Slimme, benaderbare, onderwijskundige leider

Raamsdonksveer
Organisatie |

Stichting Uniek

Stichting Uniek is een overkoepelende stichting waarbij zeven basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en de gemeente Altena zijn aangesloten. Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden (114 fte) voor ongeveer 1.700 kinderen. Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek omarmt deze verschillen. Waarden van de stichting zijn; het belang van de leerling centraal, eenheid in verscheidenheid en zorgzaam zijn voor elkaar. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen met elkaar delen en samenwerken. Onderwijs met een eigen karakter, dat maakt Stichting Uniek.

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie. Stichting Uniek ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking binnen passend onderwijs. Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden.

De verschillen én de samenwerking maken Stichting Uniek.

Functie | Bestuurder

Omdat de huidige bestuurder met pensioen gaat, ontstaat er bij de stichting een vacature voor bestuurder van deze mooie stichting. De Voorzitter College van Bestuur wordt, naast de directeuren, bijgestaan door een kleine staf; een bovenschoolse directeur kwaliteit en onderwijs, managementassistente, een controller en een bovenschoolse ICT-medewerker. De verdere ondersteuning van het College van Bestuur wordt verricht door externen.

De afgelopen jaren hebben het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hard gewerkt om de stichting gezond te maken. Gebouwd aan rendement, fusies en onderwijs. Nu is Uniek vol aan de slag met onderwijs en kwaliteit.

De basis van de stichting staat. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar er ligt een mooi vertrekpunt voor de nieuwe bestuurder om samen verder te bouwen. Thema’s binnen Uniek zijn met name de doorontwikkelen van de onderwijskundige kwaliteit, verdere onderlinge samenwerking, vastgoedvraagstukken en een aankomende fusie van een school. Stichting Uniek is een financieel gezonde organisatie, maar financiën heeft altijd aandacht nodig.

Stichting Uniek zoekt een onderwijskundig bestuurder. Een bestuurder die financieel volwassen is en een bestuurder met een bestuurlijk netwerk én lokale betrokkenheid.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Visionair Benaderbaar Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Benaderbaar en nieuwsgierig

Jij bent een leider waar je op kan bouwen. Bij jou voelen mensen zich op hun gemak. Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Je bent benaderbaar. Je bent participerend in het team. Aanwezig daar waar nodig. Je gelooft in de talenten van de medewerkers. Je neemt zaken niet over. Durft mensen te laten groeien in vakmanschap. Je gaat soepel om met uitdagingen. Nieuwsgierig en geïnteresseerd waarom medewerkers de dingen doen zoals ze doen. Je onderschrijft de verschillen tussen de verschillende scholen. Stelt de goede vraag. Stuurt op verbinding. Je gelooft in kansen en mogelijkheden creëren. Je bent niet handelingsverlegen, durft aan te spreken en echt te realiseren. Altijd in verbinding met de ander.

Onderwijskundige leider die het werk slim organiseert

Als bestuurder zorg je voor de juiste balans tussen een duidelijke visie, kaders meegeven en duidelijke verwachtingen scheppen. Op een prettige manier ben je doorlopend kritisch. Je bent een slimme bestuurder die juiste mensen betrekt bij de diversiteit aan vraagstukken. Je bent een leider die niet met alle winden meewaait. Met veel vertrouwen neem jij de mensen mee in hun ontwikkeling en haal je het beste in ze naar boven. Je hebt een heldere, toekomstgerichte onderwijskundige visie. Samen met de medewerkers bouw je aan een duurzame toekomst voor de kinderen in deze regio.

Aanbod

Wil jij je inzetten voor deze mooie stichting met zeven scholen? Wil jij werken in een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan kinderen? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken in het onderwijs in deze regio.

De functie is ingedeeld in bestuurders CAO PO in klasse B3.

Procedure | Veilig en flexibel

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op dinsdag 25 januari 2022. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis met de diverse aandachtsgebieden van de functie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jouw persoonlijkheid.

Slow op maandag 31 januari 2022. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang.

Show op donderdag 3 februari 2022. Jij laat zien en laat ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Ben jij de slimme nieuwsgierige leider?

Ben jij de slimme, nieuwsgierige onderwijsbestuurder én doen mensen graag met jou mee? Geïnteresseerd? Dan vragen wij jou zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 18 januari aanstaande, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.