K+V werving selectie interim management

Inspirerende strateeg die samen beweging creëert

Apeldoorn
Organisatie |

Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn, begeleidt mensen met complexe psychische of psychosociale hulpvragen en kwetsbare ouderen op de levensgebieden die voor hen van belang zijn. De combinatie van GGZ en VVT brengt een bijzondere dynamiek, een breder (zorg)landschap om rekening mee te houden en samenwerkingen te bewerkstelligen. Daarbij loopt Riwis voorop als het gaat om partnerschap in de regio.

Riwis begeleidt mensen vanuit hun eigen geschiedenis, eigen doelen, in hun eigen omgeving en sociale contacten binnen hun eigen mogelijkheden. De overtuiging “Geloof in eigen kunnen” is sinds jaar en dag verankerd in het hart van de organisatie. Het geloof in eigen kunnen versterken, zowel bij cliënten als medewerkers. Riwis maakt mensen bewust wat daarvoor nodig is en helpt ze dat te bereiken. De organisatie richt zich daarbij op vier levensgebieden: psychisch welbevinden, gezondheid, participatie en woon- en leefomstandigheden. Medewerkers zijn trots op hun werk en zeer betrokken bij de cliënten. Niet voor niets is Riwis ook in 2019 weer het beste leerbedrijf van Gelderland.

Het hoofdkantoor van Riwis is gevestigd in Apeldoorn, van daaruit is men ook zeer aanwezig en actief in de regio.  Met 700 medewerkers, 240 vrijwilligers en 33 stagiaires begeleiden en verzorgen zij de 1.320 cliënten met psychische, sociaal-maatschappelijke hulpvragen en de 350 cliënten in de ouderen- en thuiszorg.

Wil je meer weten over Riwis en haar dienstverlening? Ga naar de website of kijk het filmpje:


Abonneren

Functie | Bestuurder

De dagelijkse leiding van Riwis Zorg & Welzijn is in handen van de Raad van Bestuur in samenwerking met het managementteam. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie en fungeert als klankbord, adviesorgaan en werkgever.

De ondernemingsraad van Riwis is een proactieve en slagvaardige partner die kritisch meedenkt over adviezen en voorstellen en er worden zo nodig alternatieven aangereikt. Ook de cliëntenraad en naastbetrokkenenraad leveren een belangrijke bijdrage aan het steeds verder verbeteren van de dienstverlening aan de doelgroep.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Riwis, de financiën, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaat ontwikkeling.

Coachend Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Ruimtegevend Inspirerend Consistent Overzicht

Profiel | Inspirerende strateeg die samen beweging creëert

Inspirerende strateeg

Als strateeg ben je organisatie- en politiek sensitief en in staat boven en tussen de partijen te staan. Je hebt visie over het zorglandschap, of weet dat heel snel tot je te nemen. Ook heb je het lef om het ambitieniveau intern en extern ter discussie te stellen en daarin keuzes te maken. Daarbij daag je uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende (geborgde) resultaten, voor cliënten, de omgeving en de medewerkers. Je bent in staat het integrale perspectief vast te houden. Je blijft daarbij consistent, zorgt dat een ieder weet wie waar van is en vooral waarom. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je bent zakelijk sociaal, transparant, voert het eerlijke gesprek en maakt alles bespreekbaar. Niet alleen binnen de eigen organisatie maar ook in de relevante externe omgeving van Riwis. Overzicht houden, koers bepalen en implementatiekracht inzetten om de strategie vervolgens ook zakelijk en bedrijfsmatig uit te voeren. Koersvastheid is belangrijk maar realiteit is dat het zorglandschap snel verandert. Voortschrijdend inzicht vraagt ook om de nodige flexibiliteit om te bewegen en te handelen zodra dat noodzakelijk is.

Je bent inspirerend door het brengen van nieuwe inzichten, door vragen te stellen en te luisteren, door fouten toe te laten, door nieuwsgierig te blijven. Je onderzoekt nieuwe mogelijkheden, je nodigt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten. Aandachtig onderzoekend ben en blijf je op de hoogte wat er speelt en word je niet verrast.

Samen beweging creëren

Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en je gelooft in het kunnen van de ander. Van nature zoek je de samenwerking op. Daarbij ben je dichtbij en benaderbaar, geef je vertrouwen en bevorder je creativiteit en eigenaarschap. Je bent geïnteresseerd in en betrokken bij de ander en je probeert altijd in verbinding te zijn. Hierdoor weet je relaties op te bouwen, samenwerkingen sterker te maken en nieuwe kansen samen op te pakken. Buiten naar binnen halen en vervolgens beleggen en implementeren in de organisatie. Alles om met elkaar te zorgen dat de strategie gevolgd wordt en je als organisatie in positie blijft, in de regio en met de samenwerkingspartners.

Je weet wat er nodig is om een cultuurverandering ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Bewegen als organisatie doe je samen. Over grenzen kijken, behouden wat moet blijven en bewegen wat moet veranderen. Je gaat op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Je bent creatief in wat echt kan en adviseert wie welke stappen moet zetten en hoe. En vervolgens doen wat afgesproken is zodat intern iedereen weet wat er gaat gebeuren en extern Riwis zichtbaar een duidelijke koers vaart en betrouwbare partner is.

Aanbod

Een prachtige kans om een organisatie blijvend te positioneren als een ondernemende, eigentijdse organisatie met sterke samenwerkingspartners. Je werkt samen met zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers die primair werken vanuit het besef wat cliënten nodig hebben.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg.

Procedure

De gesprekken bij K+V worden gevoerd eind week 41 en week 42. De eerste ronde gesprekken met Riwis vinden naar verwachting op dinsdag 22 oktober plaats. De procedure is er op gericht om voor november de procedure af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij de strateeg met een academisch werk- en denkniveau die inspireert en samen realiseert? Ben je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 14 oktober jouw reactie tegemoet. Je kunt jouw cv en motivatie uploaden bij ‘Solliciteer Direct’. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner, 06-5060 3351 en Henk van der Velde, partner, 06-5175 8677. Natuurlijk zijn Henk en Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd  wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.