Financieel economisch expert die waarde creëert!

Enschede
Organisatie |

Livio

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Livio wil zo veel mogelijk de regie over het leven, de ondersteuning en de zorg bij de cliënt laten. Samen ervoor zorgen dat er leef plezier bij Livio ontstaat die cliënten aanzet om graag bij Livio te willen (komen) wonen. Dagelijks staan meer dan 2.200 medewerkers en 1.000 vrijwilligers klaar voor meer dan 7.000 cliënten. De omzet ligt rond de € 100 miljoen. Livio behoort daarmee tot de grotere zorgorganisaties. Meer informatie is te vinden op de website (zie hieronder).

Livio heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in:

 • Passende, excellente zorg en innoverende cliëntconcepten.
 • Herstructurering van de organisatie en het verstevigen van het managementteam.
 • ICT-projecten zoals het Elektronisch Cliënten Dossier en het werken vanuit de Cloud.
 • Introduceren van “professioneel organiseren”, waarbij het doel is om medewerkers en teams zoveel als mogelijk eigen regie te geven.

Men wil graag deze ingezette koers een vervolg geven, maar ziet in dat het nu beter is eerst te bestendigen, verbinden en empoweren. Bestendigen, om de financiële balans te stabiliseren, verbinden om door intrinsieke aandacht en volwassen dialoog de synergie te versterken, empoweren door collega’s te helpen in hun verdere ontwikkeling en invulling van hun ambities.

Functie | Business Controller

Als Business Controller ben je werkzaam binnen de afdeling Business Control (BC), ondergebracht binnen de afdeling FEAZ. Als Business Controller ben je een belangrijke sparringpartner van het (zorg) management en de business. Je bent aanspreekbaar op het slim, efficiënt en transparant uitvoeren van de dienstverlening. Het ondersteunen van het management op strategisch/tactisch niveau bij het besturen en beheersen van de organisatie. Je bent geïnteresseerd in mensen en hebt intern regelmatig contact over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden met collega business controllers, financial controllers, managers, coach & coördinatoren en overige medewerkers binnen de organisatie van Livio. Extern weet je de contacten te optimaliseren met gemeenten, banken, accountants, zorgkantoor, zorgverzekeraars, collega-zorgaanbieders en andere externe instanties.

Je rapporteert aan de concern controller.

Kerntaken:

 • Het creëren van waarde voor de organisatie in samenwerking met het management.
 • Het analyseren van en adviseren over beleidsvraagstukken op concernniveau.
 • Het adviseren over de doelstellingen van de organisatie en vertalen hiervan in targets en KPI’s binnen een RVE en/of bestuursafdelingen.
 • Het verbeteren, adviseren over, ontwerpen en implementeren van management controlesystemen, werkwijzen en procedures.
 • Het bewaken van de resultaten van de organisatie en ondersteunen van het management, concern controller en RvB middels gevraagde en ongevraagde adviezen.
 • Het signaleren van beleidsrelevante in- en externe ontwikkelingen.
 • Het formuleren van voorstellen voor ontwikkeling of bijstelling van het beleid van de organisatie.
 • Het informeren, stimuleren en faciliteren van medewerkers naar een hogere kwaliteit van de werkzaamheden inzake de P&C-cyclus, op financieel-economisch gebied en dienstverleningsprocessen.
 • Het vertalen van strategische doelstellingen naar onderliggende procedures, richtlijnen en protocollen.
 • Het bijdragen aan een adequaat management control systeem binnen de organisatie.
 • Het effectief aanwezig zijn bij werkbesprekingen met de managers en medewerkers van de RVE en/of bestuursafdelingen.
 • Het signaleren van risico’s en het bespreken van mogelijke verbetervoorstellen met het management.
 • Het adviseren, bewaken en informeren van de organisatie over de ontwikkelingen van de (langjarige) parameters en het daarop af te stemmen financiële beleid.
 • Het bijdragen aan het opstellen van meerjaren prognoses, scenarioanalyses en andere sturingsinformatie.

Persoonlijke kenmerken zijn:

 • Is vaardig in het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden.
 • Zoekt actief het interne overleg op, adviseert daar waar nodig.
 • Kent een groot zelf startend vermogen.
 • Het vermogen om uitstekende verbale en schriftelijke toelichting te geven op de financiële informatie (cijfers).
 • Beschikt, naast analytische vaardigheden en tact, ook over empathisch vermogen, overtuiging- en overredingskracht en het vermogen te relativeren en weerstanden te laten verdwijnen.
 • Is in staat conceptueel te denken en de vertaling te maken naar instrumenten om de primaire processen te controleren.
 • Is procesgericht: denkt en handelt in processen, gericht op optimalisatie van het werk voor de klant.
 • Is in staat om over de dagelijkse praktijk heen te kijken naar het grotere geheel en naar mogelijk toekomstige situaties.
 • Is kritisch op het eigen optreden, zorgt voor feedback op eigen performance. Laat zichzelf aanspreken op zijn output.
 • Let op details en vraagt door daar waar onduidelijkheden bestaan.
 • Communiceert gemakkelijk met iedereen binnen Livio.
 • Blijft effectief functioneren, ook als er sprake is van hoge werkdruk en piekbelasting.

Zelfstarter Conceptueel denker Communicatief Cijfermatig sterk

Profiel

De kandidaat van keuze voldoet aan de volgende eisen:

 • Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau aangevuld met opleidingen gericht op de (business) control functie. Is specialist op bedrijfseconomisch vakgebied. Kennis van de regelgeving in de zorg en bekend zijn met de laatste trends en ontwikkelingen binnen de zorg is een pre.
 • Heeft ervaring als sparringpartner voor management en Raad van Bestuur.
 • Denkt in processen en resultaten. Heeft voldoende kennis van de rapportage methodieken en weet deze te operationaliseren.
Aanbod

Livio biedt een uitdagende fulltime functie in een prettige werkomgeving, waarin constructief wordt gewerkt aan verbetering van zorg en bedrijfsvoering. Er zijn volop mogelijkheden voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de geldende cao. Gestart wordt met een jaarcontract.

Procedure

De procedure is gericht op zo spoedig mogelijk benoeming van de nieuwe Business Controller. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178). Hij begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Business Controller
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.