenwerking gerichte transparante werkwijze, zowel intern binnen de gemeente als met de ketenpartners in de stad en in de regio.

De GGD wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die de GGD inzet om betere resultaten te behalen voor de stad. De GGD streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Deze vacature staat open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Stevige manager warme zakelijkheid betrokken doortastend samenwerker verbindend

Organisatie |

GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. Er zijn ruim 1400 medewerkers werkzaam (exclusief de Corona organisatie).

De opdracht van de GGD is om de gezondheid van Amsterdammers en inwoners van de Amstelland gemeenten (Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer) te verbeteren. GGD Amsterdam staat middenin de samenleving en heeft in haar werk nadrukkelijk te maken met grootstedelijke problematiek. We willen gezondheidsachterstanden verkleinen en zelfredzaamheid bevorderen om participatie te verbeteren. Werken bij de GGD betekent werken vanuit een daadkrachtige visie en ambitie. De GGD heeft oog voor de ongelijkheid in de stad. Door ongelijk te investeren zorgt men voor eerlijke kansen voor iedereen: met extra aandacht voor de meest kwetsbaren en in de wijken waar men het hardst nodig is. Van jong tot oud. Van preventie tot genezing. Van beleid tot uitvoering. En natuurlijk doet de GGD dit niet alleen. De medewerkers maken altijd verbinding: met inwoners, professionals en organisaties, want samen weet en bereik je meer.

GGD Amsterdam werkt steeds meer als netwerkpartner, verbinder op maatschappelijke en gezondheidsvraagstukken. Er wordt gewerkt met regionale partners in complexe samenwerkingsverbanden. Middels educatie en onderzoek draagt de GGD bij aan de ontwikkeling van de thema’s en kennis o.a. voor hun partners. De GGD is een lerende organisatie en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. GGD Amsterdam is door de kwaliteit van haar uitvoering en innovatie gezichtsbepalend in de publieke gezondheidszorg in Nederland.

GGD Amsterdam bestaat uit de volgende afdelingen: Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg; Infectieziekten en Toezicht; Leefomgeving; Jeugdgezondheidszorg; Gezond Leven; Veilig Thuis; Forensische Geneeskunde en Medische Advisering; Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Geneeskundige Hulpverlenings-Organisatie in de Regio.

De afdeling MGGZ bestaat uit zes teams: Vangnet in de wijk, Regie en Veiligheid, Persoonsgebonden Aanpakken en Geintegreerde Voorzieningen West, Centrum en Zuidoost. In totaal bestaat de afdeling uit ca. 200 medewerkers.

Aanbod | Uitdagende en complexe rol

Omarm jij de maatschappelijke opdracht van de GGD Amsterdam en ben jij gedreven om daaraan te willen bijdragen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, een unieke positie om verschil en maatschappelijke impact te kunnen maken. De functie is voor 36 uur per week en is ingeschaald in schaal 16 (inschaling afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt, met een huidige maximum salaris van € 8.758,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Hiernaast kun je rekenen op:

 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract;
 • Diverse ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Een mobiele telefoon, ipad of laptop;
 • Hybride werken: dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Tevens ontvang je een thuiswerkvergoeding.
Procedure | Ontmoeten en de dialoog

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De eerste gesprekken voer je met K+V. Hierna volgen er gesprekken bij de GGD in Amsterdam. We streven ernaar deze procedure af te ronden voor 1 juli 2022. Zodra de data van de verschillende gespreksmomenten concreet zijn, kun je die terugvinden op onze site.

Geïnteresseerd | Goed voor Amsterdam. Goed voor jou

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, doch uiterlijk 29 mei aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters (06-1008 5811) en Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

Afdelingshoofd
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.