Begeleider, die durft; denker, die borgt en doener die bestendigt

Lochem
Organisatie |

Stichting Welzijn Lochem

Stichting Welzijn Lochem (SWL) is eind 2013 ontstaan uit de fusie van twee stichtingen: Cultureel Werk Gorssel en Ouderenwerk Lochem. SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal“ zet SWL zich in voor het vakkundig ondersteunen en versterken van inwoners en burgerinitiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. Zonder winstoogmerk het algemeen belang dienend. SWL draagt intensief bij aan het vergroten van de ontwikkelkansen en zelfontplooiing van de jeugd, brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar, ondersteunt intensief mantelzorgers, biedt ouderen met dementie een portaal voor ondersteuning op maat, stimuleert en faciliteert actief burgerschap, biedt mensen met een kleine portemonnee ondersteuning in de schuldhulpverlening en helpt mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Driekwart van de inkomsten ontvangt SWL van de gemeente Lochem; een kwart van andere opdrachtgevers. Een innovatieve organisatie, die verschillende groepen ondersteunt, die zorgt voor een inclusieve samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Vrijwel alle activiteiten worden projectmatig opgezet voor de gemeente Lochem, de regio, andere gemeenten, waterschappen, de provincie Gelderland, Circulus-Berkel en woningcorporaties.

SWL toetst haar beleid aan vijf kernwaarden, kortweg samengevat als “VOLOP”:
Verbindend: Smeerolie van de samenleving. Ondersteunend: Op de Achtergrond. Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap (regie) blijft bij de klant. Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen. Onafhankelijk: Klant/bewoner staat centraal en gaat boven het organisatiebelang. Gemeenschap, burger en initiatief zien wij als opdrachtgever.
En met stip op één: Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf overbodig te maken. SWL is dé verbindende partner in het sociaal domein, waarbij de transformatie de kansen biedt om gezamenlijk de sociale infrastructuur te versterken.

Functie | Directeur/beoogd Bestuurder

De Directeur/beoogd Bestuurder is het boegbeeld van de organisatie die bestaat uit 43 medewerkers en circa 300 vrijwilligers. Een hechte betrokken groep mensen die werken in een open cultuur, waarbij er permanent oog is voor elkaar maar ook voor verbetering.
Je geeft samen met twee managers leiding aan een inhoudelijk professioneel team in een informele organisatie. De werkprocessen en de financiën zijn op orde en er ligt een duidelijke visie voor de toekomst. De innovatieve poot ‘Erwelzijn’ wordt in een afzonderlijke juridische entiteit – los van SWL – ondergebracht.

De komende periode zal worden aangegrepen om te komen tot de juiste balans tussen de belangrijkste externe en interne opgaven met als rode draad:

 • Het verstevigen en bestendigen van de samenwerking met de gemeente Lochem.
 • Het vorm en inhoud geven aan de samenwerking met Erwelzijn.
 • Het systematisch verwerven van nieuwe opdrachtgevers/samenwerkingspartners in de regio en de daarbij behorende geldstromen.
 • Het versterken en verder doorontwikkelen naar een toekomstige, robuuste organisatie, die doordesemd is van de visie, dat preventief werken altijd werkt.
 • In samenwerking met het bestuur vormgeven van de governance, waarbij het bestuur zich ontwikkelt tot een Raad van Toezicht en de Directeur tot Bestuurder.

Frisse-energie Mensgericht Ondernemend Verbindend Toegankelijk Slagvaardig Samenwerker Authentiek Communicator Netwerker Commitment Schakelvermogen Helicopterview Zelfstarter Vooruitstrevend

Profiel

Met jouw drive, enthousiasme en een goed inlevingsvermogen krijg je teams en klanten verder. Je verdiept je in de rol van de ander en met jouw aanpak creëer je een wisselwerking tussen geven en nemen. Je zet je actief in om SWL structureel sterker te maken. Je kunt goed coachend leiding geven en je inspireert de professionals. Je zorgt voor een procesmatige aanpak en bouwt door op het goede fundament.

Functie-eisen:

 • HBO+ werk- en denkniveau en ruime leidinggevende ervaring in een maatschappelijke organisatie waar de mens centraal staat.
 • Een resultaatgerichte instelling en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Ervaring met governance-vraagstukken, waarbij je een stevige gesprekspartner bent.
 • Ervaring met het smeden van allianties en verwerven van nieuwe opdrachtgevers.
 • Uitstekende sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt flair en hart voor de publieke zaak en voor de doelgroep die SWL begeleidt.
Aanbod

Een uitdagende en afwisselende eindverantwoordelijke functie in een ambitieuze organisatie, die met hart ziel voor preventief werken staat. SWL biedt veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. SWL biedt een contract voor onbepaalde tijd met een wettelijke proeftijd, volgens de CAO Social Work (S13, max € 6.466,– euro per maand, op basis van een volledige werkweek). De aanstelling vindt plaats voor een gemiddelde werkweek van 32 uur.

Procedure | GESPREKKEN IN NOVEMBER 2021

Ben jij de Directeur/beoogd Bestuurder die we zoeken? Herken je jezelf in het profiel en zet jij SWL nog meer op de kaart?

De procedure wordt begeleid door K+V en start met het insturen van je motivatie en cv. Daarna ontmoet je in korte rondes verschillende leden van het bestuur, uit de PVT en collega-managers. Is er een goede ontmoeting en heb je SWL nieuwsgierig gemaakt? Dan gaan we verder met diepgaande gesprekken met de selectiecommissie. Transparant maar wel zo vormgegeven, dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijdspad en een mooie balans in de kennismaking tussen kandidaat en organisatie.

 • Speeddates op vrijdagmorgen 19 november– waarin je kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid op het kantoor van K+V in Veenendaal.
 • Een selectiegesprek op woensdag 24 november – waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang op het kantoor van SWL in Lochem.
 • Show op vrijdag 26 november waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je de leiding neemt in het prachtige conferentiecentrum De Heerd in Lochem.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Beoogd is de procedure af te sluiten voor 1 december a.s. zodat je kunt starten op 1 februari 2022, of indien mogelijk eerder.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door, uiterlijk zondag 14 november aanstaande, je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Micha van Aart (06 46 39 03 12) en Helga Bijker (06 22 69 85 99 ). Zij begeleiden je in deze procedure. 

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur/beoogd Bestuurder
Vast
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.