K+V werving selectie interim management

Strategische en ondernemende financial in een ambitieuze organisatie

Velsen-Noord
Organisatie |

ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener een breed pakket aan zorgdiensten en zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen. Met ruim 3600 gemotiveerde medewerkers en een omzet van circa € 150 miljoen per jaar levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Zorg die bij de cliënt past en waar de cliënt op kan vertrouwen. Een van de doelen is dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening worden dicht bij de cliënt, ‘in de wijk’, georganiseerd en vormen zo een toegankelijk en samenhangend geheel. Het werkgebied van ViVa! Zorggroep omvat de regio’s Zuid-, Midden- en Noord-Kennemerland.

ViVa! Zorggroep werkt de komende jaren aan het versterken van de basis voor de zwaardere zorg met speerpunten op HRM, ICT-ondersteuning en een omvangrijk huisvestingsprogramma. Een belangrijke fase in de ontwikkeling van de organisatie, waarbij financiële kaders strak moeten worden bewaakt.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van vier Zorgmanagers, de Manager Bedrijfsvoering en de Manager HR. De Manager Bedrijfsvoering stuurt de bedrijfsonderdelen Finance, ICT en Vastgoed aan. Ook deze drie onderdelen staan onder leiding van een Manager. De afdeling Finance, inclusief het team van businesscontrollers, is verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve werkzaamheden (personeel/salaris, financieel en cliënt/zorg), de jaarrekening en de informatieverstrekking met betrekking tot planning & control. Onder leiding van de kortgeleden aangestelde Manager Finance wordt de financiële functie verder geprofessionaliseerd.

De Concerncontroller – momenteel ad interim – is op basis van de actuele agenda aanwezig bij de vergaderingen van het MT, dat als team in opbouw is. De Concerncontroller geeft leiding aan Interne Controle en Audit, een formatie van 1,5 FTE. Er ligt een plan voor de concrete invulling van deze functies.

Functie | Concerncontroller

ViVa! Zorggroep is een innovatieve dienstverlenende organisatie met hoge ambities, in een markt die fundamenteel verandert. De Concerncontroller is voor de Raad van Bestuur een spil in het richten en op koers houden van de organisatie met een specifieke en continue focus op de businesscase van het bedrijf, risicomanagement en compliance. Signaleert strategische risico’s, ontwikkelingen en trends en geeft krachtige impulsen die ertoe leiden dat de organisatie op concernniveau ‘in control’ is en op een effectieve en efficiënte manier strategische doelen bereikt.

De Concerncontroller levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de totale strategie van ViVa! Zorggroep en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financieel beleid.

In deze functie rapporteert hij/zij aan de Raad van Bestuur. De Concerncontroller heeft een onafhankelijke rol waarbij hij/zij op strategisch niveau adviseert, beoordeelt en waar nodig prikkelt en een belangrijke bijdrage heeft bij het nemen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. De Concerncontroller heeft visie op en draagt bij aan instrumenten van planning & control en monitort de prestaties; bewaakt hierbij de aansluiting met de strategie en de consistentie.

Vanuit dezelfde autonome positie heeft de Concerncontroller een sparringpartner rol richting de Raad van Toezicht en geeft daarmee inhoud aan de rol van ‘critical friend’ en die van ‘geweten’; met als werkwijze collegiaal, onafhankelijk en doortastend. Hij/zij neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

De Concerncontroller werkt nauw samen met de Manager Finance, die primair de verantwoordelijkheid heeft voor het (door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van een effectief instrumentarium voor planning & control, gebouwd op excellente registratieve processen.

Strategisch Ondernemend Stimulerend

Profiel

Wij zoeken een ‘partner in business’, een proactieve, resultaat- en servicegerichte Concerncontroller met sterke strategische en adviserende kwaliteiten. De te benoemen kandidaat heeft brede ervaring opgedaan binnen verschillende organisaties en sectoren en heeft daardoor overzicht en overwicht.

Zowel sterk in het vakgebied maar ook mens- en organisatiegericht. Met de mogelijkheid tot schakelen, een breed handelingsrepertoire die de Concerncontroller een interessante gesprekspartner maakt voor zowel Raad van Bestuur, Management en Raad van Toezicht als ook voor de externe partners: de banken, accountant, Actiz, verzekeraars, financiers, zorgkantoor en gemeenten.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

  • Relevante academische opleiding (bedrijfseconomie/bedrijfskunde/accountancy), bij voorkeur aangevuld met een controllersopleiding (RC);
  • Meerjarige ervaring als concerncontroller in een grote organisatie dicht op het bestuurlijke niveau;
  • Affiniteit met de zorg of aantoonbaar vermogen om zich een nieuwe bedrijfstak eigen te maken;
  • Specifieke ervaring met vastgoedfinanciering als essentieel onderdeel van het financieel beleid;
  • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioritieten te kunnen stellen;
  • Sterk in projectmatig werken;
  • Ondersteunend aan en geïnspireerd door maatschappelijk ondernemerschap en dienstverlenend aan het primair proces;
  • Verbindend, samenwerkingsgericht en communicatief;
  • Relativeringsvermogen en humor.
Aanbod

Werken bij ViVa! Zorggroep betekent werken in een motiverende omgeving waarin ontwikkeling en ontplooiing worden gestimuleerd. Fulltime dienstverband, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging.

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT (inschaling in FWG 75); onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Concerncontroller in de maand mei af te ronden. De selectiegesprekken bij ViVa! Zorggroep worden gepland in die maand. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met 30 april aanstaande de mogelijkheid om te reageren door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Concerncontroller
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.