Verbinder en bruggenbouwer tussen districten en landelijk

Amersfoort
Organisatie |

Veilig Verkeer Nederland

Verkeersveiligheid gaat iedereen aan; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt, in het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met de andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland is dé organisatie in Nederland, die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En zo een bijdrage te leveren aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat. VVN werd in 1932 opgericht; de organisatie heeft haar hoofdkantoor in Amersfoort.

VVN is een vereniging, met een landelijk bestuur, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er vier andere, regio- bestuursleden. Deze vier bestuurders worden voorgedragen door districtsbesturen. Voor de regio Noord (één van de vier regio’s naast Oost, West en Zuid) is er een vacature. De regio Noord omvat de districten Drenthe, Groningen en Fryslân.

VVN kent lokaal veel actieve vrijwilligers, zij zetten zich dagelijks in voor meer verkeersveiligheid. VVN is onder meer bekend van “BOB-campagnes”, “De scholen zijn weer begonnen” en VVN Verkeersexamen”. De nieuwe bestuurder heeft een focus op het vertalen van alle lokale indrukken naar het landelijk bestuur. Een verbinder en bruggenbouwer tussen de (noordelijke) districten en de vertaler naar het landelijke niveau.

De regiobestuurder wordt benoemd door de Verenigingsraad. De zittingstermijn is drie jaar met twee maal een mogelijke verlenging van nog een periode van drie jaar. Recent heeft VVN haar statuten opnieuw vastgesteld, waardoor (onder meer) de verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad, Landelijk Bestuur en Districtsvoorzitters zijn aangepast.

Functie | Bestuurder Landelijk Bestuur

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het landelijk bestuur vergadert periodiek (6 tot 8 keer per jaar), de Verenigingsraad (het hoogste orgaan van VVN) twee keer per jaar. Twee keer per jaar is er overleg met de districtsbesturen/coördinatoren, onder meer via de districtsledenvergaderingen(DLV). De regiobestuurder schuift regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen van de districtsbesturen in zijn/haar regio.

De belangrijkste taken van de bestuurder:

 • Je fungeert als ‘linking pin’ tussen bestuur, districtsbesturen/coördinatoren in zijn/haar regio
 • Je draagt actief de landelijke koers uit en brengt belevingen uit het werkveld in het bestuur
 • Je onderhoudt de contacten met de districtsbesturen/coördinatoren
 • Je fungeert als gesprekspartner van de regiomanager
 • Je bent voorzitter van het regionale overleg van districtsvoorzitters en van regionale strategische dagen van de districten
 • Je draagt actief bij aan innovaties in de vereniging
 • Je vervult (indien mogelijk) een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke projecten (organisatorisch, financieel, inhoudelijk)
 • Je treedt op als intermediair in geval van conflictsituaties in zijn/haar regio
 • Je bestuurt zonder last of ruggespraak van de districten

FUNCTIE-EISEN

 • Een echt ‘verenigingsmens’ die veel plezier beleeft aan het bezoeken van lokale evenementen
 • Een regelmatige bezoeker van (districts-)vergaderingen, die kijkt, luistert en inspireert
 • Een bestuurder met bezit van kennis of ervaring op een aantal van de volgende gebieden: openbaar bestuur, finance, verkeerskunde, pers en media, marketing, P&O, innovatie, online en social media, educatie
 • Een bestuurder met affiniteit met verkeersveiligheid
 • Met een focus op en kennis en ervaring met innovatie en verenigingswerk en vrijwilligers (gelet op de kennisgebieden van het landelijk bestuur)

Bruggenbouwer  Inspirator Verbinder Verenigingsmens Innovator

 

Profiel

Competenties behorende bij een regiobestuurder:

 • Je beschikt over bestuurlijke ervaring en een maatschappelijk en politiek netwerk
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met vrijwilligers en verenigingen
 • Je kunt leiding geven en partijen met elkaar verbinden
 • Je ben oplossingsgericht
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden
Aanbod

Een maandelijkse vergoeding van € 144,– met een kilometervergoeding van € 0,28. Onkosten worden vergoed. Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten, deze verzekering geeft een secundaire dekking.  Daarnaast is voor bestuursleden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Er kan een VOG-verklaring worden gevraagd.
De inzet varieert van een halve dag tot één dag per week (in piek perioden).

Procedure

De begeleiding van de procedure ligt bij K+V in Veenendaal. De gesprekken naar aanleiding van je kandidatuur bij K+V vinden plaats in week 11 en 12; de kandidaatspresentatie wordt gepland op 26 maart. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op dinsdag 7 april. De selectiecommissie bestaat uit de drie vertegenwoordigers uit de drie districten uit de regio noord, de regiomanager Noord en een vertegenwoordiger van het landelijk bestuur.

Beoogd is de voordracht van de landelijke bestuurder noord in de vergadering van de Verenigingsraad VVN op 23 april aanstaande om te zetten in een benoeming tot landelijk bestuurder Noord.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde bestuursfunctie dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Heb je inhoudelijke vragen; bel of mail Helga Bijker (06 22 698 599; bijker@kv.nl).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Bestuurder Landelijk Bestuur
Vrijwillig
4-8 uur per week

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.