Ondernemer

LELYSTAD
Organisatie |

Coloriet

Coloriet wil aan iedereen die dat vraagt uitstekende zorg en ondersteuning bieden. Dit gebeurt in de vorm van wonen, behandeling, dagactiviteiten en wijkzorg. De organisatie heeft een solide positie met ruimte en tijd om verder te ontwikkelen en te verbeteren. Coloriet heeft een omzet van € 50 miljoen en gemiddeld tussen de 1.000 en 1.100 medewerkers in dienst.

Coloriet heeft een groei ambitie en wil zich op een drietal domeinen onderscheiden:

  • Gespecialiseerde zorg voor het behouden en uitbouwen van het kwaliteitsimago;
  • Woon-servicegebieden voor de lokale herkenbaarheid en klantbinding (wonen en wijkzorg);
  • Eerstelijnsbehandeling; het profileren en positioneren van Coloriet als high end, multidisciplinair werkende speler binnen en buiten het huidige adherentie gebied.

Naast de strategische speerpunten zijn er leiderschapsthema’s op de volgende vlakken: individuele en integrale resultaatverantwoordelijkheid, versterken van de executiekracht en samenwerking.

Het directieteam bestaat uit de (eenhoofdige) Raad van Bestuur, de drie zorgdirecteuren, de Directeur Advies & Support en de Concern Controller. De directeuren sturen direct 15 teamhoofden en indirect meer dan 80 zelforganiserende teams aan. De Concern Controller heeft geen leidinggevende taken.

KV_Opdrachten_coloriet
Functie | Concern Controller

De Concern Controller fungeert als zakelijke businesspartner voor het directieniveau en ziet op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid. Hij/zij richt zich primair op het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel en het gewenste rendement, zowel in de reguliere exploitatie als bij omvangrijke investeringen. De Concern Controller ressorteert direct onder de Raad van Bestuur, is vast lid van het Directieteam en heeft een relatie met de Raad van Toezicht via de Auditcommissie.

De Concern Controller coacht, ondersteunt en stimuleert de directeuren van Coloriet om de strategische ambities waar te maken. Je adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur bij financiële vraagstukken en risico en compliance management in brede zin. Je bewaakt de planning en control cyclus en werkt hierin nauw samen met de business controllers.

Jij bent thuis in een setting waarin je meedenkt over de strategie van de organisatie en de financiële onderbouwing hiervan. Het aandachtsgebied risico en compliance management is jou op het lijf geschreven. Jij signaleert kansen in de markt en durft risico’s te nemen om de zakelijke positie van de organisatie verder te verstevigen. Jouw organisatiesensitiviteit maakt dat je binnen de organisatie gemakkelijk aansluiting vindt om vanuit jouw vakgebied bij te dragen aan de strategische ambities.

Je bent analytisch, planmatig, resultaatgericht en creatief in het adviseren van het directieteam. Daadkrachtig handelen is kenmerkend voor jouw manier van werken en je neemt graag je verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid de afgesproken resultaten te behalen. Jij hebt als vanzelfsprekend een hoge mate van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in de uitvoering van je werk en bent in staat om gedegen rapporten, beleidstukken en analyses op te stellen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Toe aan een werkomgeving waarin jij ondernemerschap in kunt zetten?

En blink je uit in het financieel en cijfermatig onderbouwen van strategische organisatiekeuzes, dan komen we graag met jou in contact!

In deze functie wordt gezocht naar een kandidaat met senioriteit, authentiek en onafhankelijk, die aanvult op structuur en overzicht. Draagt op deze wijze bij aan een zorgvuldige ontwikkeling en verbetering van de organisatie met een goede balans tussen ambities en randvoorwaarden.

De kandidaat sluit aan op de kernwaarden van de organisatie: toegankelijk, vooruitstrevend, eigenwijs, vakbekwaam, ondernemend en verbindend.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

  • Je hebt minimaal een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO-niveau, bij voorkeur aangevuld met een opleiding risk en compliance management;
  • Je beschikt tenminste over 5 jaar relevante werkervaring binnen de zorgsector waarbij ervaring binnen de VVT de voorkeur geniet;
  • Je bent ervaren als het gaat om organisatie- en besturingsprocessen en hebt actuele kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving en financierings-systematieken binnen de gezondheidszorg;
  • Aantoonbare ervaring op het gebied van risk en compliance management is een pre;
  • Gewend om in de aangegeven verantwoordelijkheden dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren, met een bijdrage aan de (bepaling van de) strategische koers.

De Concern Controller wordt aangesteld met een contract van (gemiddeld) 24-28 uren per week, waarbij uiteraard in piekperioden om flexibiliteit wordt gevraagd. Deze vorm van het contract is bewust zo gekozen om de Concern Controller te reserveren voor het strategische niveau c.q. de signalerende en adviserende rol en om daarmee ruimte te maken voor de verdere professionele ontwikkeling van de business controllers. De functie is momenteel ad interim op dezelfde wijze ingevuld. 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.