K+V werving selectie interim management

Financiële strateeg, sensitief en sturend

Eindhoven
Organisatie |

Wij zijn Jong

Wij zijn JONG geeft jongeren van 0 tot 21 jaar de begeleiding die nodig is om hen te helpen opgroeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen. Zo willen zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst, door samen nieuwsgierigheid te prikkelen en een uitdagende, innovatieve en duurzame omgeving te bieden. Met de diverse diensten verrijkt Wij zijn JONG – direct en indirect – de ontwikkeling van kinderen en jongeren, vanuit verschillende divisies met eigen expertises.  Wij zijn JONG is een waardegedreven organisatie: Wij ontwikkelen, Wij zijn voorloper, Wij verbinden, Wij realiseren impact en Wij werken met plezier.

KSS is onderdeel van Wij zijn JONG en biedt bedrijfskundige oplossingen zodat de aangesloten organisaties de voorzieningen hebben die nodig zijn om zich optimaal te kunnen richten op de ontwikkeling van kinderen; denk aan ICT, financiën, marketing en communicatie, HR, huisvesting, onderhoud en inkoop. KSS is landelijk actief voor ruim 200 kindcentra en onderwijsvoorzieningen.

Bij KSS zijn ongeveer 150 professionals in dienst. KSS biedt een duurzaam arbeidsperspectief aan nieuwsgierige, innovatieve, creatieve professionals; zowel jonge als ervaren mensen.

De organisatie wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur, die samen met de directeuren van de divisies en de Directeur KSS het Concern Directie Team (CDT) vormen. De Concerncontroller is op basis van de actuele agenda aanwezig bij de vergaderingen van het CDT en is als Manager Financiën lid van het MT van KSS. Binnen Financiën werken 27 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Financiën (administraties), Financial Control en Business Control, elk onder leiding van een teamleider.

Functie | Concerncontroller

De Concerncontroller is voor de Raad van Bestuur een spil in het inrichten en op koers houden van de organisatie met specifieke focus op de  (financiële) performance van het bedrijf, risicomanagement en compliance. Signaleert strategische risico’s, denkt mee in kansen en ontwikkelingen en geeft krachtige impulsen die ertoe leiden dat de organisatie op concernniveau ‘in control’ is en op een ondernemende, effectieve en efficiënte manier strategische doelen bereikt. In deze functie rapporteert hij/zij aan de Raad van Bestuur.

De Concerncontroller levert een bijdrage aan de strategie van Wij zijn JONG en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financieel beleid. De Concerncontroller heeft een onafhankelijke rol waarbij hij/zij op strategisch niveau adviseert, beoordeelt en waar nodig prikkelt.  Vanuit dezelfde autonome positie heeft de Concerncontroller een sparringpartner rol richting de Raad van Commissarissen. Hij/zij neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Commissarissen. De Concerncontroller is tevens verantwoordelijk voor de juridische en fiscale portefeuille.

Als onderdeel van het managementteam KSS heeft de Concerncontroller in de rol van Manager Financiën de verantwoordelijkheid om samen met de directeur KSS en de collega managers te werken aan een afdeling overstijgende organisatie die gericht is op efficiëntie en effectiviteit, proces- en resultaatinzicht en het door ontwikkelen van vakinhoudelijke expertise.

Voor deze financiële strateeg liggen er de volgende meer specifieke uitdagingen:

 • Regie op het proces om te komen tot een meerjarenperspectief voor de totale groep en de verschillende onderdelen daarvan, gebaseerd op scenarioanalyse en risicobenadering;
 • Verbinden van de financiële functie met het primair proces/de interne klant en daarbij sturen op toegevoegde waarde, vanuit de strategische doelstellingen naar de operationele processen;
 • Business Intelligence en Data-analyse, voor wat betreft de inhoudelijke component, brengen naar een ‘next level’ middel om te ondersteunen bij sturing en performance management.
 • Strategisch en sensitief
 • Analytisch en resultaatgericht
 • Autonoom en verantwoordelijk
Profiel

Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende competenties:

 • Strategisch en sensitief

Je bent interpersoonlijk- en omgevingssensitief, open, beschikt over een natuurlijk vermogen om aan te voelen ‘hoe de hazen lopen’ en weet op een soepele wijze draagvlak te krijgen voor jouw koers en ideeën. Je hebt een breed handelingsrepertoire die jou een interessante gesprekspartner maakt voor zowel Raad van Bestuur, Management en Raad van Commissarissen als ook voor de externe partners, zoals de banken en de accountant. Vanuit jouw onafhankelijke rol overzie je de verschillende belangen en breng je stakeholders bij elkaar in het gemeenschappelijke perspectief. Je weet wat volgordelijk belangrijk is en welke stappen eenieder moet nemen om tot het gewenste resultaat te komen. Daarbij snappen stakeholders en medewerkers waarom besluiten worden genomen, in het perspectief van het organisatiebelang en met oog en passie voor de doelgroep.

 • Analytisch en resultaatgericht

Je bent analytisch volgroeid om complexiteit te doorgronden en terug te brengen tot de essentie en om de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Daarbij richt je jouw aandacht op de hoofdlijnen en stuurt vanuit die benadering je teamleiders, elk met hun eigen opdracht, aan. Je bent sterk in projectmatig werken en gewend om resultaten binnen deadlines te halen. Waar nodig manage je de verwachtingen en stimuleer je anderen om dit ook te doen.

Je koppelt deze zakelijkheid aan relativeringsvermogen en humor. Verder word je geïnspireerd door de maatschappelijke opdracht van Wij zijn JONG en toon je daarbij sterke betrokkenheid.

 • Autonoom en verantwoordelijk

Je staat voor je mening, geeft op voor iedereen duidelijke wijze sturing aan je verantwoordelijkheden en stelt voor jezelf en voor jouw afdelingen grenzen aan wat mogelijk en haalbaar is. Reeds bij de eerste kennismaking zien wij jouw autoriteit. Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast inzet waardoor je mensen bindt en boeit in het gesprek. Je gaat op zoek naar de talenten en zorgt voor de ontwikkeling van de ander. Op een wijze die past bij Wij zijn JONG. Samen nieuwsgierigheid ontdekken en elkaar uitdagen. Daarbij word je ook zelf graag uitgedaagd.  Voor de medewerkers van de afdeling Financiën ben je een zichtbare en benaderbare leider, die voortdurend oog heeft voor de aansluiting van het strategische met de dagelijkse werkzaamheden.

Wij zoeken een Concerncontroller die gewend is om dicht op het bestuurlijke niveau te acteren. De te benoemen kandidaat heeft brede ervaring opgedaan binnen verschillende, complexe organisaties, bij voorkeur in een maatschappelijke onderneming/organisatie. Hij/zij beschikt over een voor de functie relevante academische opleiding en juiste coachende leiderschapsstijl.

Aanbod

Werken bij Wij zijn JONG betekent werken in een motiverende omgeving waarin ontwikkeling en ontplooiing worden gestimuleerd. Fulltime dienstverband (36 uur), in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging.

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kinderopvang, inschaling in schaal 14. Leaseauto is mogelijk. Verder is er een persoonlijk budget voor ontwikkeling.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

 • Speed op woensdag 20 november (middag en begin avond) waarin je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op vrijdag 22 november (12.00 – 15.00 uur) waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op donderdag 28 november (12.30 – 15.00 uur) waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het is de bedoeling om de procedure voor 1 december af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij deze financiële strateeg, sensitief en sturend? Geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 17 november jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Emile Douma (06-1045 29890. Natuurlijk zijn Martine en Emile bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.