Een echte leider en een inspirerend mens

IJsselstein
Functie | College van Bestuur

Trinamiek is een levend en lerend systeem, een groep van 22 verschillende basisscholen die ieder iets unieks bijdragen. Samen dragen ze in alle diversiteit de verantwoordelijkheid voor Boeiend onderwijs. Verschillende kringen (personeel, financiën, kwaliteit, ICT) nemen een belangrijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van beleid en nemen ook regelmatig besluiten. Dat past binnen Trinamiek, waar we verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen. In de Trinamiekkring zitten het college van bestuur, alle directeuren en een aantal medewerkers van het servicebureau. In de kringen wordt gewerkt met de Consentmethode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid, het horen, zien en waarderen van elkaar.

Als eenhoofdig college van bestuur ben jij verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelstellingen die de raad van toezicht heeft opgesteld. Hiervoor is samen met directeuren, leerkrachten, andere medewerkers en ouders het Koersplan opgesteld. Als bestuur stimuleer en ondersteun je de directeuren bij de implementatie van het Koersplan op de scholen en hou je toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast geef je leiding aan de directeuren en aan medewerkers van het servicebureau.

Jouw belangrijkste opgave is de visie daadwerkelijk te realiseren. Het boeiend onderwijs zichtbaar en voelbaar te maken voor ieder kind. Door samenwerking te blijven stimuleren, helpen keuzes te maken en focus te houden en dat alles met pedagogische tact ‘Het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van alle medewerkers’. Je mag daarvoor meteen samen een nieuw Koersplan maken.

Er is een duidelijke behoefte om de buitenwereld slim naar binnen te brengen. Leren van wat er al is en wat er gebeurt om ons heen, om in de open verbinding samen door te groeien.

Een visie kan alleen gerealiseerd worden als ook de basisvoorwaarden goed zijn. Je hebt de bestuurlijke, bedrijfsmatige vaardigheid en de financieel deskundige souplesse om de organisatie daarmee te helpen.

Profiel | Een echte leider en een inspirerend mens

Wij zoeken een Rijnlander. De bestuurder die rolmodel durft te zijn. Moedig en dienstbaar de ander sterker kan maken. De ander helpt te sturen en keuzes te maken en het niet zelf gaat overnemen. Iemand die de organisatie verder brengt met het Rijnlandse denken en werken zodat mensen elkaar weten te vinden, focus aanbrengen en weten hoe ze het met elkaar gaan doen. De bestuurder die helpt het ook echt te realiseren.

Echte leider

Je hebt het lef om koers te houden en los te laten. Samen goede keuzes maken en aanspreken op afspraken en zelf ook aangesproken kunnen worden. Je bent bijzonder contactvaardig, open, eerlijk en laat zien wie je bent. Je hebt en maakt tijd voor het kind, de medewerker en de school. Je bent er en je ziet de ander. Als leider ben je dienstbaar. Voor alle scholen én het servicebureau. Anderen voelen jouw commitment aan de organisatie en zien in jou de vanzelfsprekende sparringpartner. Je snapt dat aandacht altijd helpt en overnemen niet. Sturen door het de ander zelf te laten zien. Als leider maak en stimuleer jij de verbinding tussen buiten en binnen, tussen scholen onderling en tussen servicebureau en leerkrachten. Zo creëer je samen een krachtig Trinamiek collectief.

Inspirerend mens

Je bent een inspirerende gesprekspartner. Je brengt en haalt nieuwe gezichtspunten van buiten naar binnen en verfrist de organisatie. Je creëert mogelijkheden, reële mogelijkheden. Laat iedereen verkennen en ontdekken. Zo zet je de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop. Goed luisteren en durven de moeilijke vragen te stellen. Daarbij laat je jezelf ook graag inspireren. Op zoek naar wie het weet, het beste idee. Op zoek naar de inbreng van de ander. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Onderwijs, het kind, opleiden, het brengt het beste bij jou naar boven.

Jij weet welke stakeholders betrokken moeten zijn. RvT, GMR maar ook de omgeving; ouders, gemeenten, onderwijscollega’s, samenwerkingsverbanden, PO raad, etc. Je maakt en stimuleert ook daar de open samenwerking.

Vragend Waarderend Aansprekend Realiserend Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Inspirerend Creatief

Organisatie |

Stichting Trinamiek

Trinamiek is een stichting met 22 basisscholen in de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vijfheerenlanden, Culemborg en Woerden.

Trinamiek is een kringorganisatie waarin zowel horizontale verantwoording naar elkaar als verticale verantwoording naar de directeur, het bestuur, de raad van toezicht en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad plaatsvindt. Vertrouwen en eigenaarschap spelen een belangrijke rol bij hoe ze met elkaar omgaan. Het servicebureau faciliteert en ondersteunt de basisscholen zodat zij zich kunnen richten op het geven van boeiend onderwijs.

Visie
‘Samen voor boeiend onderwijs’ is de samenvatting van de visie van Trinamiek. De thema’s ‘Boeiend onderwijs’, ‘Pedagogisch tact’ en ‘Samen’ staan hierin centraal met als basis de waarden ‘Vertrouwen’, ‘Vakmanschap’ en ‘Verbinding’. Deze visie sluit naadloos aan op het toezichtkader, waarin door de raad van toezicht de waarden en belangen van de morele eigenaren van Trinamiek zijn vertaald naar strategische doelstellingen.

Boeiend onderwijs
Boeiend onderwijs is voor Trinamiek onderwijs gericht op talentontwikkeling en rekening houdend met verschillen tussen leerlingen. Het stimuleert persoonsvorming waardoor leerlingen zich ontwikkelen als mens in relatie tot zichzelf en tot anderen. Het draagt bij aan socialisatie, de ontwikkeling van de leerling als persoon in de samenleving en het zorgt voor kwalificatie zodat leerlingen beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die ze nodig hebben voor het verdere leven.

Pedagogisch tact
Pedagogisch tact is ‘Het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van ieder kind’. Het handelen van de leerkracht vanuit pedagogisch tact zorgt ervoor dat iedere leerling zich binnengesloten (= niet buitengesloten) voelt. Werken vanuit pedagogisch tact betekent gelijkwaardigheid en respect voor elkaar en aandacht voor iedere leerling. Leerlingen voelen zich gezien en gewaardeerd. Het zorgt voor een veilige omgeving waarin leerlingen zich fysiek, sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.

Samen
Samen staat voor het zijn van en het werken in een lerende organisatie. Het belangrijkste kenmerk van een lerende organisatie is externe gerichtheid: wat gebeurt er buiten en wat betekent dit voor binnen? Een lerende organisatie heeft drie pijlers die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: persoonlijk meesterschap en een gedeelde visie, mentale modellen en teamleren en als derde systeemdenken.

Aanbod | Talent ontwikkelen en veranderingen realiseren?

Omarm jij talent om te groeien en te leren, bij jezelf en de ander en heb je aantoonbare ervaring in en met een lerende organisatie? Heb je een opleiding op HBO+, academisch niveau, goede bedrijfsmatige én projectmatige ervaring en realiseer je graag veranderingen?  Dan hebben we deze prachtige uitdaging met een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket voor je beschikbaar. Natuurlijk passend binnen de kaders van het onderwijs.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

  • Speed op donderdag 7 januari waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op donderdag 14 januari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op donderdag 21 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 februari 2021 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Flexibel, digitaal waar het kan en live waar het moet. Inspelend op de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd

Voel jij je aangesproken en pas jij in het profiel? Dan vragen wij je uiterlijk 16 december aanstaande, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Heb je vragen dan staan Johannes Arets (06-1026 0480) en Martine van der Velpen (06-5060 3351) graag voor je klaar.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

College van Bestuur
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.