Bestuurder Landelijk Bestuur VVN (Oost)

Verbinder en bruggenbouwer tussen districten en landelijk

Over de organisatie

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Verkeersveiligheid gaat iedereen aan; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt, in het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland is dé organisatie in Nederland, die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En zo een bijdrage te leveren aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat. VVN werd in 1932 opgericht; de organisatie heeft haar hoofdkantoor in Amersfoort.

VVN is een vereniging, met een landelijk bestuur, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er vier andere, regio- bestuursleden. Deze vier bestuurders worden voorgedragen door districtsbesturen.
Voor de regio Oost (één van de vier regio’s naast Noord, West en Zuid) is er een vacature. De regio Oost omvat de districten Flevoland, Overijssel en Gelderland.

VVN kent lokaal veel actieve vrijwilligers, zij zetten zich dagelijks in voor meer verkeersveiligheid. VVN is onder meer bekend van “BOB-campagnes”, “Onze scholen zijn weer begonnen” en “VVN Verkeersexamen”. De nieuwe bestuurder heeft een focus op het vertalen van alle lokale indrukken naar het landelijk bestuur. Een verbinder en bruggenbouwer tussen de (oostelijke) districten en de vertaler naar het landelijke niveau.

De regiobestuurder wordt benoemd door de Verenigingsraad. De zittingstermijn is drie jaar met tweemaal een mogelijke verlenging met nog een periode van drie jaar.

Functie

Bestuurder Landelijk Bestuur VVN (Oost)

Het landelijk bestuur vergadert periodiek (6 tot 8 keer per jaar), de Verenigingsraad (het hoogste orgaan van VVN) twee keer per jaar met daarnaast eenmaal een themavergadering. Twee keer per jaar is er overleg met de districtsbesturen/coördinatoren, onder meer via de districtsledenvergaderingen (DLV). De landelijk bestuurder schuift regelmatig aan bij de bestuursvergaderingen van de districtsbesturen in zijn/haar regio. Je maakt als regiobestuurder deel uit van het landelijk bestuur van VVN. Het is belangrijk om inzicht te hebben in complexe bestuurlijke verhoudingen en over een goed gevoel beschikt voor politieke verhoudingen.

De belangrijkste taken van de bestuurder:

 • Je fungeert als ‘linking pin’ tussen bestuur, districtsbesturen/coördinatoren in zijn/haar regio
 • Je draagt actief de landelijke koers uit en brengt belevingen uit het werkveld in het bestuur
 • Je onderhoudt de contacten met de districtsbesturen/coördinatoren
 • Je fungeert als gesprekspartner van de manager regio’s
 • Je bent op uitnodiging aanwezig bij het regionale overleg van districtsvoorzitters en bij regionale strategische dagen van de districten
 • Je draagt actief bij aan het bedrijfsmatige element in de vereniging
 • Je vervult (indien mogelijk) een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke projecten (organisatorisch, financieel)
 • Je treedt op als intermediair in geval van conflictsituaties in zijn/haar regio
 • Je bestuurt “zonder last” van de districten

FUNCTIE-EISEN

 • Een regelmatige bezoeker van (districts-)vergaderingen, die kijkt, luistert en inspireert
 • Een bestuurder met affiniteit met verkeersveiligheid
BRUGGENBOUWER INSPIRATOR VERBINDER MARKETEER INFLUENCER FINANCIAL

Profiel

Competenties behorende bij een regiobestuurder:

 • Je kunt leidinggeven en partijen met elkaar verbinden
 • Je hebt een bedrijfsmatig profiel
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden
 • Je beschikt over feeling voor een vrijwilligersorganisatie

Aanbod

VVN biedt

Een maandelijkse vergoeding van € 150,– met een kilometervergoeding van € 0,28. Onkosten worden vergoed. Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten, deze verzekering geeft een secundaire dekking. Daarnaast is voor bestuursleden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Er kan een VOG-verklaring worden gevraagd.

De inzet varieert van een halve dag tot één dag per week (in piekperioden).
VVN hecht eraan een afspiegeling te zijn van de samenleving en streeft naar een zo divers mogelijk samengesteld bestuur.

Procedure

De begeleiding van de procedure ligt bij K+V in Veenendaal. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in de eerste week van september 2024. De selectiecommissie bestaat uit de vertegenwoordigers uit de drie districten uit de regio Oost, de manager regio’s en een vertegenwoordiger van het landelijk bestuur.

Beoogd is de voordracht van de landelijk bestuurder Oost in de aanstaande vergadering van de Verenigingsraad VVN op 25 oktober 2024 om te zetten in een benoeming tot landelijk bestuurder Oost.

Geïnteresseerd

VVN hecht eraan een afspiegeling te zijn van de samenleving en streeft naar een zo divers mogelijk samengesteld bestuur. Vooral vrouwen wordt verzocht te reflecteren.
Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde bestuursfunctie dan vragen wij je zo snel mogelijk -uiterlijk 2 september 2024- te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Heb je inhoudelijke vragen; bel of mail Helga Bijker (06 22 698 599; bijker@kv.nl).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

loadingJe sollicitatie wordt verzonden