financieel geweten, autoriteit en vakspecialist

Midden- en West-Brabant
Organisatie |

Thebe

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast biedt zij zorg, faciliteert ze welzijn in diverse woonzorgcentra in de regio. Bij Thebe werken ruim 4000 medewerkers en 1250 vrijwilligers in 19 woonzorg-complexen, 4 specialistische centra en ruim 100 wijkteams.

Thebe werkt al jaren aan het veranderen van de zorg. Door op tijd in te spelen op veranderingen en transities heeft Thebe aangetoond dat de zorg ook echt anders kan. Kijk hier hoe Thebe dat doet: https://youtu.be/QPTCbJPTXSo

De medewerkers van Thebe luisteren goed naar de cliënt en zoeken samen met de cliënt en de beschikbare netwerken naar oplossingen. Dit doen ze vooral door de zorg dichtbij de cliënt te organiseren. De medewerkers moeten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en de organisatie is daar ondersteunend aan. Thebe wil daarin ook voorop lopen. In verband met de vergrijzing en nieuwe generaties ouderen werkt Thebe serieus aan verbetering, transformatie en vernieuwing van haar zorgdienstverlening en benodigde woonfaciliteiten.

Thebe werkt met drie niveaus: teams, managers (ongeveer 40) en de Raad van Bestuur. Er zijn in het primaire proces drie intramurale en drie extramurale clusters. Om ondersteuning zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het primaire proces worden de ondersteuningsdomeinen eveneens georganiseerd als een cluster: het Cluster Ondersteuning, met daarbinnen eveneens zelfstandige teams.

Functie | Concern Controller

Als Concern Controller ben jij het financiële geweten van de Raad van Bestuur. Je werkt daarnaast vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van operationele financiële processen. Vanuit deze onafhankelijke positie geef je ook gevraagd of ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

In een aantal werkterreinen zoals vastgoedontwikkeling en zorgcontractering heb je contact met andere financiële controllers binnen de organisatie. Deze collega´s rapporteren functioneel aan de Concern Controller.

In de financiële sturing van Thebe werk je nauw samen, in een zogenaamde bedrijfsvoering-driehoek, met de Manager Financiën en de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering/financiën. Je werkt nauw samen met de Manager Financiën, die leiding geeft aan het domein Financiën binnen het cluster Ondersteuning, waaronder de financiële- en salarisadministratie en de Bedrijfs Economisch Analisten (BEA’s). De Manager Financiën initieert verbeterprojecten, bewaakt de rapportagecyclus en voert de regie over de begroting.

De belangrijkste uitdagingen voor Thebe waar jij mee te maken krijgt liggen op het vlak van vastgoed(financiering) en zorginnovatie.

Samengevat zijn je hoofdtaken:

 • je geeft gevraagd èn ongevraagd advies en feedback, bent directe sparringpartner voor de Raad van Bestuur en hebt direct contact met de voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en indien nodig, met de overige leden van de RvT;
 • je bent samen met de Manager Financiën verantwoordelijk voor de financiële strategie en bewaakt beleidswijzigingen en regelgeving, en vertaalt deze naar Thebe-maatstaven;
 • je bent verantwoordelijk voor treasury (beleid), fiscaliteiten en andere complexe financiële zaken die buiten het reguliere financiële proces lopen, waaronder (complexe) businesscases, bedrijfswaarderingen en investeringsvoorstellen;
 • je vervult een rol als hoofdonderhandelaar op strategisch niveau bij de concern brede zorgverkoop en bent daarbij belangrijk contactpersoon voor onze financiers;
 • Je bewaakt verder het planning & control proces. Je levert bijdragen aan de strategische koers, meerjarenplanning en de jaarlijkse financiële planning (begroting) en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het financieel beheer t.b.v. interne en externe audits.
 • Je onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders zoals het waarborgfonds, banken, belastingdienst etc.
 • Bij grote investeringsvoorstellen, waaronder nieuwbouw of renovatieprojecten, sta je in nauw contact met de projectcontroller en lever je een belangrijke bijdrage aan het besluitvormingsproces.

Financiën control treasury fiscaal vastgoed business case advies

Profiel

Om als Concern Controller aan de slag te gaan verwachten wij:

 • Academisch werk- en denkniveau (financieel-economisch of bedrijfseconomisch, aangevuld met RA/RC);
 • meerjarige relevante ervaring binnen één van de zorgsectoren is noodzakelijk, bij voorkeur aangevuld met ervaring buiten de zorg;
 • bij voorkeur ook ervaring met en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving (externe verslaggeving, fiscaal, zorgvastgoed) en de financiering van de zorg)
 • dat je een visie hebt op financieel beheer en ook in staat bent om financiële risico´s op organisatieniveau te beheren;
 • dat je analytisch inzicht en een helicopterview hebt;
 • dat je overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid hebt en dat je ook beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • dat je een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebt t.b.v. managementrapportages en beleidsnotities;
 • dat je een samenwerker, netwerker en verbinder bent binnen een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld van stakeholders, ook extern (zorgfinanciers, banken, accountants, toezichthouders, belastinginstanties, NZA, koepel);
 • dat je de ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving, de gezondheidszorg, financiering van de zorg, zorgvastgoed en in de maatschappij volgt en waar nodig toe past.
Aanbod

Een veelzijdige functie in een ondernemende en bevlogen, goed functionerende organisatie.

 • marktconforme inschaling conform CAO VVT, met een maximum van € 9.811,36 op fulltime basis;
 • fulltime (36 uur) jaarcontact en bij gebleken geschiktheid na een jaar omzetting naar onbepaalde tijd;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve ziektekostenverzekering, een eindejaarsuitkering en een pensioenregeling bij PFZW.
Procedure

De procedure is er op gericht om aan te stellen voor 1 april 2022. De online gesprekken bij K+V vinden plaats in week 11 en 12. Gesprekken bij Thebe met een selectie- en adviescommissie zijn gepland in de laatste week van maart. Exacte data volgen zodra deze bekend zijn.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie èn aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan snel en uiterlijk 13 maart 2022, door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, Partner (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concern Controller
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.