Verbindende, sterk in bedrijfsvoering, daadkrachtige, ondernemende, innovatieve en creatieve bestuurder

Amersfoort
Organisatie |

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG) heeft de wortels van haar bestaan in de 14e eeuw. Vanaf de oorsprong biedt PBG beschut onderdak, zorg en welzijn aan kwetsbare mensen, waarbij individuele zorg met de warmte van het Gasthuis uitgangspunt is. Deze eeuwenoude achtergrond zorgt ervoor dat medemenselijkheid in de genen van de organisatie zit. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt wonen, zorg en welzijn aan bewoners vanuit hun missie: individuele zorg met de warmte van het Gasthuis. De kernwaarden zijn: Warmte van het Gasthuis, Goede zorg, Verbinding en Leren. De ambitie van het PBG is om altijd goede, warme, persoonsgerichte, kwalitatieve en veilige zorg te bieden in samenwerking met de bewoner en familie in de laatste fase van het leven. Vandaag de dag is PBG een moderne organisatie die somatische zorg, psychogeriatrische zorg en thuiszorg biedt. PBG beschikt over twee locaties: locatie Wervershof en locatie Davidshof en heeft een omzet van 17 miljoen en circa 336 medewerkers en 165 vrijwilligers; qua omvang een flexibele en wendbare organisatie.

Bijzonderheden

In de complexe wereld van de zorg, met haar continue dynamiek, wordt het voor de nieuwe bestuurder de uitdaging om de unieke positie van PBG te behouden. Een wendbare en klantgerichte organisatie, die door de cliënten herkenbaar ervaren wordt door haar culturele identiteit, gericht op het leveren van “Individuele zorg met de warmte van het Gasthuis”. Vanuit deze autonome positie is het de opdracht deze positieve rendementsontwikkeling ook de komende jaren voort te zetten. De uitdaging hierbij is het ingezette beleid door te ontwikkelen en verder te effectueren.

Functie | Bestuurder voor St. Pieters en Bloklands

De nieuwe bestuurder is het boegbeeld van PBG. De financiering van de zorg is divers en vooral krap en biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Het optimaliseren van de opbrengsten en het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden in de krappe arbeidsmarkt, is de uitdaging om de continuïteit te waarborgen. De kracht is gelegen in het waarborgen van haar autonomie, maar wel met alertheid op de financiële voorwaarden en de bedrijfsvoering. Binnen PBG is de cultuur zo ingericht dat het eenvoudig is om snelheid en stappen te maken.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Voor deze positie zoeken wij een ambitieuze, innovatieve en enthousiaste bestuurder met het liefst ervaring in de zorgsector (geen must, wel een pré en u dient in ieder geval de context waarbinnen u komt te werken goed te begrijpen en te doorleven). Iemand die in staat is de reeds ingezette verandertrajecten verder uit te voeren en nader in te vullen. Daarbij bent u goed op de hoogte van de inhoud van het zorglandschap en van de veranderingen binnen de zorgsector en beschikt de nieuwe bestuurder over aantoonbare ervaring met het vormgeven van veranderingen in organisaties. U brengt visie, strategisch inzicht, ondernemerschap en innovatievermogen, ondersteund door kennis van bedrijfsvoering, creativiteit met oprechte aandacht voor mensen en een hands-on-mentaliteit. Samengevat:

  • WO werk- en denkniveau.
  • Ruime bestuurlijke en/ of zeer ruime management ervaring op strategisch niveau in een maatschappelijke en/of bedrijfsmatige context.
  • Bezit de ervaring en de kennis om domein zorg goed in te kunnen schatten en daarmee de dynamiek met zorgverzekeraars en andere stakeholders.
  • Ruime ervaring met verandermanagement.
  • Netwerker, aangaan van samenwerkingen en relaties.
  • Goed kunnen reflecteren, bieden van warme zakelijkheid, veiligheid en vertrouwen.

Meer precies onderscheidt de best passende nieuwe bestuurder voor PBG zich met name op een drietal thema’s:

  • Waarborgen continuïteit, autonome groei (waar mogelijk) PBG bewerkstelligen: U kent de economische uitdagingen van zorginstellingen en weet hoe een organisatie van deze schaalgrootte financieel gezond en vitaal kan worden gehouden. Daarbij bent u sterk gericht op en heeft u verstand van bedrijfsvoering/financiën, zorgverlening, besturing en inrichting, samenwerking in de zorgketen en het ondernemerschap wat daarbij hoort. U weet hierbij te acteren op het huisvestings- en arbeidsmarktvraagstuk passend bij de groei van de organisatie en u past innovatieve ontwikkelingen in de zorg, zoals domotica en robotica toe.
  • Leiderschap: De nieuwe bestuurder past als leider en mens bij de identiteit van PBG: gelooft in deze omvang, heeft bezieling voor de zorg, is verbindend, wil het met elkaar doen, is daadkrachtig en is stimulerend met belangstelling voor de individuele bewoners, medewerkers van PBG en de medezeggenschap en beschikt over een warme zakelijkheid. Heeft tevens de blik naar buiten gericht, zoekt actief de samenwerking en is een netwerker.
  • Organisatie- en cultuurontwikkeling: Is het boegbeeld van de organisatie, niet alleen extern, maar ook intern. Is inspirerend voor medewerkers, cliënten en familie en de organisatie en omarmt de voortdurende ontwikkelingen in de zorg. De nieuwe bestuurder weet de medewerkers door te ontwikkelen en heeft visie op de ontwikkeling en verandering van medewerkers. Biedt zakelijkheid, warmte én veiligheid.
Aanbod

De aanstelling van de nieuwe bestuurder zal plaatsvinden conform de hiervoor geldende regels zoals vastgesteld in de WNT, regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Op basis van deze regelgeving is de bezoldiging ingeschaald in WNT klasse 3.

Procedure

De procedure is erop gericht de nieuwe bestuurder voor eind november te benoemen en aansluitend zo spoedig mogelijk te laten starten. Na de gesprekken bij K+V in week 44 of 45, volgen voor enkele kandidaten gesprekken bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis op vrijdag 19 november aanstaande, gevolgd door een verdiepend gesprek met de Raad van Toezicht op 26 november aanstaande.

Geïnteresseerd

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u uiterlijk 31 oktober aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ uw cv en motivatie te uploaden. Let op: bij voldoende geschikte kandidaten, sluiten we de procedure eerder. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Maartje Peters (06-1008 5811) en Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Bestuurder voor St. Pieters en Bloklands
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.