Aansprekende leider

Apeldoorn
Organisatie |

Circulus-Berkel B.V.

Positie Circulus-Berkel in Nederland
Circulus-Berkel is een in Apeldoorn gevestigde BV, die zich richt op de verduurzaming van de leefomgeving van de bewoners in negen gemeenten in Oost-Nederland.  De organisatie verzorgt het afvalbeheer voor negen gemeenten; voor zes van deze gemeenten verricht ze eveneens taken op het gebied van beheer openbare ruimte. Het werkgebied telt circa 500.000 inwoners/200.000 huisaansluitingen in een coherent regionaal verzorgingsgebied.

Circulus-Berkel maakt deel uit van de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO), voorheen sector Afval & Milieu. Deze nieuwe naam past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Deze regionale verzorgingsbedrijven spelen een vooraanstaande (sleutel)rol in de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Circulus-Berkel hoort in de GEO branche bij de koplopersgroep; met een grote waardering van stakeholders, inwoners en medewerkers.

De activiteiten van Circulus-Berkel bestaan uit het verlenen van diensten en adviezen aan de deelnemende gemeenten op het gebied van:

 • het actief inzamelen, scheiden en verwerken van (particuliere) afvalstoffen, reiniging en gladheidsbestrijding
 • het actief vormgeven/uitvoeren van bepaalde openbare ruimte-taken van gemeenten
 • een grote sociale arbeidsactivering voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verduurzaming van de leefomgeving is kenmerkend voor de organisatie: vanuit een breed en duurzaam perspectief  worden specifieke keuzes gemaakt in nauwe afstemming met de gemeenten in:

 • de overgang/transitie van afvalstoffen naar grondstoffen
 • de specifieke vormgeving aan de lokale openbare ruimte
 • via sociale activering bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

Organisatie CB
Bij Circulus-Berkel werken – verspreid over zeven locaties – meer dan 700 mensen, waarvan de helft in vaste dienst. De andere (iets meer dan de) helft bestaat uit medewerkers, die in het kader van sociale werkgelegenheid of sociale activering bij Circulus-Berkel werkt. De netto omzet in 2018 bedroeg € 53 miljoen, bestaande uit grondstof/afval € 43 miljoen en beheer buitenruimte € 10 miljoen.

Circulus-Berkel is in 2014 tot stand gekomen uit de fusie tussen Circulus B.V. in Apeldoorn en Berkel Milieu N.V. in Zutphen. In de organisatie van Circulus-Berkel zijn de onderdelen Cambio (Deventer) en Stilema (Epe) opgenomen. Samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met sociale werkvoorzieningsbedrijven in het verzorgingsgebied. In de netwerkorganisatie Cirkelwaarde (samenwerking van Circulus-Berkel, AVU en ROVA) staan zaken centraal, die serieus werk gaan maken van circulaire economie en bij Reshare gaat het om het inzamelen en hergebruik van kleding. Een zeer divers palet van samenwerkingsverbanden.

Circulus-Berkel opereert binnen een door de aandeelhouders goedgekeurd financieel budget en strategisch plan. Financiële winst is geen doel,  maar realisatie van het budget is van belang. Daarnaast gaat het om de belangrijke winst voor milieu en samenleving.

In de afgelopen jaren is de organisatie door de dienstverlening aan meer gemeenten en deze overnames fors gegroeid. De organisatie is onderverdeeld in vier units: Grondstoffen, Buitenruimte, Middelen en Mens&Maatschappij, waaronder het label Cambio. De unitleiders vormen het MT. De organisatie kent een algemeen directeur (statutair) en een adjunct-directeur.  Daarnaast een zeer betrokken Ondernemingsraad, een belangrijke sparringpartner voor de algemeen directeur.

Negen gemeenten —Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen — zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van het regionale verzorgingsbedrijf; een structuur die het maatschappelijk belang wil dienen. De stakeholders zijn de negen deelnemende en opdrachtgevende gemeenten alsmede ook publieke en private partners in de regio, bewoners en medewerkers.  Circulus-Berkel is een BV met een eigen Raad van Commissarissen.

De huidige algemeen directeur neemt om gezondheidsredenen afscheid in deze functie per 01.01.2020.

Voor meer informatie kan je terecht op het YouTube kanaal van CB.
Het jaarverslag van CB is hier te vinden: Jaarverslag 2018.
Het CB Waarde Magazine is hier te vinden: Waarde Magazine.

Functie | Algemeen Directeur

Aansprekende leider
Een duidelijk boegbeeld voor de organisatie, de stakeholders, milieu en duurzaamheid.

Passievol betrokken bij de maatschappelijke opgave. Iemand met visie en de communicatieve vaardigheden om iedereen aan die visie te binden en die de zakelijkheid verbetert. Uitgesproken teamspeler, die anderen sterker maakt en inspireert. Weet dat vasthouden belangrijk, maar loslaten ook en bestuurlijke sensitiviteit noodzakelijk is. Weet de ander iets te gunnen om het gezamenlijke succes te kunnen realiseren. Toegankelijk en bereikbaar zonder het werk van anderen over te nemen. Met oog voor de integrale bedrijfsvoering, waardoor de risico’s in beeld zijn en de bedrijfsresultaten positief. Binnen de kaders ruimte scheppen om een professionele betrokken organisatie te bouwen. Transparant en toegankelijk, zichtbaar en benaderbaar.

Beschikt over een politieke antenne en diplomatieke vaardigheden om (de soms tegenstrijdige) belangen en gemeentelijk beleid van gemeenten/aandeelhouders te kunnen verbinden met behoud van de eigen visie en positie. Flexibel inspelend op de maatschappelijk trend van snelheid, samenwerken, vakmanschap. Weten dat de opinie en de aandeelhouder altijd belangrijk is en daarin een bescheiden en toch sterke positie innemen. Slim, strategisch en respectvol.

Taken en verantwoordelijkheden
De algemeen directeur geeft leiding aan de organisatie/MT en rapporteert aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de algemeen directeur WOR-bestuurder. De algemeen directeur is extern het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgevende gemeenten en hun (ambtelijke) organisaties.

Functie eisen

 • WO-werk- en denkniveau
 • Ervaring met complexe maatschappelijke vraagstukken, transities en het ontwikkelen van oplossingen en oplossingsrichtingen
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 • Hart voor de publieke zaak, politiek-bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust.

Maatschappelijk ondernemer Politiek Bestuurlijk-Sensitief Verbindend Aansprekend

Profiel
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, die zich soepel beweegt in het (externe) krachtenveld
 • Je bent een modern leider, dienend, motiverend en randvoorwaarden scheppend, uitstekend delegerend
 • Je bent overtuigend, inspirerend en maatschappelijk ondernemend, zakelijk
 • Je hebt een daadkrachtige houding; niet alleen denken, ook doen, gaat confrontaties niet uit de weg
 • Je bent in staat om een gedragen visie te ontwikkelen en formuleert de doelstellingen voor de lange termijn; duurzaamheid  en sociale activering ligt je na aan het hart
 • Je bent innovatief en denkt integraal; acteert ook daar waar belangen tegenstrijdig zijn
 • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden
 • Je bent standvastig waar het moet en flexibel waar het mogelijk is
 • Je bent omgevingsbewust, kunt goed luisteren en signalen op alle niveaus vertalen.
Aanbod

Een dynamische en uitdagende functie, in een organisatie met een missie! Met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

In week 35 worden kandidaten gepresenteerd aan de opdrachtgever. De selectiegesprekken vinden plaats op 3 september (middag) en 6 september (ochtend). De beoogde startdatum 1 januari 2020.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk zondag 11 augustus – te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets (06 10 260 480) en Helga Bijker (06 22 698 599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Algemeen Directeur
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.