Vacature Business Controller Oirschot

Onafhankelijke en proactieve samenwerker

Oirschot
Functie | Business Controller

De business controller die we zoeken is een onafhankelijk doener en denker die  rolvast gaat werken aan een stevige basis van control. De belangrijkste opgave is aan de voorkant van de processen komen en proactief een verbeterprogramma realiseren. De controller is primair adviseur van het managementteam en het college. Je bent sparringpartner voor de gehele organisatie en werkt met consulenten en medewerkers aan een actief en compleet verbeterprogramma. Je bent een vakinhoudelijk specialist, die de brede control als een uitdaging ziet van en voor alle medewerkers. De ontwikkeling en verankering van control, zo besef je, is een zaak van veel meer dan alleen regels en cijfers. Jouw aansturing geschiedt door de directeur, maar je werkt natuurlijk als onafhankelijk professional.

Je bent een veranderaar en een bouwer. Iemand met lef en met een duidelijke visie op control en management. Je draagt proactief bij aan de missie en visie van de organisatie.

Ook werk je aan de onderlinge ambtelijke samenwerking en het versterken van de integraliteit, zowel binnen als tussen de teams. Van jou wordt hierin, samen met de leden van het managementteam, een leidende en op de toekomstgerichte bijdrage verwacht.

Gevraagd en ongevraagd adviseer je over de strategische bedrijfsvoering organisatiebreed. Dit is inclusief de zorg voor benchmarkgegevens ter vergelijking van de (bedrijfsvoering van de) gemeente met vergelijkbare gemeenten in Nederland. Hoe doen we het in Oirschot en waar kan het beter?

Je vertaalt de strategische opgaven van de gemeente naar interne en externe doelstellingen voor de organisatie met daarop afgestemde sturings- en verantwoordingsinformatie.

Je ontwikkelt en implementeert de risicobeheersing en risicomanagement en op basis daarvan voer je  het interne controleplan uit dat je zelf jaarlijks opstelt.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant en de commissie van de rekening.

Je zorgt vanuit jouw verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van het bedrijfsvoering instrumentarium, waaronder de planning en control cyclus. Je bereidt voor en voert periodieke onderzoeken uit naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Je bewaakt de voortgang van adviezen voortkomend uit de managementletter van de externe accountant, accountantsverslagen bij de jaarrekening, onderzoek van de rekenkamercommissie en uitgevoerde werkzaamheden van de interne controle.

Je vertaalt de regelgeving rondom het In Control Statement naar de bedrijfsvoering van Oirschot, inclusief de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de rol van raad en college.

Het managementteam bestaat naast de algemeen directeur (voorzitter) uit de vier teammanagers. Binnen het managementteam vervul je de rol van adviseur voor en naar de verschillende leden en draag je op die manier bij aan het realiseren van de koers van de organisatie.


Wil jij de nieuwste vacaturevideo’s van K+V als eerste zien? Abonneer je op ons YouTube-kanaal.
Abonneren

Profiel | je denkt van buiten naar binnen

Kennis en kunde is belangrijk, maar wie je bent en hoe je het doet is essentieel. Onafhankelijk, rolvast, anderen meenemen, inspireren, checken, helpen. Je bent gericht op verbeteren en zorgt voor een brede en gedragen control, omdat het daardoor beter wordt, voor de medewerkers, voor de samenwerkingen, voor de mensen en bedrijven in de gemeente Oirschot.

Je hebt een academisch werk- en denkniveau aangevuld met de noodzakelijke opleidingen op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfskunde. Je hoeft geen doorgewinterde financial te zijn, het helpt natuurlijk wel.

Je wekt vertrouwen, bent verbindend en empathisch en weet op inspirerende en overtuigende wijze de juiste keuzes voor de gemeente te maken. Je toont leiderschap, bent bedrijfsmatig ingesteld, betrouwbaar en koersvast.

Je denkt “van buiten naar binnen”. Je staat in verbinding met de organisatie en de medewerkers en weet ook de onderlinge verbinding tussen mensen en organisatieonderdelen te versterken. De eerste periode voeg je in en dan ga je toevoegen. Samen werken aan een brede control.

Je bent samen met de teammanager Bedrijfsvoering & Interne Dienstverlening een tandem op de totale bedrijfsvoering, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Naast de kernwaarden zijn onderstaande competenties en persoonskenmerken als uitgangspunt benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in het profiel: overtuigingskracht, standvastigheid, analytisch en bestuurlijk inlevingsvermogen.

Onafhankelijk Communicatief Proactief Lef Standvastig Inspirerend Overtuigingskracht Analytisch Sensitief Rolvast

Organisatie |

Gemeente Oirschot

Oirschot is een unieke gemeente binnen de Brainportregio en De Kempen en telt vijf kernen: Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en Westelbeers. Met ruim 18.000 inwoners is het een kleine, krachtige, kwalitatief groene gemeente die bewust aanstuurt op samenhang met de omgeving. Rijk aan prachtig erfgoed en verrassende natuurgebieden. Vanuit de kernboodschap: ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’ werkt Oirschot aan een levendige en leefbare gemeente voor inwoners, bedrijven en toeristen. Hier gaat het om de verbinding met de samenleving en het ondersteunen van goede initiatieven. En het is belangrijk dat iedereen mee kan doen! Een mooie, schone en veilige gemeente is waar het om gaat. Oirschot bruist van de ambitie en heeft hechte samenwerkingen met partners in de regio. De focus voor de komende jaren is gericht op een verdere professionalisering van de organisatie (onder andere door de wendbare medewerker) en het verbeteren van het procesmatig werken (integraliteit en planmatigheid zijn belangrijk hierbij). De ambtelijke organisatie van de gemeente Oirschot bestaat uit vier teams: Sociale Leefomgeving & Externe Dienstverlening, Ondernemen & Ontwikkelen, Mobiliteit, beheer & realisatie, Bedrijfsvoering & Interne Dienstverlening.

In Oirschot wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: respect & vertrouwen, bevlogenheid & lef, in contact zijn & samenwerken en netwerken. In Oirschot zijn de lijnen kort, de bevlogenheid hoog, de ambitie stevig en kun je echt impact hebben! Voor deze geweldige gemeente zoeken wij een onafhankelijk en rolvaste Business Controller.

Aanbod | geweldige baan met veel impact

De gemeente Oirschot biedt een geweldige baan waarin je veel impact gaat hebben en een aantal jaar je breed kunt ontwikkelen en profileren. De functieschaal die bij de rol hoort is schaal 11 en inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05%). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

Het betreft een vaste formatieplaats. Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar en als het van beiden kanten past, wordt het een vast contract.

Procedure | gesprekken in oktober en november

Half oktober (in week 42 en 43) zullen de oriënterende gesprekken bij K+V in Veenendaal plaatsvinden. De selectiegesprekken bij de gemeente Oirschot zijn gepland, zet je de volgende data alvast als optie in je agenda? De eerste selectiegesprekken zijn gepland op maandag 2 november, de tweede selectiegesprekken op maandag 9 november en het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland in week 47.

Geïnteresseerd | Ben jij de Business Controller die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren – uiterlijk zondag 11 oktober – door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden op de website van K+V. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 4387 3326) of Henk van der Velde (06 5175 8677).

Business Controller
Vast
28 – 32 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.