K+V werving selectie interim management

Maakt de vertaalslag van beleid naar bericht

Amersfoort
Organisatie |

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bij GGZ Nederland zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland heeft als missie de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. De vereniging streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

Bij het verenigingsbureau werken ongeveer vijftig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs die zich inzetten om de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.

In 2019 is GGZ Nederland gestart met een ontwikkeltraject, dat beoogt het draagvlak van GGZ Nederland te vergroten en de kwaliteit van belangenbehartiging te versterken. Essentieel hierin is de transformatie van commissies naar waardenetwerken en regieteams, die met maatschappelijke doelstellingen werken. Daarnaast worden tijdelijke winning teams geformeerd, die op wisselende thema’s aan deze beiden worden verbonden, om concrete onderwerpen uit te diepen en adviezen voor het bestuur en de leden voor te bereiden.

De vijf basis waardenetwerken zijn: ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezond opgroeien’, ‘Zorg en veiligheid’, ‘Volwaardig burgerschap’ en ‘Gezonde leefstijl’. Kernthema’s van de regieteams zijn: Mens & Werk, Zorg & Financiering, Wet- en regelgeving en Informatiebeleid.

In de volgende video legt Veronique Esman, Directeur GGZ Nederland, meer uit over het werk van GGZ Nederland en de opgaven voor de komende jaren:


Abonneren

Functie | Communicatiespecialist

DE OPGAVEN
De belangrijkste opgave voor de komende periode is de verdere uitrol van het hierboven geschetste ontwikkeltraject; doorgroei tot ‘next level vereniging’ voor de ggz en een verenigingsbureau met de volgende kernwaarden:
– Leden centraal
– Flexibiliteit en wendbaarheid
– Hoogwaardige kwaliteit, dienstverlening en lobby
– Zeggenschap en betrokkenheid van leden: we doen het samen!
– Waardecreatie en innovatie
– Impact voor de maatschappij

De medewerkers van het verenigingsbureau leveren hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de leden. De leden en hun idealen staan centraal en het bureau ondersteunt hen in het waarmaken van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de lobby en de belangenbehartiging.

De next level vereniging staat of valt met goede samenwerking binnen het bureau tussen de medewerkers, maar ook tussen het bureau en de leden. Dit betekent niet alleen uitwisseling van kennis en best practices, maar tevens uitwisseling van medewerkers. Waar mogelijk worden stakeholders in een vroeg stadium betrokken om actief te participeren.

Wij zoeken drie communicatiespecialisten. Een specialist met als aandachtsgebied persvoorlichting, een online specialist/web-redacteur en een teamlid met een meer allround profiel in dit vakgebied, die zich richt op alle vormen van communicatie met de leden. Jullie gaan deel uitmaken van de afdeling Communicatie & Public Affairs, die onder leiding staat van een afdelingshoofd.

Als Communicatiespecialist draag je bij aan de verdere ontwikkeling tot next level vereniging. Daarbij heb je de rol om mee werken aan de volgende opgaven van de afdeling:
– Je initieert en ontwikkelt communicatiebeleid binnen ‘jouw’ aandachtsgebied.
– Je zorgt voor vroegtijdige betrokkenheid van de afdeling communicatie in de beleidsadvisering en belangenbehartiging van de vereniging.
– Je bouwt en onderhoudt een uitstekend netwerk binnen de vereniging en bij stakeholder-organisaties.
– Je draagt bij aan de stevige positionering van de afdeling door deskundige en praktische ondersteuning van de beleidsadviseurs.
– Je hebt tevens een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de afdeling. Het gaat hierbij met name om structurering van de afdeling, de activiteiten en de processen.
– Je bent op jouw vakgebied een adviseur voor de leden van de vereniging.
– Je onderhoudt een goed netwerk aan relaties in de media en journalistiek.

De werving en selectie van de drie nieuwe medewerkers wordt gestuurd vanuit hun meerwaarde voor de afdeling Communicatie & Public Affairs. Je verstaat je vak maar je bent vooral een teamspeler, die oog heeft voor het brede belang, multi-inzetbaar, flexibel en hulpvaardig is en bereid is om waar nodig bij te springen. Een dergelijke houding past bij de dynamiek van de afdeling. De accenten van de drie functies komen tijdens het vervolg van de procedure aan de orde.

Vakman/Vakvrouw Structurerend Zelfstarter Netwerker Samenwerker Communicatief

Profiel | TEAMSPELER MET DRIVE VOOR UITSTEKENDE SERVICE

Als medewerker van de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level medewerker voor staat. Leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden.

Bij de nieuwe inrichting en werkwijze van de vereniging en – in het verlengde daarvan – de nieuwe inrichting en werkwijze van het bureau, passen de volgende kerncompetenties: Pro-activiteit, Resultaatgerichtheid, Dienstverlenend en Samenwerkend.

Als Communicatiespecialist ben je een echte teamspeler. Daarnaast ben je klant- en relatiegericht, heb je een goed inlevingsvermogen, ben je inventief en pragmatisch.

Je bent iemand die:
– Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau
– Makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie
– Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is

Aanbod | EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING

Het betreft een functie voor in beginsel 32-36 uur per week. GGZ Nederland hanteert de CAO GGZ. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. GGZ Nederland biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Procedure | SPEED SLOW SHOW

De werving en voorselectie worden uitgevoerd door K+V. Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speed op dinsdag 25 februari en nog een n.t.b. datum waarin je in twee korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op woensdag 4 maart waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op donderdagmiddag 19 maart waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Zet je bovenstaande data ‘met potlood’ in je agenda?
Omdat we meerdere Communicatiespecialisten zoeken, hebben we meerdere momenten gereserveerd.
Het is zeer plezierig voor de daadwerkelijke planning als je bovenstaand genoemde data kunt reserveren in je agenda.
Wij verwachten je dinsdag 11 februari verder te kunnen informeren.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het is de bedoeling om de procedure eind maart af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de Communicatiespecialist die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk op donderdag 6 februari 2020 – te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52008834) of Emile Douma (06 10452989), die deze procedure begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Communicatiespecialist
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.