K+V werving selectie interim management

Strategisch en verbindende sparringpartner

Arnhem
Organisatie |

Klimmendaal revalidatiespecialisten

Op 1 januari 2016 zijn ViaReva en Groot Klimmendaal gefuseerd en onder de naam Klimmendaal verder gegaan. Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Haar verzorgingsgebied beslaat Arnhem, Apeldoorn, Doetinchem, Deventer, Ede en Zutphen. Vanuit diverse locaties worden jaarlijks ruim 6.200 patiënten (volwassenen, jongeren en kinderen met een fysieke of cognitieve beperking) behandeld, waarvan circa 5.200 poliklinisch en ruim 1.000 patiënten klinisch. Er werken ruim 650 zeer betrokken medewerkers en professionals (450 fte) met als doel: patiënten weer optimaal te laten participeren in de samenleving. De omzet bedraagt circa € 49 mio.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de samenvoeging van de twee bedrijfsculturen en het ontwikkelen van de medewerkers, het herinrichten van processen en het vormen van nieuwe visie en strategie. De afstemming naar een nieuw organisatiemodel is afgerond. Er is gekozen voor het model van een éénhoofdig Raad van Bestuur- met de Medische staf als gesprekspartner en een duaal managementstructuur met integrale verantwoordelijkheid. De komende jaren wil Klimmendaal haar sterke positie verder uitdragen, uitbreiden en verankeren in de regio. De basis is er. Een gezonde organisatie, met enthousiaste en bevlogen medewerkers. Zij hebben oog voor kwalitatief op maat gemaakte revalidatiezorg voor de patiënten van jong tot oud.

Om invulling te geven aan deze ambitie is er een nieuw krachtig en ondernemend managementteam nodig. Een team dat het belang van organisatie en de cliënt centraal stelt en waarbij de individuele leden vanuit hun unieke inbreng het managementteam versterken en in gezamenlijkheid de organisatie dienen en verder willen brengen. Inmiddels zijn de nieuwe bestuurder en een nieuwe manager bedrijfsvoering Kind en Jeugd geworven en is Klimmendaal nu op zoek naar een bestuurssecretaris/manager beleidsbureau.

Functie | Bestuurssecretaris / Manager Beleidsbureau

Als Bestuurssecretaris:

 • Ben je sparringpartner en klankbord en faciliteer, adviseer en ontlast je de Raad van Bestuur met (strategisch) beleidsontwikkeling.
 • Bereid je vergaderingen voor en ben je verantwoordelijk oor de verslagleggingen en verantwoording en geef je uitvoering aan besluiten.
 • Regisseer je het bestuurlijke besluitvorming- en adviestraject en bewaak je de kwaliteit van de beleidsvorming.
 • Weet je maatschappelijke en juridische ontwikkelingen om te zetten in helder en concreet beleid.
 • Ben je ambassadeur van Klimmendaal en weet je relevante interne en externe werkcontacten op te bouwen en professioneel te onderhouden.
 • Ondersteun je de Raad van Toezicht onder andere in de voorbereiding van vergaderingen.
 • Volg je de ontwikkelingen in de wetgeving en nieuw landelijk beleid op het gebied van revalidatie, analyseer je de consequenties hiervan en betrek je waar nodig het management.
 • Houd je de ontwikkelingen op het gebied van governance en compliance actueel.
 • Weet je de verschillende belangen en tegenstellingen goed in te schatten en speel je waar nodig een rol om tegenstellingen te overbruggen.
 • Zorg je ervoor dat het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording tot stand komt.
 • Geef je leiding aan instellings- of eenheid-gebonden projecten en commissies.
 • Maak je onderdeel uit van het MT (managementteam) van Klimmendaal.

 

Als Manager Beleidsbureau:

 • Zorg je voor eenduidige en uniforme informatie en communicatie binnen het beleidsbureau, met de andere organisatieonderdelen en externe instanties.
 • Weet je het beleidsbureau zodanig te positioneren dat de samenwerking met de andere afdelingen en hun ondersteuning op een stabiliserende wijze effectief wordt vormgegeven.
 • Geef je op een coachende en een ontwikkelgerichte wijze leiding aan het secretariaat en de medewerkers van de afdelingen Kwaliteit en Veiligheid; PR, Communicatie en Marketing (PCM); de functionaris gegevensbescherming; de project- en beleidsmedewerker(s).
 • Zorg je voor een goede werksfeer waar de medewerkers het maximale uit zichzelf en hun collega’s weten te halen.

Integer Respectvol Empathisch Verbindend Transparant Inspirerend Zichtbaar Resultaatgericht

Profiel
 •        Een juridisch academisch werk- en denkniveau en uitgebreide werkervaring op diverse beleidsterreinen; ervaring met managementtechnieken en leidinggeven.
 •        (Juridische) kennis van en ervaring met bestuurlijke processen binnen organisaties.
 •        Ruime werkervaring in de gezondheidszorg en een uitstekend gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.
 •        Op strategisch niveau kunnen denken en handelen vanuit patiënten perspectief (klantgericht).
 •        Sterk in het waarderen, kanaliseren en aanbrengen van structuur.
 •        Een dienstverlenende houding met lef en moed om de waarheid te spreken, collega’s aan te spreken en zelf aanspreekbaar te zijn.
 •        Een wijze van communicatie die gericht is op afstemmen, schakelen en (zelf)reflectie en het creëren van rust, helderheid en transparantie.
 •        Een luisterend oor en oprechte interesse in mensen.
 •        Analytische en accurate instelling, door de juiste vragen tot de kern van de zaak doordringen.
 •        Uitstekend in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 •        Een gezond zelfvertrouwen en zelfkritiek en vertrouwen in de medemens.
 •        Een gezonde dosis humor.
 •        Bewust zijn van de voorbeeldrol.
 •        Lerend “laten oplossen” in plaats van zelf oplossen.
 •        In staat om een goede dialoog te voeren over vernieuwing, verbetering en dilemma’s.
Aanbod

Een gedreven organisatie waar innovatief en klantgericht gewerkt wordt met grote betrokkenheid en professionaliteit. De salarisindicatie wordt in overleg met de geselecteerde kandidaat besproken en kent een bandbreedte van de schaal die geldt voor de cao ziekenhuizen FWG 70. Verder zijn er uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V, daarna vinden de gesprekken bij Klimmendaal plaats, beide in de maand februari. De procedure heeft tot doel om zo snel als mogelijk tot aanstelling over te gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je dan uiterlijk 27 januari te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) en Frank Snethlage (06-5131 0178). Zij begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Bestuurssecretaris / Manager Beleidsbureau
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.