K+V werving selectie interim management

Analytisch, hands-on en communicatief

Lichtenvoorde
Organisatie |

Careaz

Careaz is een zorgorganisatie bestaande uit circa 800 medewerkers in het oosten van de Achterhoek en levert zorg in de gemeentes Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Vanuit het principe van zelforganisatie staat de cliënt centraal. Medewerkers/teams hebben binnen gestelde kaders en met ondersteuning van verschillende disciplines ruimte hun deskundigheid optimaal in te zetten en het werk rondom de cliënt op eigen wijze vorm te geven. Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd zijn hierbij de kernwaarden. Deze drie kernwoorden hanteert Careaz ook om bij te dragen aan het werkplezier van haar medewerkers.

Careaz is volop in ontwikkeling. De ambitie bestaat uit het willen leveren van de beste zorg met de focus op zorg aan mensen met dementie. Met het oog daarop vindt onder meer aanpassing van de huisvesting plaats om mensen keuzemogelijkheden te bieden in verschillende woonzorg arrangementen. Voor één van de hoofdlocaties is complete herontwikkeling voorzien. De planvorming is volop gaande. Onder andere vanwege dit omvangrijke traject is besloten het takenpakket van de Manager Bedrijfsvoering op te splitsen. Deze herindeling heeft geleid tot de nieuwe functie van Concerncontroller, die tot het moment van vaste invulling ad interim wordt waargenomen.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een Managementteam (MT) bestaande uit de RvB, twee Regiomanagers, de Manager Bedrijfsvoering en de Manager Facilitaire Dienst. De Concerncontroller is op basis van de actuele agenda aanwezig bij de (wekelijkse) vergaderingen van het MT. De Concerncontroller valt rechtstreeks onder de Bestuurder en vormt samen met twee assistent controllers het team control, werkzaam bij het Bedrijfsbureau in Lichtenvoorde. Naast dit team zijn werkzaam bij het Bedrijfsbureau: team advies en beleid, team ondersteuning, team administratie en team consulenten wonen, welzijn en zorg. De Assistent Controllers maken vanuit hun rol in bedrijfsvoering behalve van team control ook onderdeel uit van team advies en beleid.

Functie | Concerncontroller

De Concerncontroller is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financiële en bedrijfseconomische beleid en de planning- & control cyclus om dat beleid te ondersteunen, zodat de organisatie ‘in control’ is. De Concerncontroller heeft een onafhankelijke rol waarbij hij/zij op strategisch niveau adviseert, beoordeelt en waar nodig prikkelt en een belangrijke bijdrage heeft bij het nemen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. Juist in deze fase van een groeiende klantvraag, krapte op de arbeidsmarkt, extra middelen en de noodzaak van innovaties in huisvesting en ICT, is het zaak grip te houden op kostenstructuren en de soliditeit van het bedrijfsmodel.

Vanuit dezelfde autonome positie is de Concerncontroller sparringpartner voor de Raad van Toezicht. Hij/zij neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Stelt de (meerjaren) begroting en jaarrekening op, legt deze voor aan RvB en RvT ter vaststelling en draagt zorg voor (na)calculaties en analyses en externe verantwoording
 • Genereert praktisch toepasbare managementinformatie en analyseert deze
 • Voert activiteiten op het gebied van risico en compliance management uit
 • Monitort continu de financieringsbehoefte en liquiditeitspositie van de organisatie, adviseert de Raad van Bestuur over aan te trekken financieringsmiddelen en regelt uitvoering van de financiering met banken en overige financiële partners
 • Ziet toe op uitvoering van controletaken binnen de administratieve processen (waaronder financiële-, zorg- en salarisadministratie) en adviseert over verbetertrajecten
 • Signaleert relevante in- en externe ontwikkelingen op financieel-economisch gebied en wet- en regelgeving, en adviseert (on)gevraagd het MT en de RvB
 • Initieert en ontwikkelt het tactisch en strategisch financieel- en bedrijfseconomisch beleid binnen de organisatie, gebaseerd op de visie van de organisatie, wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen
 • Draagt zorg voor de implementatie, evaluatie en bijstelling van het vastgestelde beleid
 • Ziet toe op de naleving van wettelijke kaders en beleid binnen de aandachtsgebieden, ondersteunt en informeert de RvB en managers hierbij

Analytisch Hands-On Communicatief

Profiel

Wij zoeken een proactieve, resultaat- en servicegerichte Concerncontroller met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. Zowel sterk in het vakgebied maar ook mens- en organisatiegericht.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Relevante academische opleiding (bedrijfseconomie/bedrijfskunde/accountancy), bij voorkeur aangevuld met een controllersopleiding (RC)
 • Meerjarige ervaring in een soortgelijke functie
 • Ervaring met en kennis van wet- en regelgeving en financiering in de gezondheidszorg
 • Kennis van de processen binnen de organisatie en van zorgprocessen
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioriteiten te kunnen stellen
 • Verbindend, samenwerkingsgericht en communicatief
 • Relativeringsvermogen en humor
Aanbod

Careaz is een financieel kerngezonde en ambitieuze zorgorganisatie van een zodanige omvang, dat kan worden uitgegaan van korte lijnen, informele omgang en hands-on aanpak van de uitdagingen. Zelforganisatie, innovatie en samenwerking zijn belangrijke pijlers die bijdragen aan het werkplezier binnen Careaz en het leveren van de beste zorg aan cliënten/bewoners.

 • Een dienstverband voor 30 – 36 uur (afhankelijk van de wens), in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie omgezet te worden in onbepaalde tijd.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-VVT (inschaling in FWG 70); onderdeel hiervan is een eindejaarsuitkering (7,4%) en een vakantietoelage (8%).
 • Mogelijkheid tot thuiswerken en het werken met compensatie uren (tijd-voor-tijd).
 • Een mobiel en laptop, welke ook privé gebruikt mogen worden.
Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Concerncontroller in de maand maart af te ronden. K+V voert oriënterende gesprekken en stelt passende kandidaten voor aan Careaz, waarna met de geselecteerde kandidaten selectiegesprekken worden gepland bij Careaz. Aansluitend op de selectiegesprekken is een eendaagse wederzijdse oriëntatie onderdeel van de procedure.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met 18 maart aanstaande de mogelijkheid om te reageren, door jouw cv en motivatie te uploaden bij ‘Solliciteer direct’. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06 10452989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concerncontroller
Vast
30 – 36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.