Enthousiaste, initiatiefrijke en stevige afdelingsmanager

's-Gravenhage
Organisatie |

GGD Haaglanden

GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ruim een miljoen inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer met producten en diensten die burgers helpen bij gezond opgroeien, gezond opvoeden, gezond leven en langer gezond blijven.
De uitvoeringsorganisatie is onderdeel van de dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag en voert haar activiteiten uit onder bestuurlijke aansturing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden.

Een van de afdelingen is de afdeling Algemene Infectieziektebestrijding (AIB). Deze bestaat uit twee teams (infectieziektebestrijding en reizigersadvisering &-consultatie) van ieder 20-25 inhoudelijk gedreven professionals: artsen M&G, sociaal verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie en medisch-administratief personeel. Het team Infectieziektebestrijding houdt zich bezig met de opsporing, diagnostiek, preventie, epidemiologie en bestrijding van meldingsplichtige infectieziekten, exclusief TBC. Het drukbezochte Reizigersadvies- en vaccinatiebureau adviseert jaarlijks duizenden reizigers en mensen die vanwege hun beroep gevaccineerd moeten worden.
De activiteiten van de GGD hebben de afgelopen tijd vrijwel volledig in het teken gestaan van de bestrijding van COVID-19 die ook de komende periode een zeer prominente plaats zal hebben. De afdeling AIB heeft hier een cruciale rol in.

Functie | Afdelingsmanager Algemene Infectieziektebestrijding (AIB)

Voor deze afdeling AIB zijn wij op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en stevige afdelingsmanager.

Je bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de twee teams van ieder 20-25 inhoudelijk gedreven professionals: artsen, sociaal verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie en medisch-administratief personeel. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan deze twee teams, die elk met een teamcoördinator in hoge mate zelfstandig opereren. Je geeft leiding aan de afdeling met de daarbij behorende processen, procedures en systemen.

Zoals al aangegeven heeft de Corona-pandemie een enorme impact gehad en zal dat ook de komende tijd hebben op de GGD en zeker ook op de afdeling AIB. Een van de belangrijke opdrachten voor de nieuwe manager is om binnen deze situatie, samen met de teams, een nieuwe balans te ontwikkelen tussen de (activiteiten van) beide teams en hun onderlinge samenwerking. De medewerkers hebben de afgelopen tijd onder zeer hoge werkdruk gestaan. De balans werk – privé is in dit verband een ander belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe manager.

Tijdens de crisis-aanpak van Corona zijn (opnieuw) een aantal positieve aspecten van de organisatie (-cultuur) gebleken: saamhorigheid, teamspirit en werkinzet. Behoud van deze kernwaarden is een ander belangrijk aandachtspunt.

De afdelingsmanager heeft tevens een rol in de relatie met het Bestuur, gemeenten, GGD directie, (zorg)instellingen en ketenpartners, gemeenten en bestuur van stakeholders. In deze relaties gaat het onder meer om inlevingsvermogen, het aangaan van concrete resultaatafspraken en het afleggen van externe verantwoording.

Je legt verantwoording af aan de productgroepmanager I&H. Bovendien ben je lid van het managementteam van GGD Haaglanden, waarmee je mede vorm geeft aan het strategisch en tactisch beleid. Van iedere manager van GGD Haaglanden wordt verwacht dat hij/zij actief participeert in de crisisorganisatie, bijvoorbeeld als procesleider of crisiscoördinator.

Resultaatgericht Besluitvaardigheid Klantgerichtheid Ondernemend Visie Verbindend Inspirerend Omgevingsbewust Managementidentificatie

Profiel

Je bent boegbeeld van de afdeling en vertegenwoordigt deze in gemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke (kennis)netwerken. Je vertaalt maatschappelijke en professionele ontwikkelingen naar de lokale/regionale context in Haaglanden. Je staat voor het belang van de vakgebieden infectieziektebestrijding, infectiepreventie en preventieve reizigerszorg, haalt actief wensen en behoeften op en vertaalt deze naar dienstverlening. Als uitstekend netwerker onderhoud je ten behoeve van kennisopbouw, kennisuitwisseling, koersbepaling en acquisitie interne contacten met andere afdelingen en externe contacten met de negen gemeenten in Haaglanden, het RIVM, zorginstellingen en GGD-en in Zuid-Holland.
Je bent iemand die stakeholders op flexibele, zakelijke en creatieve wijze informeert en adviseert over resultaten en ontwikkelingen. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor de politiek bestuurlijke context waarin je werkt. Je signaleert kansen voor innovatie op beide vakgebieden.

Je maakt makkelijk verbinding met alle medewerkers en met de inhoud. Je bent inspirerend, motiverend en inhoudelijk betrokken/gedreven.
Door het creëren van een heldere visie en duidelijke structuur weet je medewerkers te inspireren. Je wekt vertrouwen, hebt een neus voor talent, vindt het een uitdaging om het beste uit de medewerkers te halen en hen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. In je aansturing heb je een goede balans tussen resultaat- en mensgerichtheid.

Je bent, zonder inhoudelijk specialist te zijn, een goede gesprekspartner voor de medische professionals binnen de afdeling.

Aanbod

De functie is gewaardeerd in gemeentelijke salarisschaal 13 ( € 4.683,– tot € 6.240,–) op basis van een volledige (36-urige) werkweek. Aanstelling in eerste instantie voor één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een voltijds dienstverband 36-urige werkweek, met ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

Daarnaast biedt de GGD Haaglanden uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

  • Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
  • Opname in het ABP-pensioenfonds
  • Een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering
  • Een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.
Procedure

De procedure is gericht op afronding in de loop van oktober. K+V verzorgt de werving en voorselectie.
De (online)gesprekken met K+V zijn gepland in de week van 21 september.
De selectiegesprekken met de GGD zullen plaatsvinden in de eerste weken van oktober, eventueel ook digitaal.

Wij houden uiteraard rekening met de maatregelen / richtlijnen vanuit het RIVM.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren, uiterlijk donderdag 17 september, door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen vanaf 1 september stellen aan Maartje Peters (06 1008 5811) of vanaf 7 september, Michiel van Wessem (06 5200 8834).

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Afdelingsmanager Algemene Infectieziektebestrijding (AIB)
Vast
36

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.