Leider(s)

HOENDERLOO
Organisatie |

De Hoenderloo groep-Pluryn

De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn, is er voor jongeren van 10 tot 18 jaar met complexe (gedrags)problematiek, die zijn aangewezen op een specialistische behandeling. De Hoenderloo groep zoekt voor hen een passend traject op maat, in het belang van het kind en de ouders, creatief en flexibel. Haar expertise en ervaring helpen daarbij, net als de grote diversiteit in behandelmogelijkheden die Pluryn als ‘landelijke achtervang’ heeft. Iedere jongere verdient een kans op een betere toekomst, hoe complex de zorgvraag ook is. In een unieke, veilige omgeving wordt een programma op maat geboden dat wonen, onderwijs, behandeling en vrijetijdsactiviteiten aan elkaar verbindt.

De organisatie is in transitie van alleen residentiële opvang naar ook meer ambulante dienstverlening. Om dit transitie te laten slagen is de organisatie op zoek een nieuwe generatie clusterleiders. Clusterleiders met daadkracht om met elkaar helderheid in de kaders vast te leggen. Clusterleiders die bewust zijn van hun voorbeeldgedrag. Die het vermogen bezitten om zichzelf weg te cijferen en de experts voor noodzakelijke behandeling met de zorg effectief weet te verbinden.

KV_Opdrachten_pluryn
Functie | Clusterleider(s)

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan circa 50-70 pedagogisch medewerkers (MBO- en HBO-niveau).
Je werkt samen met collega-clusterleiders in een resultaatverantwoordelijk team van clusterleiders die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het leef- en behandelklimaat, de kwaliteit van zorg, het HR-beleid (waaronder in-, door en uitstroom en verzuim) en het financieel resultaat. Op basis van talenten en affiniteit zijn rollen en portefeuilles binnen het team clusterleiders verdeeld.

Je werkt in duale samenwerking met de gedragswetenschappers en weet de medewerkers op een coachende wijze te ondersteunen in een zeer dynamische omgeving, waarbij je de verantwoording zo laag mogelijk in de organisatie legt. Je motiveert medewerkers en neemt ze mee in ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast zorg je voor een goede samenwerking met diverse afdelingen (behandeling, onderwijs, vrije tijd) om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Je hebt een actieve rol in het uitdragen van de visie en het beleid. Je denkt en beweegt mee met ontwikkelingen, zowel intern als extern. Je doet samen met je collega clusterleiders voorstellen voor vernieuwing van dienstverlening op en buiten het terrein in het kader van ambulantisering en door- en uitstroom van jongeren.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Als mensgericht en procesgericht leider/manager heb je het vertrouwen dat de medewerkers mee willen gaan in de veranderen en heb je veel succesvolle ervaring opgebouwd met het ondersteunen hierin. Je staat voor je medewerkers, verbindt hen met de gehele organisatie en weet hoe van een beheersmatig klimaat naar responsief klimaat te gaan. Je herkent je in de volgende punten:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een afgeronde managementopleiding
  • Meerdere jaren ervaring in een leidinggevende (verandermanagement) rol bij voorkeur in de zorg
  • Stuurt op resultaat en denkt buiten de kaders en bent kader scheppend voor de medewerkers
  • Faciliteert en coacht de medewerkers, waardoor zij zelf de verantwoordelijkheid nemen
  • Gericht op samenwerking en motiveert om deel te nemen
  • Vraagt om feedback en besluitvaardig waar nodig
  • Kent en snapt de duale samenwerking en ziet het nut en noodzaak van behandelen
  • Heeft visie op ambulantisering van de zorg
  • Overziet het grotere geheel en weet boven het eigen cluster uit te stijgen
  • Hart voor de mens, hard in eigenaarschap 
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.