Bestuurslid Financiële Zaken / Penningmeester bij KNLTB

Vakkundig en enthousiast teamspeler
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

KNLTB

Meer mensen meer laten genieten van tennis én padel, dat is het doel van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dat doel bereiken we in samenwerking met onze bestuurlijke vrijwilligers en de vrijwilligers van meer dan 1650 aangesloten verenigingen. Om de verenigingen te ondersteunen binnen het snel veranderende landschap van verenigingssport en zelfstandige centra biedt de KNLTB verschillende diensten en producten aan. We promoten tennis en padel én bouwen een sterke community, voor iedereen: de fans, de leraren, de competitiespelers, de vrijwilligers en bestuurders op de vereniging. De KNLTB is een jonge, actieve en servicegerichte organisatie en werkt vanuit het Nationaal Tenniscentrum in Amstelveen. De KNLTB is financieel gezond en de administratieve en ondersteunende (werk)organisatie is goed geborgd. De organisatie kent een ledenraad, bestuur en een beroepsorganisatie. Deze laatste bestaat uit ongeveer 100 fte. De begroting van de organisatie is rond de 20 miljoen euro.

Ben jij een liefhebber van tennis en padel met een financiële achtergrond? En wil je je graag inzetten voor de sport in Nederland en de tennis- en padelsport in het bijzonder? Wij zoeken een bestuurslid Financiële Zaken / Penningmeester voor deze geweldige sportbond.

Functie

Bestuurslid Financiële Zaken / Penningmeester

Als bestuurslid Financiële Zaken / Penningmeester ben je onderdeel van het Bondsbestuur van de KNLTB. Dit bestuur bestaat uit zeven leden. Het Bondsbestuur kent de volgende rollen: Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris, Bestuurslid Financiële zaken / Penningmeester, Bestuurslid Verenigingszaken, Bestuurslid Wedstrijdzaken, Bestuurslid Topsport, Bestuurslid Padel en Bestuurslid Juridische zaken. Het Bondsbestuur opereert vanuit het principe van collegiaal bestuur. Alle leden van het bestuur zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Er is wel sprake van een of meerdere specifieke aandachtsgebied(en)voor ieder van de Bondsbestuursleden.

Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het beleid van de KNLTB en houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid. Bovendien overlegt het Bondsbestuur met de Ledenraad over toekomstig beleid.

Het Bestuurslid Financiële zaken / Penningmeester is binnen het Bondsbestuur, naast de algemene taken en verantwoordelijkheden, in het bijzonder belast met de financiën van de KNLTB.

De KNLTB is in transitie en meer en meer de verbinder in de wereld van tennis en padel waarin de speler centraal staat. Zowel de spelers van de verenigingen als de ongebonden spelers. Hier horen andere business modellen bij en is ruimte voor ondernemerschap. Hierin speelt de penningmeester een rol. Daarnaast is het belangrijk een helder financieel beleid te voeren met, onder andere, een duidelijke visie op vermogenspositie en risico’s.

Als bestuurslid Finaciële Zaken / Penningmeester:

 • Zorg je voor een helder financieel beleid.
 • Draag je verantwoordelijkheid voor het beheren en bewaken van de geldstromen binnen de KNLTB, de financiële positie, resultaten en risico’s.
 • Leg je verantwoordelijkheid af voor de financiën aan de ledenraad van de KNLTB.
 • Ben je betrokken bij het aangaan van overeenkomsten en samenwerkingen met derden, waaronder sponsoren.
 • Adviseer en denk je mee over grote investeringen.
 • Heb je ervaring met transitie en nieuwe businessmodellen en kun je hierin adviseren.
 • Kun je als sparringpartner fungeren voor de Algemeen Directeur en/of Manager Financiën van de KNLTB bij complexe financiële vraagstukken.
 • Onderhoud je periodiek contact met de financieel manager/controller van de KNLTB.
Strategie Samenwerken Betrokken Enthousiast Ondernemend Hoofdlijnen Bestuurlijk ervaren Vakkundig Visie Communicatief Sensitief

Profiel

Wij zoeken een vakkundige bestuurder die al enige jaren ervaring heeft in een bestuur en bij voorkeur affiniteit heeft met verenigingen.

De ideale kandidaat:

 • Is bij voorkeur een vrouw en zou werkzaam kunnen zijn bij een (middel)groot bedrijf als CFO.
 • Heeft een hbo of academisch werk en denkniveau, gecombineerd met relevante financiële en/of bedrijfseconomische ervaring.
 • Heeft aantoonbare passie voor sport en meer specifiek kennis van tennis en padel.
 • Heeft interesse in het (mede) besturen van een sportbond en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een ledenorganisatie met vrijwilligers en een beroepsorganisatie.
 • Heeft bij voorkeur een ondernemende achtergrond, ervaring in het sluiten van (samenwerkings)overeenkomsten, en is een goede gesprekspartner voor ondernemers.
 • Heeft affiniteit met en ervaring in het vertegenwoordigen van een organisatie tijdens formele en informele bijeenkomsten.
 • Is sociaal vaardig, kan goed schrijven en presenteren.
 • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.
 • Is baas over eigen agenda en heeft tijd voor het uitoefenen van de functie.

De tijdsinvestering voor deze functie is gemiddeld 4 uur per week, overwegend in de namiddag en avonduren, maar soms ook in de weekenden. Gezien de nauwe samenwerking met de beroepsorganisatie is beschikbaarheid overdag soms gewenst. Er wordt gewerkt met een jaarkalender, ad hoc besprekingen kunnen voorkomen. Het bestuur komt gemiddeld tien maal per jaar op woensdag (hybride) bijeen tussen 16.00 – 19.00 uur en ontmoet de ledenraad vier maal per jaar.

Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is niet verenigbaar met een andere bondsfuncties waaronder bestuursfuncties bij een (tennis/padel) vereniging.  Tevens is het lidmaatschap niet verenigbaar met eigen commerciële belangen in de tennis- of padelsport. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten kan de geografische spreiding van de Bondsbestuursleden een rol spelen.

Aanbod

De KNLTB biedt een hele leuke en belangrijke positie in het bestuur. Een leuk, collegiaal bestuur. De benoeming is voor drie jaren, waarna herbenoeming kan plaatsvinden tot een maximum van negen aangesloten jaren.

De functie van bestuurslid financiële zaken in het Bondsbestuur is een onbezoldigde functie, waarbij reis- en overige onkosten worden vergoed.

Procedure

De procedure start met het insturen van een korte motivatie en een cv. Hierna gaan K+V en de selectiecommissie van de KNLTB een aantal mensen uitnodigen en ontmoeten. Dit zal 15 augustus zijn in de middag in Amstelveen. Is er een goede klik en ben je de aanvulling die we zoeken, dan is er nog een gesprek met overige bestuursleden van de KNLTB. Uiteindelijk zal dé kandidaat worden voorgedragen aan de Ledenraad van de KNLTB. Het ondertekenen van een gedragscode en het overleggen van een VOG zijn onderdeel van het benoemingsproces.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je te reageren voor 14 augustus door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06-4387 3326). Roel begeleidt deze opdracht.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.