Manager

EDE
Organisatie |

Gemeente Ede

De gemeente Ede is als stad en organisatie volop in ontwikkeling. Het World Food Center, de Kennisas Ede-Wageningen, de nieuwe woon-, werk- en leefwijk Veluwse Poort en een nieuw intercitystation Ede-Wageningen, maken van Ede een dynamische en ambitieuze stad. Ede is een groene en sociaal sterke stad, midden in het land, midden in de topregio Food Valley. De gemeentelijke organisatie heeft een intensief en ambitieus veranderproces achter de rug en blijft zich doorontwikkelen. Kern daarvan is het ontwikkelen van een organisatie, die nodig is om toegerust te zijn op de enorme opgaven waar de gemeentelijke organisatie voor staat. En een gemeentelijke organisatie waarin slagvaardig wordt samengewerkt, zowel binnen als met partners buiten de organisatie. Een organisatie waarin medewerkers zich optimaal uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund voelen om duurzaam het beste van zichzelf te geven en zich gepassioneerd en gedreven in te zetten voor het realiseren van de afgesproken prestaties.

De organisatie bestaat uit vijf clusters waarin alle afdelingen zijn gebundeld, aangestuurd door clusterdirecteuren en een tweehoofdige concerndirectie. Het cluster Beleid en Regie bestaat uit vijf  afdelingen: Bestuur & Communicatie, Beleid Sociaal Domein, Strategie & Regie, Advies & Interimmanagement en Wonen, Economie, Sport en Cultuur. 

KV_Opdrachten_gemeente-ede
Functie | Afdelingsmanager Bestuur & Communicatie

De afdeling Bestuur & Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatieve en bestuurlijke advisering en ondersteuning van het college, de directie en organisatie. Als strategisch partner geeft de afdeling mede vorm aan duurzame relaties en participatie tussen samenleving, bestuur en organisatie. De afdeling (circa vijfendertig medewerkers) is verantwoordelijk voor strategische advisering van het bestuur, alle in- en externe communicatie, voor crisiscommunicatie, media-advies en redactie van gemeentelijke uitingen. De afdeling verzorgt ook de advisering over representatieve en protocollaire taken van het college. Bestuur & Communicatie spitst haar ontwikkeling, net als de andere afdelingen van de gemeente, toe op de belangrijkste pijlers uit de organisatievisie: bouwen op vertrouwen, denken en werken van buiten naar binnen, zorgen dat het gebeurt, wendbaar en weerbaar zijn. 

De nieuwe afdelingsmanager bevindt zich ‘in het oog’ van het politiek bestuur, de ambtelijke organisatie en samenleving, profileert zich, verschaft zich toegang tot alle tafels waar waarde kan en moet worden toegevoegd. Het is van belang om de betekenis en functie van overheidscommunicatie op strategisch niveau in te zetten en verder vorm te geven. Zo creëer je de juiste randvoorwaarden voor het inzetten van de medewerkers. Als boegbeeld van de afdeling organiseer je dat een ander (ook) boegbeeld kan zijn. Je bent innovatief. Het is jouw uitdaging om de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en hun vak te stimuleren door ze uit te dagen, verantwoordelijkheid te geven, op ze durft te steunen, mandaat geeft en daardoor zelfredzaamheid verder stimuleert.

De regio Food Valley is een belangrijke strategische partner voor Ede. Samen met de partners in de regio worden lange termijn koersen uitgezet. Je weet deze koersen te duiden en bij te dragen aan het  vast  houden. In woord en daad weet je de juiste toon te vinden in jouw  functioneren. Van belang is dat je een externe focus hebt en over de juiste externe netwerken beschikt. Je brengt naar buiten wat voor de gemeente Ede relevant is en brengt naar binnen wat (voor de organisatie) van waarde kan zijn. Een verbinder binnen de afdeling en daarbuiten. Natuurlijk heb en houd je de bedrijfsvoering van de afdeling op orde en richt je de afdeling efficiënt in. Je hebt oog voor de juiste rol van de afdeling en neemt deze rol in.

De komende periode staan de volgende uitdagingen op het programma:

 • werken in een politiek bestuurlijk krachtenveld met zeer veel ambitie, waarbij de advisering aan het bestuur, de inzet van de functie communicatie, de ontwikkeling van online middelen/visie en strategie en de representatiefunctie van het bestuur van onbesproken kwaliteit moet zijn
 • inspirerend partner in de visievorming over en bij de uitvoering van brede organisatieontwikkeling
 • het midden vinden tussen rust brengen en bewaren op een afdeling die veelal door de dagelijkse hectiek wordt geleefd en de mensen blijven uitdagen om de goede dingen te doen vanuit klantperspectief.

 Van de afdelingsmanager wordt verwacht dat je andere uitdagingen zelf opzoekt. 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime managementervaring bij de overheid
 • Kennis van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de gemeentelijke organisatie
 • Kennis van het vak overheidscommunicatie en de betekenis hiervan kunnen duiden
 • Ervaring met het werken in het complexe krachtenveld van het openbaar bestuur
 • Heldere visie op de bijdrage die de afdeling moet leveren om de opgaven in de Edese samenleving te realiseren/ondersteunen

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel
 • Je bent een stevige persoonlijkheid die zich soepel beweegt in het (politieke) krachtenveld, met extraverte en charismatische eigenschappen
 • Je beschikt over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je bent een leider met aantoonbare resultaten in de ontwikkeling van medewerkers
 • Je bent een ervaren professional, strateeg, ondernemend, politiek-bestuurlijk sensitief, ook daar waar ‘onheil’ dreigt, zichtbaar
 • Je hebt lef, humor, hebt een coachend vermogen waarbij je duidelijk bent
 • Je bent sociaal- en communicatief zeer vaardig
 • Je hebt gevoel voor complexe vraagstukken en daardoor gaat de woordvoering je makkelijk af
 • Je kunt omgaan met weerstanden en beschikt over een zeer goed ontwikkelde antenne voor wat van belang is voor het bestuur, de organisatie en samenleving: alert en pro-actief
 • Je bent een inspirerende partner in de visievorming over en bij de uitvoering van brede organisatieontwikkeling
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Afdelingsmanager Bestuur & Communicatie

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.