Bestuurder - Stichting Prohles

Toegewijde navigator, liefdevol en moedig
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting Prohles

Prohles is een nog jonge stichting voor Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs in Katwijk. De stichting wil een onderwijsorganisatie zijn waar bezielde professionals leerlingen uitdagen om zelfbewuste en eigentijdse burgers te worden. Met compassie met de medemens en die deel uitmaken van een gemeenschap. Zowel voor de aangesloten scholen als leerlingen en collega’s staat eenheid in verscheidenheid voorop. Vanuit het Christelijk geloof hecht Prohles waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving, waarbinnen voor alle kinderen ruimte is om in balans met zichzelf en de ander te zijn. De stichting staat open voor alle kinderen en ouders, liefdevol, met respect en acceptatie. In het professioneel handelen staat onderwijskwaliteit, ontwikkeling, netwerk en identiteit dichtbij en centraal.

Identiteit

De scholen binnen Prohles zijn zeker niet allemaal hetzelfde; er is ruimte voor eigenheid van scholen. Katwijkse scholen, in verbondenheid met de historie van het dorp, kennen van ouds deze diversiteit. Die eenheid in verscheidenheid wordt gekoesterd. Daarom hebben scholen ook omschreven hoe zij invulling aan het Christelijk onderwijs willen geven. Iedereen is welkom en mag zich welkom voelen met aandacht voor de diverse achtergronden van de leerlingen. Daarbij wordt voortdurend gewerkt aan een veilige omgeving voor de kinderen, met als uitgangspunt de Christelijke normen en waarden van Prohles.

Functie

Bestuurder

De organisatieopzet is eenvoudig met een sterke rol voor de directeuren en een kleine staf. Dat vraagt slim en inventief opereren met een zeer gezonde en solide basis. Goed organiseren met korte lijnen intern, maar ook naar de stakeholders en samenwerkingspartners extern is essentieel. De omgeving is gericht op elkaar en dus ook zeer betrokken. Maar dat betekent ook een duidelijke en herkenbare positionering van de stichting, zowel intern als extern.

Als bestuurder geef je samen met de directeuren vorm aan de ontwikkeling van de organisatiestructuur en kwaliteitscultuur binnen de stichting en de scholen. Daarbij hoort ook de zoektocht naar de vraag: waartoe; wat betekent ons onderwijs als christelijk geïnspireerd onderwijs voor onze maatschappij. Je speelt hierbij een sterk verbindende en faciliterende rol.

Je wordt ondersteund door het bestuurskantoor op het gebied van financiën, ICT, huisvesting, HRM en onderwijskwaliteit.

De komende jaren is het van belang om te werken aan de volgende punten:

  • De verbinding en samenwerking versterken met en tussen directeuren en met de medewerkers van het bestuurskantoor en verdere professionalisering van het bestuurskantoor.
  • De organisatiestructuur optimaliseren en de kwaliteitscultuur verdiepen.
  • Het vormgeven van, en vooral met elkaar uitvoering geven aan het nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan/koersplan.
  • Een financieel gezonde organisatie continueren.
  • De scholen ondersteunen in ruimte en verantwoordelijkheid nemen om op eigen wijze gestalte te geven aan de visie “eenheid in verscheidenheid”.
  • Het met elkaar uitdragen en naleven van een gezamenlijke identiteit die recht doet aan alle scholen van de stichting.
  • Duidelijke profilering van Prohles naar buiten toe richting samenwerkingsverbanden, stakeholders, de regio en de ouders.
Sensitief Communicatief Lef Laagdrempelig Onderzoekend Richtinggevend Betrokken Nieuwgierig Inspirerend

Profiel

Toegewijde navigator, liefdevol en moedig

Toegewijde navigator

Met bezieling en energie kan je de visie en missie van de stichting overbrengen. Je wilt leerlingen en jouw collega’s leren kennen, oplossingen aanreiken en toepassen. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen te werken aan verdere professionalisering en groei. Daarbij zoek en breng jij proactief en volhardend de verbinding. Tussen de scholen en met het bestuurskantoor. Maar ook de verbinding met buiten, met ouders, de regio, en samenwerkingsverbanden. Jouw betrokkenheid is zichtbaar omdat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen en christelijk onderwijs duidelijk omarmt.

Je houdt koers en houdt mensen aan hun afspraken, maar bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je stuurt op verantwoordelijkheid, in vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk gestelde kaders. Je geeft richting en mensen varen graag met je mee. Je hebt oog voor het proces en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Daarbij breng je scherpte door vaak en duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt helder uit waarom. Naar je gehele omgeving, zodat draagvlak ontstaat, mensen zich meegenomen voelen en weten wat er speelt.

Liefdevol

Je geeft graag en bent op zoek naar de passie en drijfveren van anderen. Je probeert andere mensen echt te begrijpen en te zien. Hun belangen en zorgen, vanuit een open houding, zonder oordeel en altijd met compassie. Ook onder druk blijf jij aandacht geven aan de mensen om jou heen. Wat de leerling, jouw omgeving en het onderwijs nodig heeft, wil je doorgronden en doorvertalen naar de organisatie toe.

Moedig
De uitdagingen en ambities die er liggen vragen om moedig leiderschap en dappere keuzes. Het lef om de identiteit van Prohles scherp en duidelijk intern en extern uit te dragen. Eenheid in verscheidenheid, geen makkelijke opgave. Dit vraagt uithoudingsvermogen om elkaar te blijven zien, te horen en te begrijpen. En ondertussen moeten er ook resultaten gehaald worden en ontwikkelingen in gang worden gezet. Je gaat het nemen van snelle besluiten niet uit de weg, maar durft ook te vertragen.

Wat kom je brengen?

Een eigen manier van werken, authentiek, verbindend en efficiënt, heb jij inmiddels ontwikkeld. Je gedijt goed in een complex krachtenveld en bent communicatief sterk. Je hebt stevige, integrale, leidinggevende ervaring in het hart van het onderwijs of aangrenzend sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor kind en ontwikkeling duidelijk zichtbaar en bezit je bestuurlijke kwaliteiten. Deze mogen ook nog verder te ontwikkelen zijn.

Daarnaast geef je leiding vanuit je persoonlijke Christelijke geloofsovertuiging en deze weet je goed over te brengen en te definiëren. Daarbij sta je open en geef je ruimte aan de Christelijke geloofsovertuiging van de ander. Voelbaar betrokken en zonder oordeel.

Aanbod

Prachtige maatschappelijke rol

Omarm jij de opdracht van Stichting Prohles en ben jij gedreven om daaraan te willen bijdragen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, een unieke positie om verschil te maken en maatschappelijke impact te hebben. Je komt in een bevlogen en betrokken organisatie in een rol met veel afwisseling én ruimte voor groei. Voor jezelf, collega’s én de leerlingen. De inschaling is conform de bestuurders CAO PO en de contractvorm is tijdelijk met uitzicht op vast, waarbij de RvT nadrukkelijk de wens uitspreekt om een langetermijnverbinding met elkaar aan te gaan.

Procedure

Ontmoeten, onderzoeken en kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op donderdag 7 december waarin je in drie korte gesprekken met kleine commissies kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op donderdag 14 december waarin ruimte is voor de dialoog en diepgang.
Show op dinsdag 19 december waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 2024 af te ronden.

Geïnteresseerd

Enthousiast en nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd in deze mooie uitdaging? We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook benieuwd naar Prohles? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 28 november 2023 tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Martine van der Velpen (06-50603351) die de werving begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online Quinn-managementrollenmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.