Leider

BUSSUM
Organisatie |

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM) is een professionele, sterke en dynamische kinderopvangorganisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Met ruim 300 medewerkers worden wekelijks meer dan 3.000 kinderen van 0 tot 16 jaar opgevangen. De organisatie biedt kwalitatieve, hoogwaardige en onderscheidende opvang variërend van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO’s, Sport BSO’s, en TSO tot een tienercentrum. Een belangrijke pijler voor het succes van de afgelopen jaren is de duidelijke eigen visie en aanpak op pedagogisch terrein. Daarnaast is projectmatig werken sterk ingeburgerd. Al bij de start is de keuze gemaakt om een maatschappelijke kinderopvangorganisatie te zijn. Dat wil zeggen een organisatie voor álle kinderen in de regio, betaalbaar en met een eigen gezicht en eigentijdse dienstverlening. De samenwerking met onderwijs, sportclubs, jeugdzorg en IKC-vorming krijgt veel aandacht en levert mooie resultaten op. De SKBNM heeft een goede naam, zowel bij ouders, kinderen en medewerkers als bij de gemeente, jeugdzorg, GGD en onderwijs en de organisatie is financieel gezond. Na een lange periode heeft de huidige bestuurder de beslissing genomen iets anders te gaan doen. Zij laat een mooie, gezonde organisatie achter. De SKBNM wil in de komende periode verder groeien, kwantitatief en kwalitatief. Er is bij het managementteam (MT) veel energie en initiatief om deze ambities samen met een nieuwe bestuurder te realiseren. Als bestuurder werk je samen met het MT dat bestaat uit een aantal managers en een directeur bedrijfsvoering. De directeur bedrijfsvoering is onder andere verantwoordelijk voor de (financiële) administraties, controlling, facilitair, ict en HRM. Staffuncties die onder de bestuurder vallen zijn onder andere marketing en communicatie en beleidsmedewerkers pedagogiek en kwaliteit, planning en plaatsing.

KV_Opdrachten-skbnm-kinderopvang
Functie | Bestuurder

Het fundament is stevig. De bestuurder krijgt als opdracht om, met nieuw elan, energie en moderniteit de organisatie te laten groeien. Op basis van een duidelijke visie en strategie op zowel het zakelijke als ook op het inhoudelijke, pedagogische domein geef je met het MT en de medewerkers richting aan de toekomst van de organisatie. Daarbij leg je de verbinding tussen oud en nieuw. Behouden van het goede en in gang zetten van innovaties en ondernemerschap dat nodig is voor de toekomst. Je belegt operationele, tactische en strategische doelen en opdrachten met bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bij de MT leden, leidinggevenden en medewerkers. Je monitort, op basis van rapportages en input uit de organisatie de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en stuurt bij waar noodzakelijk.

Jouw leiderschapsstijl past bij een zakelijke aanpak en tegelijkertijd pas je bij de maatschappelijke doelen van SKBNM: het beste realiseren voor de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd, het werken aan een “inclusieve organisatie” – de SKBNM is er voor iedereen door optimale dienstverlening aan ouders en kinderen. De continuering van het aanbod wordt vanuit een stevig pedagogisch kader ontwikkeld. Zakelijk maar zonder te vervallen in financieel rendementsdenken.

We zoeken een ondernemende bestuurder: de ambities van SKBNM gaan over groei, kansen zien en omzetten in realistische doelen met bijbehorende resultaten. Het vasthouden en uitbouwen van de stevige positie binnen het werkgebied en het pakken van kansen door innovatie, groei en samenwerking.

Bijvoorbeeld bij IKC-vorming en de ontwikkeling van nieuwe diensten en samenwerkingsvormen binnen de keten van kind- en jeugdzorg en onderwijs.

Jouw relatie met de Raad van Toezicht geef je op eigentijdse wijze vorm. Je informeert en betrekt de Raad van Toezicht op basis van een duidelijke governance structuur.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Toekomstgericht, met warm hart en koel hoofd

Bij bovenstaande schets van de organisatie en opdracht past een stevige bestuurder met een duidelijke visie op de wijze van besturing en de bedrijfsvoering van deze organisatie. Je beschikt over een coachende stijl van leiding geven, delegerend, sturend en resultaatgericht. Met aandacht voor inhoud, het pedagogische domein en met warmte voor de medewerkers, kinderen en andere belanghebbenden. Pedagogiek is een belangrijke driver en je bent in staat om met het MT invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van dit cruciale domein. Daarnaast valt marketing & communicatie, klantcontacten en externe relaties direct onder jouw werkzaamheden. Hier heb je ervaring mee, alsook met financiële eindverantwoordelijkheid en inrichting van P&C en rapportages. Je stuurt op basis van harde én zachte informatie, je hebt een antenne voor afwijkingen van de koers en waar nodig grijp je in. Met een warm hart en een koel hoofd. 

  • Strategisch sterk, in staat om de juiste zakelijke beslissingen te nemen
  • Bedrijfsmatig goed onderlegd
  • Innovatief en creatief, gericht op de ontwikkeling en groei van de organisatie
  • Markt en klant focus
  • Resultaat gedreven
  • Politieke / bestuurlijke antennes; in staat om de organisatie in de regio te vertegenwoordigen
  • Hands on-mentaliteit

En verder:

  • Idealiter breng je een mix aan ervaring mee, mogelijkerwijs binnen zowel het publieke als het private domein; ervaring in de kinderopvang op eindverantwoordelijk niveau, of bij voorbeeld als regiodirecteur binnen een grote organisatie is een pré.
  • Je beschikt over charisma, leiderschap, en inspireert het MT; het leidinggeven aan diverse teams gaat je van nature goed af.
  • Je bent van nature een netwerker, gericht op samenwerken, sociaal vaardig en verbaal sterk. Je ziet het nut van bijdragen aan landelijke netwerken zoals Kindwijzer en de brancheorganisatie BMK.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.