Inspirerende verbinder

Helmond
Organisatie |

PlatOO

PlatOO is een stichting van 15 openbare en algemeen toegankelijke scholen in acht gemeenten in Zuidoost-Brabant. Op de scholen van PlatOO werken meer dan 300 personeelsleden aan kwaliteitsonderwijs voor zo’n 3.200 leerlingen. PlatOO staat onder leiding van een eenhoofdig College van Bestuur en werkt volgens het Raad van Toezicht model. Iedere school heeft een eigen directeur; de directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Zij worden ondersteund door een bestuurskantoor op het gebied van onder andere personeelszaken, financiën, huisvesting. De laatste drie jaren is een organsiatieontwikkeling tot stand gekomen die meer verantwoordelijkheid in de organisatie belegt. Dat heeft geresulteerd in scholenteams van directeuren en expertteams van directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor.

Passie Prestatie PlatOO

We werken met passie aan de ontwikkeling van onze kinderen en streven naar voortdurende verbetering. We weten wat we willen en daar gaan we voor. Het gaat bij PlatOO om meer dan verhoging van leerprestaties. Het gaat ons erom dat kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij leren kinderen erop te vertrouwen dat zij in potentie het vermogen hebben om samen met anderen de wereld mooier en beter te maken.
Bij ons is iedereen welkom. Daarbij gaan wij ervanuit dat wij samen het verschil maken en dat we net dat stapje extra zetten. We vinden het dan ook normaal dat we wat extra’s vragen van elkaar, van collega’s, van kinderen en van ouders. Dat stapje extra zetten is onze tweede natuur. De kracht van onze organisatie is dat hier trotse vakmensen werken die weten waar ze voor staan. Hoewel de scholen binnen PlatOO autonoom zijn, opereren we vanuit een gezamenlijkheid onder de PlatOO paraplu. Onder deze paraplu weten we wat we moeten doen, kan iedereen bij elkaar terecht, steunen we elkaar en helpen we elkaar verder.

Wij zijn een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan de kinderen. Steeds vanuit de bedoeling. We zijn proactief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. Innovaties op het gebied van maatwerkonderwijs en het creëren van rijke leeromgevingen worden gestimuleerd. Zo vinden wij een optimale ICT-infrastructuur heel belangrijk. Voor goed onderwijs investeren we in de kracht van de leraar. Wij geven leraren de professionele ruimte om hun kennis en vaardigheden in te zetten op school- en/of organisatieniveau. Daarnaast stimuleren wij kennisdeling en creëren we mogelijkheden voor leraren om zich verder te ontwikkelen.

De visie en missie van PlatOO zijn gebouwd op vier pijlers: iedereen is hier welkom; we maken samen het verschil; hier werken trotse vakmensen en we zetten net dat stapje extra. Ook zijn we trots op en dragen we actief onze openbare identiteit uit. In onze visie en missie is verwoord waar we voor staan. Pluriformiteit, respect, ontwikkelen, samenwerken, professioneel en eigentijds zijn begrippen die nadrukkelijk naar voren komen.

Functie | Bestuurder PlatOO

PlatOO bevindt zich in een volgende fase van organisatieontwikkeling. Met een sterke basis op alle scholen. De komende jaren liggen er, naast de reguliere bestuurstaken, twee belangrijke opdrachten. De eerste opdracht is gericht op de verdere doorontwikkeling en borging van de ingezette organisatieontwikkeling. De scholen zijn autonoom en de directeuren vragen verantwoordelijkheid en willen doorgroeien in hun rol van integraal leider. Doel hierbij is het verstevigen van de verantwoordelijkheden van de directeuren en het versterken van de leercultuur door de onderlinge verbinding in scholen- en expertteams.

Als bestuurder bouw je samen met de directeuren en het bestuurskantoor hier verder aan. De andere opdracht is gericht op de verbinding naar buiten. Op veel thema’s, waaronder huisvesting, werk je samen met acht verschillende gemeenten. Vanuit een duidelijke visie op openbaar onderwijs denk je mee wat er belangrijk is voor het onderwijs in de gemeenten en de positie van PlatOO. Kunnen aansluiten en acteren op diverse niveaus is daarbij belangrijk.

Sensitief Daadkrachtig Toegankelijk Transparant Zichtbaar Zelfkritisch Lef Respect Verbindend

Profiel

Respect en koersvast
Vanuit respect en inzicht in onderwijs zoek je de verbinding, intern en extern. Je gelooft dat samen altijd beter is dan alleen. Dat betekent gezamenlijk vanuit een duidelijke visie kaders en doelen vaststellen waarbinnen iedereen verantwoordelijkheid kan nemen en geven en zich verder kan ontwikkelen. Je houdt de koers vast en zorgt ervoor dat plannen uitgevoerd worden. Je hebt lef, daagt de ander uit en stelt de nieuwsgierige vraag. Je bent voor de directeuren en de medewerkers op het bestuurskantoor een kritische vriend en een betrouwbare sparringpartner. Je neemt de GMR mee in de koers, de plannen en doelstellingen. Je beschikt over bestuurlijke wendbaarheid en vindt makkelijk de balans tussen sturen en loslaten. Met bestuurlijke flair ga je om met de verschillen tussen de scholen en maak je de verbinding. Met respect voor ieders autonomie en verantwoordelijkheid.

Zichtbaar en transparant
Je bent een bestuurder die vertrouwen geeft aan de schoolleiders, aan de staf, aan de leerkracht en aan de kinderen. Vertrouwen geeft wederzijds verplichtingen. Je bouwt aan een sfeer waarin dit verder kan groeien. Daarvoor ben je zichtbaar en transparant in handelen en besluitvorming, zowel op de scholen als voor alle stakeholders waarmee je samenwerkt. Jouw communicatiestijl is open, transparant en zelfkritisch. Je snapt dat je niet alles zelf hoeft te kunnen; je zoekt steeds de juiste mensen om je heen. Je analyseert, ziet snel de essentie en brengt samenhang. Altijd met oog voor de bedoeling van het onderwijs. Je zorgt voor een goede sfeer waardoor een prettige werkomgeving ontstaat en medewerkers elkaar graag opzoeken, hun expertise delen, elkaar de hulpvraag stellen. Je toont oprechte interesse in de ander.
Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je brengt ervaring mee als bestuurder en als leider. Je gaat het goede, stevige gesprek aan over onderwijs, de ontwikkelingen en uitdagingen. Je hebt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie.

Aanbod | Ben jij het nieuwe, trotse boegbeeld?

Wil jij je inzetten voor het openbaar onderwijs bij PlatOO en werken “vanuit de bedoeling”? Wil jij werken in een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan kinderen? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken in het onderwijs in deze regio. De beloning vindt plaats conform de CAO bestuurders PO. Het betreft een aanstelling conform schaal B4. Het aanbod is afhankelijk van jouw ervaring en profiel.

Procedure | Flexibel en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op dinsdag 12 oktober. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis met de diverse aandachtsgebieden van de functie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jouw persoonlijkheid.

Slow op vrijdag 15 oktober. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang.

Show op dinsdag 19 oktober. Jij laat zien en laat ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze functie? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 5 oktober aanstaande onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-10260480) en Tamara Wijnja (06-83952012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

 

Bestuurder PlatOO
Vast
Fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.