Bestuurder – Coöperatie Boer en Zorg

Boegbeeld, ondernemend, betrokken en natuurlijk dienend leider met sensitiviteit en schakelkracht
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Boer en Zorg

CBZ is een coöperatie van ruim 260 kleinschalige zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De leden bieden ondersteuning, begeleiding, verpleging en verzorging aan ongeveer 5000 deelnemers en bewoners op hun unieke locaties. De zorgondernemers werken vanuit de kernwaarden van de coöperatie: gekend, geworteld, eigenheid, eenvoud en kwaliteit. CBZ spreekt niet over cliënten, maar van deelnemers. Zij nemen deel aan het programma van de zorgondernemer.

Vanuit de centrale organisatie in Wageningen en vanuit de teams in de regio’s ondersteunen zo’n 40 deskundige en betrokken medewerkers de coöperatie en haar leden om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden op hun locaties. De coöperatie is verantwoordelijk voor het contracteren van Zorg in Natura voor de leden. CBZ kan een gecontracteerd zorgaanbod bieden voor bijna elke kleinschalige zorgaanbieder in de sector welzijn en zorg. De centrale inkoop van diensten en het bundelen van expertise biedt financiële voordelen voor de leden en randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg en continuïteit.

Functie

Bestuurder

Je bent een verbindend, ondernemend en natuurlijk betrokken leider in het geheel van de coöperatie en organisatie. Vanwege de pensionering van de huidige bestuurder is CBZ op zoek naar een geschikte opvolger.

CBZ heeft de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt. De omzet in 2023 bedraagt bijna 100 miljoen euro. De verwachting is dat ook de komende jaren het aantal leden blijft groeien. De centrale organisatie is in het verlengde hiervan ook gegroeid. Primaire processen zijn stevig geborgd en de organisatie is daarop ISO9001 gecertificeerd. Vanuit een regionale visie zijn sterke regioteams ontwikkeld. Binnen de coöperatie is recent de eerste ledenraad geïnstalleerd om een sterke en slagvaardige coöperatie te blijven. Alles met het doel om vanuit de leden goede zorg en ondersteuning te geven aan de deelnemers.

Betrokken en natuurlijk dienend leiderschap

Als bestuurder ben je statutair eindverantwoordelijk voor CBZ. Uiteraard doe je dit niet alleen, maar met een bevlogen organisatie waar 40 betrokken en deskundige collega’s werkzaam zijn. Samen met de directeur zorg en in samenwerking met de ledenraad bepaal je de strategische koers van de coöperatie. Daarbij is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken, goed kunt schakelen, dat je sensitief en doortastend bent, goed kunt luisteren en communicatief vaardig bent.

Samen met de directeur zorg en het managementteam (regiomanagers, controller, manager interne organisatie) geef je leiding aan de organisatie en zorg je voor een efficiënte en ondersteunende organisatie. Vanuit betrokken en natuurlijk dienend leiderschap verbind en bewaak je coöperatiestrategie en organisatie. Je geeft medewerkers de ruimte en het vertrouwen om te groeien.

Er is een heldere meerjarige visie geformuleerd die momenteel in de praktijk wordt gebracht. Het is aan de nieuwe bestuurder deze visie verder te gaan doorleven en uit te rollen. Slim organiseren, inrichten en ook keuzes maken. De doelstellingen vereisen pragmatisch handelen én denken in mogelijkheden.

Boegbeeld

Als bestuurder ben je het boegbeeld van CBZ, waarbij je de kernwaarden, missie en visie van CBZ inspirerend uitdraagt naar leden, organisatie en stakeholders. Je bent gesprekspartner in verschillende netwerken, je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en verbindt CBZ met de buitenwereld. Je weet de unieke positie van CBZ in het zorglandschap zichtbaar te maken op regionaal en landelijk niveau. Alle partijen inspireren en betrekken is een belangrijke taak voor de bestuurder. Als grote netwerkorganisatie wil CBZ opinion leader voor de sector zijn en blijven.

Ondernemerschap

De uitdagingen die de groeiende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt met zich meebrengen, vragen om ondernemend en innovatief leiderschap. Je benut daarbij de kracht van de coöperatie en inspireert en motiveert leden in het coöperatief ondernemen.

Je bent in staat om kansen te zien en deze te grijpen. Je kunt uitstekend netwerken en bent organisatie- en politiek sensitief. Financieel en bedrijfskundig ben je zeer goed onderlegd, je weet zaken aan de juiste mensen te delegeren en geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om te groeien. Hierdoor weet je elkaar te versterken, zowel intern als extern.

Samenbindend leiderschap Schakelkracht Besluitvaardig Verbindend Koersvast Inlevingsvermogen Luistervaardig Doortastend Netwerker Teamspeler Boegbeeld

Profiel

We zoeken een inspirerende, verbindende, doortastende, financieel en bedrijfskundig goed onderlegde, ondernemende bestuurder, iemand die:

 • ruime leidinggevende ervaring heeft in een complexe omgeving, bij voorkeur in de zorg; dit kan als bestuurder of vanuit een directiepositie. In ieder geval vanuit een positie met de nodige stevige verantwoordelijkheid;
 • begrijpt hoe het is om met verschillende stakeholders te acteren zoals leden, deelnemers en financiers, toezichthouders en media;
 • ervaring of in ieder geval aantoonbare affiniteit heeft met de zorg en coöperaties of netwerkorganisaties;
 • gedegen kennis heeft van financiën en bedrijfskundige processen;
 • analytisch is en beschikt over conceptueel denkvermogen;
 • samenwerking binnen de coöperatie en de organisatie stimuleert, veranderingen aangaat en daar zelf het goede voorbeeld in geeft;
 • als bestuurder aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
 • een netwerker is, makkelijk toegankelijk en benaderbaar voor interne en externe relaties en open en transparant communiceert;
 • met enig relativeringsvermogen als bestuurder boven de partijen kan staan zonder de relatie te schaden;
 • ervaren is met visieontwikkeling, strategische planning en het vermogen heeft om zowel op korte als lange termijn te denken;
 • ervaring heeft met crisismanagement en veerkracht heeft;
 • kennis en ervaring heeft op het gebied van innovatie en digitale transformatie in de zorg.

Aanbod

Een dynamische positie in een flexibele, platte en snelgroeiende organisatie met enthousiaste en betrokken collega’s. De functie is ingeschaald in WNT Klasse IV.

Procedure

De procedure is erop gericht om de kandidaat voor eind mei 2024 te benoemen. De eerste gesprekken met K+V vinden zo spoedig mogelijk plaats. De selectiegesprekken bij CBZ staan gepland op 13 en 16 mei. We verzoeken je deze data al met potlood in je agenda te zetten.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk 7 april aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden.

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters, partner, via 06-1008 5811 en Frank Wolff, partner via 06-1595 4079.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.