Bedrijfskundige manager met goede balans tussen mens en productie

Utrecht
Organisatie |

UW

UW is het sociaal ontwikkelbedrijf van Utrecht en bestaat al ruim 50 jaar!
De geschiedenis gaat terug naar 1950 om langdurig werklozen en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. UW heeft alle ontwikkelingen meegemaakt: van de Wet Sociale Werkvoorziening (uit 1969) tot de Participatiewet (in 2015).
UW heeft ruim 1.000 werknemers, 800 met een Wsw-indicatie en ruim 120 werknemers vanuit de Participatiewet, Wajong en Beschut Buiten. Het aantal medewerkers in Staf en Management is ongeveer 110.

Tot op de dag van vandaag helpt UW mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verkrijgen en het behouden van passend werk. Het gaat om mensen die aan de slag willen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. UW staat voor de belangrijke belofte aan haar werknemers uit de doelgroep: “U valt niet meer terug in een uitkering”. Daarom werkt UW hierin samen met maatschappelijke organisaties (onder meer dagbesteding, speciaal onderwijs en welzijn) waarbij een ieder zich kan ontwikkelen en op eigen niveau kan deelnemen aan de inclusieve samenleving.
UW ondersteunt tevens werkgevers om een inclusieve organisatie te zijn waarin iedereen meewerkt naar vermogen en biedt daarbij goede begeleiding.

De organisatie UW bestaat uit bedrijfsonderdelen, die elk door een bedrijfsleider worden geleid. De bedrijfsonderdelen zijn: Metaal en Verpakken, Arbeidsontwikkeling, Diensten, Staf en Ondersteuning.
Diensten bestaat uit Groen (interieurbeplanting, bloemsierkunst, groenvoorziening en onderhoud openbare ruimte, 150 groenmedewerkers), Schoonmaak Houten (31 medewerkers), Schoonmaak Utrecht (80 medewerkers), Postbezorging Houten (27 medewerkers) en Koffie Servicepoule (10 medewerkers). Het Bedrijfsbureau is centraal georganiseerd en faciliteert de bedrijfsvoering.
Werkleiders geven leiding aan de coördinatoren en zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de werknemers; de coördinatoren werken mee in de uitvoering en zijn verantwoordelijk voor de productie.
Diensten telt 260 vaste medewerkers, het kantoor is gehuisvest op Lunetten/ Utrecht en in Houten.
De productie werkzaamheden vinden plaats op allerlei locaties in de regio Utrecht met name binnen de gemeente Utrecht en gemeente Houten.

Functie | Bedrijfsleider Diensten

De Bedrijfsleider Diensten is lid van een zeven-hoofdig MT. De Bedrijfsleider geeft leiding aan zeven werkleiders en rapporteert aan de Algemeen Directeur.
Het MT heeft een stevige gezamenlijke verantwoordelijkheid om te bouwen aan de onderlinge verhoudingen om een veilig, stabiel sociaal en florerend ontwikkelbedrijf neer te zetten en te onderhouden.
Naast het jaarplan 2022 staat het ontwikkelen van het Ondernemingsplan 2022 – 2026 de komende periode op de agenda. Centraal blijft in de missie van UW het faciliteren, dat kandidaten op de reguliere arbeidsmarkt een plaats vinden en het verder inhoud geven aan het sociaal ontwikkelbedrijf met inclusief organiseren.
Intern staat een vorm van zelforganisatie centraal (de omgekeerde piramide), waarmee beoogd wordt medewerkers van de werkvloer meer middelen en regie te geven over hun eigen werk om daarmee meer initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

De belangrijkste opgaven in de komende jaren voor Diensten zijn:

 • Invoeren van de omgekeerde piramide voor Diensten.
 • Meer systematisch de personele bezetting van Diensten op orde krijgen en houden.
 • Het vinden van de juiste balans tussen ontwikkelen en productiviteit van medewerkers met een heldere taak van wie doet wat (werkleider en coördinator).
 • Het sterk verbinden met andere bedrijfsonderdelen van UW, passend binnen koers en missie van UW.
 • Het verder ontwikkelen van ondernemerschap, kansen zien en tegelijkertijd tempo bewaken, strategische partnerships aangaan.

No-nonsense  Mensgericht Ondernemend Verbindend Benaderbaar Slagvaardig Samenwerker Authentiek Communicator Netwerker Compassie Systematische Bouwer Helicopterview Pro-actief Vertrouwenwekkend Kordaat

Profiel

Functie-eisen:

 • HBO+-werk- en denkniveau, met een bedrijfskundige achtergrond.
 • Ervaring met uitwerken van businesscases, opzetten en initiëren van verschillende samenwerkingsvormen en partnerships.
 • Uitstekende leidinggevende, sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Hart voor de publieke zaak en voor de doelgroep die UW begeleidt.

Wat neem je mee..

 • Gedrevenheid, enthousiasme èn ervaring met werken in een maatschappelijk betrokken organisatie! Je bent een teamspeler en levert een bijdrage om Diensten structureel sterker te maken. Je zet Diensten op de kaart en verbindt Diensten met de andere onderdelen van UW.
 • Je hebt een goed organisatorisch vermogen, zorgt voor een procesmatige aanpak, structureert beter IT-gebruik. Je bent van samen doen, hands-on mentaliteit, snelle snapkracht van de verschillende vakgebieden en mensen aanspreken op verantwoordelijkheden.
 • Je bent zelf aanspreekbaar en je zorgt voor een veilige werksfeer waar alles gezegd kan worden.
 • Je bent stressbestendig en stevig, je bewaakt de grenzen van inzetbaarheid van jezelf maar ook van de ander. Je hebt een goed inlevingsvermogen.
Aanbod

Een uitdagende en afwisselende functie in een ambitieuze organisatie, met hart voor mens en organisatie. UW biedt ruimte voor eigen inbreng.
Goede arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in Cao UW Personeels BV (Pensioen ABP salarisschalen (CAR UWO), 36-urige werkweek. Het betreft een structurele functie, die begint met een aanstelling voor de duur van één jaar.

Procedure

Ben jij de Bedrijfsleider Diensten, die we zoeken? Herken je je in het profiel en zet jij Diensten inclusief de bezetting op de kaart? De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en je CV en een oriënterend gesprek met K+V.

De eerste selectiegesprekken bij UW zijn op donderdag 16 september of maandag 20 september, een tweede gesprek zal op woensdag 22 september plaatsvinden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren, uiterlijk 3 september aanstaande, door je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99 ). Zij begeleidt je in deze opdracht. 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Bedrijfsleider Diensten
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.