K+V werving selectie interim management

Werken aan welzijn

Regio Noord-Brabant
Organisatie |

Welzijnsorganisatie in de regio Noord-Brabant

Samen werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dát wil deze welzijnsorganisatie bereiken. Deze stichting heeft zichzelf als missie gesteld dat ieder mens meedoet en meetelt. Zij bouwt samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen vanuit de eigen rol gelijkwaardig mee mag en mee kan doen en waarin jeugd veilig kan opgroeien. De kernwaarden zijn autonomie, uitgaan van talenten en nabijheid.

Functie | Bestuurder a.i.

Vanwege het vertrek van de huidige bestuurder (per 1 maart) is K+V op zoek naar een Bestuurder a.i. De belangrijkste opdracht is dat de Bestuurder a.i. op een aantal strategische dossiers keuzes maakt. Vanzelfsprekend voorziet de organisatie in de nodige input om deze keuzes te kunnen maken. De te maken strategische keuzes dienen ertoe te leiden dat de continuïteit van deze welzijnsorganisatie is gewaarborgd en een gezonde toekomst tegemoet gaat. Tevens is de Bestuurder a.i. er verantwoordelijk voor dat de implementatie van deze strategische keuzes gaan plaatsvinden. Op grond van gemaakte strategische keuzes zorgt de Bestuurder a.i. eveneens voor een daarbij passende organisatiestructuur.

In deze rol geeft de Bestuurder a.i. leiding aan het management. Hierbij coacht, faciliteert en adviseert u hen en deelt met hen uw waarnemingen en prikkelt hen tot professionele reflectie. U ziet toe op de concretisering van de te maken strategische keuzes en de voortgang van lopende ontwikkelingsprocessen. Hiernaast bereidt u nieuwe subsidie-overeenkomsten voor, stelt (samen met het management) de begroting voor 2021 vast en vormt, een door de organisatie gedragen, missie en visie voor de komende vijf jaar. U onderhoudt contacten met diverse gremia zoals de OR, cliëntenraad, gemeenten en zorginstellingen in de regio en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Vanuit uw externe referentiekader spiegelt u over de zaken die u opvallen aan de organisatie en prikkelt u tot zelfreflectie en gedragsverandering. Vanzelfsprekend draagt u zorg voor de formele taken die verbonden zijn aan de positie van bestuurder in het kader van governance en representatie.

Daadkrachtig, betrokken, rust en ervaren people-manager

Profiel

U beschikt over een ruime en brede ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in de welzijnssector of eventueel uit de zorg. U beschikt over visie en strategisch inzicht en de benodigde ervaring vanuit het welzijnswerk. Hiernaast beschikt u over een goed economisch en financieel inzicht. U kent de processen, spreekt de taal en voelt vanuit uw senioriteit uitstekend de cultuur en gevoeligheden van de sector aan. U bent daarbij een inspirator en verbinder pur sang. U bent energiek en beschikt ook over rust, natuurlijk gezag en overtuigingskracht en begrijpt dat de organisatie op evenwichtige wijze, met een flinke veranderopgave, geleid moet worden naar de volgende fase. Een fase waarin een nieuwe bestuurder de organisatie op zijn of haar eigen wijze leiding gaat geven aan de verdere uitbouw van de organisatie op grond van de in de komende periode gemaakte strategische keuzes.

De opdracht is voor 9 tot 12 maanden. Invulling in uren per week in overleg, maar minimaal drie dagen per week. Beloning conform de WNT-regeling voor interim-bestuurders.

Aanbod

De opdracht is voor 9 tot 12 maanden. Invulling in uren per week in overleg, maar minimaal drie dagen per week. Beloning conform de WNT-regeling voor interim-bestuurders.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u snel te reageren door bij “solliciteer direct” cv, motivatie én indicatie van het uurtarief te uploaden. U kunt inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, partner (06-1595 4079) of Maartje Peters, partner (0610085811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Bestuurder a.i.
Interim
Minimaal 24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.