Concerncontroller - Jarabee

Strategische en ondernemende financial
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Jarabee

Jarabee met het hoofdkantoor in Hengelo, € 32 miljoen omzet, 260 medewerkers waarvan 184 geregistreerde jeugdzorgprofessionals, is specialist op het gebied van gezin en opvoeden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, onderwijs en zorg, veiligheid & ouderschap en scheiding.

Jarabee wil dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Zij is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan en er zelf of met lichte ondersteuning niet uitkomen. Met betrokken professionals, jongeren, ouders en vervangende opvoeders en in samenwerking met andere organisaties worden de kinderen, jongeren en gezinnen in de gehele regio Twente ondersteund om er sterker uit te komen. Jarabee gelooft in een toekomst waarin vertrouwen de bouwsteen is van groei, veerkracht en welzijn voor iedereen. Zij streeft naar een gemeenschap waarin jongeren en gezinnen zich gekoesterd en gesteund voelen, waarin medewerkers floreren en waarin gemeenten en verwijzers vertrouwen hebben in haar toewijding aan resultaatgerichte zorg. Jarabee streeft naar een inspirerende werkomgeving waarin medewerkers kunnen groeien en excelleren. Zij koestert vakmanschap, empathie, respect en openheid als haar kernwaarden en is ervan overtuigd dat haar medewerkers de sleutel zijn tot succes.

De wijziging in de financiering van de jeugdzorg heeft Jarabee geraakt. Over 2023 was een transitie van de organisatie nodig en is een transformatie in gang gezet. De organisatie moet weer financieel gezond gemaakt worden. Kwalitatief hoogwaardige zorg staat daarbij voorop, gestoeld op efficiency in processen en effectiviteit in het werk. Inmiddels groeit het vertrouwen van de stakeholders in de continuïteit van zorg die Jarabee biedt en is er ruimte om de financiële kolom in de organisatie duurzaam te versterken.

Voor Jarabee is K+V op zoek naar een Concerncontroller die samen met de zorg meedenkt op welke wijze resultaten geboekt kunnen worden. Deze functie is momenteel ad interim ingevuld.

Functie

Concerncontroller

Jarabee is een dienstverlenende organisatie met ambitie, in een markt die fundamenteel verandert. Als Concerncontroller fungeer jij als zakelijke businesspartner voor de Bestuurder en het managementniveau en zie je toe op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid. Jij richt je primair op het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel en het gewenste rendement, zowel in de reguliere exploitatie als bij omvangrijke investeringen. Een spilfunctie voor de effectieve financiële sturing in de organisatie.

Je hebt een onafhankelijke rol in het Managementteam en in de relatie met de Bestuurder, waarbij je op strategisch niveau denkt en adviseert en een belangrijke bijdrage levert bij het nemen van beslissingen. Vanuit dezelfde autonome positie heb je een adviserende en desnoods signalerende rol richting de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bent namens de Bestuurder verantwoordelijk voor het financieel beleid, waarbij je kaders stelt voor de (meerjarige) begroting, de tussentijdse rapportages en prognoses.
 • Je geeft vakinhoudelijke sturing aan de financiële kolom met betrekking tot de inrichting van management control en ondersteuning van de organisatie.
 • Je bewaakt de planning- en controlcyclus en monitort de aanwending van financiële middelen, de liquiditeitspositie en de financiële resultaten en prestaties, in samenwerking met de business controller, de financial controller en de informatiemanager.
 • Je signaleert strategische risico’s, ontwikkelingen en trends.
 • Je ondersteunt en stimuleert de Bestuurder en de managers om de strategische ambities waar te maken.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd bij financiële vraagstukken en risico- en compliance management in brede zin.

Jij hebt als Concerncontroller een adviserende en ondersteunende rol richting de Manager Bedrijfsvoering, die binnen het managementteam primair de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren van het financieel beleid en samen met de ondersteunende afdelingen zorgt voor het (door)ontwikkelen van een effectief instrumentarium voor planning & control, gebouwd op excellente registratieve processen. In de huidige transformatiefase wordt hierbij een beroep gedaan op jouw opbouwende en structurerende competenties. Naarmate de situatie stabieler wordt, schuif je meer op naar de kaderstellende, adviserende en toetsende rol.

Samenwerkend Organisatiesensitief Omgevingsbewust

Profiel

Jarabee zoekt in jou een Concerncontroller die gaat ondersteunen in de financiële realisatie van duurzame, betaalbare zorg. Een opdracht voor een expert met een moderne bagage aan kennis.

Een ‘partner in business’, een proactieve, resultaat- en servicegerichte financial met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. Jij hebt brede ervaring opgedaan binnen verschillende organisaties en hebt daardoor overzicht en overwicht ontwikkeld. Je bent standvastig, gericht op de inhoud en gaat het echte gesprek niet uit de weg. Je bent zowel sterk in het vakgebied als ook mens- en organisatiegericht. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en je kunt snel schakelen tussen verschillende rollen, niveaus en onderwerpen. Met een breed handelingsrepertoire, dat jou een interessante gesprekspartner maakt.

Je voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Een academische opleiding (bedrijfseconomie/bedrijfskunde/accountancy), bij voorkeur aangevuld met een controllersopleiding (RC);
 • Senior niveau; meerjarige ervaring als concerncontroller dicht op het bestuurlijke niveau;
 • Affiniteit met de zorg of aantoonbaar vermogen om zich een nieuwe bedrijfstak eigen te maken;
 • Sterk in projectmatig werken en ruime ervaring met verandertrajecten;
 • Analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioritieten te kunnen stellen;
 • Verbindend, samenwerkingsgericht en communicatief;
 • Relativeringsvermogen en humor.

Aanbod

Herken jij jezelf in dit profiel van een strategische top-financial, die onafhankelijk en kritisch denkt maar in samenwerking en verbinding zijn of haar waarde bewijst? En graag een bijdrage wil leveren aan duurzame en betaalbare zorg voor de jongeren, in een branche met grote uitdagingen en de noodzaak tot transitie?

Dan biedt Jarabee jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals bijdraagt aan mooie opgaven.

 • Een dienstverband voor 32 tot 36 uur, met een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Jouw salaris is conform de CAO Jeugdzorg, met een inschaling die past bij de zwaarte van de functie.
 • Een goede pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • 8% vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, studiefaciliteiten (waaronder branchespecifieke opleidingen) en aantrekkelijke collectieve verzekeringen.
 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand april 2024 af te ronden. Je start met een gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gespreksrondes bij Jarabee, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijk volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met dinsdag 2 april aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989) of Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.