Toegewijde navigator, sensitief en eigen

Brielle
Organisatie |

Onderwijsgroep Galilei

Geef ruimte de ruimte

Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Binnen ons onderwijs geven we vooral ruimte. Ruimte voor diversiteit waarin wederzijds respect, veiligheid en verdraagzaamheid op individueel en organisatieniveau centraal staan. Ruimte voor aandacht voor de leerlingen en hun ouders en de medewerkers, zodat iedereen zijn of haar talenten kan verkennen, ontplooien en tot bloei kan laten komen. Ruimte voor samenwerking door elkaar te (her)ontdekken, te inspireren en te motiveren. De leerling is de ontwerper van zijn of haar eigen leerproces.

Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door vijf scholen voor openbaar voortgezet onderwijs:

Helinium – Hellevoetsluis
Maerlant – Brielle
MY college – Spijkenisse
Praktijk College – Brielle / Spijkenisse
De Ring van Putten – Spijkenisse

Daarnaast biedt Galilei onderwijs aan nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar, die het Nederlands niet als moedertaal hebben en minder dan twee jaar in Nederland wonen:

ISK Nissewaard

ISK Hellevoetsluis

520 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ruim 4.700 leerlingen.

Functie | Bestuurder Onderwijsgroep Galilei

Zonder kaders geen ruimte

“Geef ruimte de ruimte” past Onderwijsgroep Galilei heel goed. Ook in bestuurlijke zin. De bestuurder heeft de opdracht van de Raad van Toezicht om de ruimte met de schoolleiding vorm te geven, in te kleuren. Ruimte voor groei krijgt betekenis als de groei wordt gedefinieerd. Dat geldt voor alle vijf pijlers van ruimte uit het strategisch beleidsplan. Naast groei zijn dat: diversiteit, gevarieerd onderwijsaanbod, ruimte voor elkaar en voor het eigen leerproces. Daarmee is ruimte allerminst vrijblijvend maar wel heel scheppend binnen de gestelde kaders. Deze uitdaging ligt er voor de nieuwe bestuurder. Samen met ambitieuze schooldirecteuren en een professionele staf.

Dit gebeurt in een externe omgeving met naast de maatschappelijke uitdagingen ook de lokale uitdagingen van leerlingenkrimp en op plaatsen een groot aanbod van onderwijs. Dat vraagt om slim versnellen en flexibel inspelen met behoud van de eigenheid van Galilei.  Dat vraagt om afscheid van bescheidenheid en inzet van een sterkere profilering. De verbinding opzoeken met elkaar en als groep naar buiten. In samenwerking met het onderwijs in de regio.

Centraal staat het thema ik ben OK en jij bent OK. Ook daarvoor is ruimte nodig. Ruimte heeft geen enkele betekenis als de ruimte niet echt gegeven wordt of niet genomen kan worden. Dat vergt leiderschap van bestuur en directeuren met duidelijke voorbeeldrollen. Sturing op verantwoordelijkheid, in vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk gestelde kaders. Ruimte voor ontdekken, ruimte voor leren voor iedereen. Het zichtbaar realiseren hoort daar ook bij. Tenslotte is de voelbare verbetering van het onderwijs voor de leerlingen de opgave. Dat is niet vrijblijvend. Samen creëert dit een cultuur van vertrouwen en trots. Daar wil je bij zijn.

Sensitief Besluitvaardig Toegankelijk Ruimdenkend Koershoudend Bezielend Betrokken Stimulerend
Profiel | Toegewijde navigator, sensitief en eigen

Toegewijde navigator

Met bezieling en energie kan je de visie en missie van de stichting overbrengen. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, leerlingen en jouw collega’s leren kennen, oplossingen aanreiken en toepassen. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen te werken aan verdere ontwikkeling en groei. Daarbij zoek en breng jij proactief en volhardend de verbinding. Jouw betrokkenheid is zichtbaar, omdat je op de hoogte blijft van de (onderwijs)ontwikkelingen en openbaar onderwijs duidelijk omarmt.

Je houdt koers en houdt mensen aan hun afspraken, maar bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je herkent het talent en weet dit goed te faciliteren. Met een onderzoekende houding durf je jouw oordeel uit te stellen, maar ook de vinger op de zere plek te leggen. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Daarbij breng je scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en leg je helder uit waarom, naar je gehele omgeving zodat draagvlak ontstaat.

Sensitief en eigen

Je bent niet alleen zelf bevlogen maar ook op zoek naar de passie en drijfveren van anderen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Ook onder druk blijf jij aandacht geven aan de mensen om jou heen. Wat de leerling, de omgeving en het onderwijs nodig heeft, wil je in jouw vezels hebben en dit doorvertalen naar de organisatie.

Je hebt een duidelijke eigen persoonlijkheid en bent jezelf. Je nodigt ook anderen uit zichzelf te zijn, zich te laten horen en eigenaarschap te dragen. Jij sluit mensen in en niet uit en vraagt anderen dit ook te doen. Op deze manier breng en haal je nieuwe inzichten binnen en verfrist het onderwijs. Je creëert mogelijkheden, zet de ander aan het denken en aan het werk. Je hebt een natuurlijke stijl van leiderschap, een gezonde ambitie en je neemt mensen mee in de richting die je met elkaar gekozen hebt. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, heb je ervaring in een eindverantwoordelijke functie en bezit je bestuurlijke competenties. Daarbij mag je ook zelf nog wat te leren hebben.

Aanbod | Ruimte voor ontdekken en leren

Een zeer uitdagende functie als bestuurder in een prachtige regio. Je komt in een bevlogen en betrokken organisatie in een rol met veel afwisseling én ruimte voor groei. Voor jezelf, collega’s én de leerlingen. Voor deze positie biedt Galilei een prima arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO bestuurders funderend onderwijs.

Procedure | Gericht op samenwerken dus eerst ontmoeten en dan doorgaan

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op woensdag 18 januari waarin je in drie korte gesprekken met kleine commissies kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op vrijdag 20 januari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op donderdag 26 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 februari af te ronden.

Geïnteresseerd | Omarm jij het openbaar onderwijs?

Ben je geïnteresseerd in deze mooie uitdaging? We leren je graag kennen. Want jouw talent telt! Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 13 januari tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Martine van der Velpen (06-50603351) en Johannes Arets (06-10260480) die de werving begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken. Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Bestuurder Onderwijsgroep Galilei
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.