Directeur-Bestuurder – Bibliotheken Noord Fryslân

Strateeg ondernemend ambassadeur
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Bibliotheken Noord Fryslân: Meer dan boeken alleen

“De bibliotheek is meer dan alleen boeken”. Deze slogan vormt de kern van het huidige bibliotheekwezen. Niet alleen de uitleen van boeken, maar het ontmoeten, leren en betrokken worden bij de “mienskip” is wat de moderne bibliotheek uit wil stralen. Een plek voor jong en oud, voor mensen die hulp nodig hebben én mensen die hulp kunnen bieden. Een warme toegankelijke plek waar je mag zijn, waar je mag doen en waar je nieuwe vaardigheden of informatie kan leren. Dát is waar Bibliotheken Noord Fryslân voor staat.

Met veertien vestigingen en huiskamerbibliotheken, en een nauwe samenwerking met het onderwijs, werkt Bibliotheken Noord Fryslân aan een duidelijke visie en beleid, waarbij betrokkenheid op sociaal en cultureel gebied in Noord-Fryslân inclusief de vier Fryske Waddeneilanden centraal staat. Als directeur-bestuurder ben je samen met de clusters, het managementteam (mt), de domeinspecialisten en de raad van toezicht (rvt) verantwoordelijk voor het implementeren van visie en beleid.

Door de duurzame samenwerking met de negen gemeenten in de hele noordelijke helft van Fryslân staan de medewerkers dicht bij de inwoners, weten ze wat er speelt en zorgen ze voor passende dienstverlening in de vestigingen en huiskamerbibliotheken. Inmiddels werkt Bibliotheken Noord Fryslân samen met alle scholen en kinderopvangcentra in Noord-Fryslân.

Recent is de organisatie opnieuw ingericht met zes integrale zelforganiserende clusters om nog dichterbij de inwoners te komen. Bij de bibliotheken werken ruim 100 medewerkers en 120 vrijwilligers. De organisatie kent een stichtingsvorm, die (grotendeels) wordt gefinancierd door de negen gemeenten, die zich verbonden hebben met de doelstelling van de bibliotheken in de gezamenlijke subsidieovereenkomst.

Bibliotheken staan als centrum van kennis, studie en educatie midden in de steden, de dorpen en de kernen van Noord-Fryslân met vele samenwerkingspartners in de domeinen onderwijs, welzijn, zorg en cultuur. De bibliotheken vormen onderdeel van de ‘mienskip’ en bieden een podium voor ontmoeting en uiteenlopende sociaal-culturele en literaire activiteiten. De bibliotheken zorgen voor kansengelijkheid door lezen, basisvaardigheden, taal, digitale inclusie en democratisch burgerschap te stimuleren. De bibliotheken werken nauw samen met alle scholen en kinderopvangcentra om leesvaardigheid onder kinderen te bevorderen. De bibliotheken zijn de huiskamers van de samenleving, die faciliteiten aan iedereen bieden. Zorg en aandacht voor de Fryske en ook Bildtse taal en cultuur zijn specifiek voor dit gebied. Daarnaast bieden de bibliotheken enkele servicepunten voor landelijke banken in deze regio.

Bibliotheken Noord Fryslân werkt vanuit het beleidsplan 2023 – 2026, waarbij er concrete plannen worden gemaakt voor een periode van twee jaar.

In dit plan staan drie kaders centraal:

 • Het onderzoek naar de belangrijkste trends voor Bibliotheken Noord Fryslân.
 • Het gemeentelijk beleid, benoemd in de negen coalitieakkoorden van de betrokken 9 gemeenten, die in 2022 zijn afgesloten voor de periode 2022 – 2026.
 • De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) en de landelijke en provinciale ontwikkelingen.

Bibliotheken Noord Fryslân heeft zelf onderzoek gedaan in de negen gemeenten onder stakeholders, gebruikers en leden van de bibliotheek aan de hand van een lijst met trends. Volgens de respondenten moet Bibliotheken Noord Fryslân vooral inzetten op thema’s laaggeletterdheid, ontlezing, ontwikkelen van 21ste -eeuwse vaardigheden, digitale overheid en het uitblijven van bibliotheekbezoek van nieuwe generaties. Het uitlenen van boeken is niet langer de kerntaak voor de toekomst. Een belangrijke maatschappelijke rol is de samenwerking met andere partners in het gebied, om zo bij te dragen aan de sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid.

De wet WSOB kent vijf taken: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen, kennis laten maken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het kennis maken met kunst en cultuur. De komende jaren ligt de focus op het bevorderen van geletterdheid en op leesplezier, het streven naar digitale inclusie en het bevorderen van digitaal burgerschap, het opzetten van een programma Leven Lang Ontwikkelen.

Meer informatie over Bibliotheken Noord-Fryslan is te vinden op www.ontdekdebieb.nl

Functie

Directeur-Bestuurder

Uitgangspunt is voortbouwen op wat er al staat, waarbij de dienstverlening aansluit op de specifieke wensen van de negen gemeenten. De belangrijkste opgaven voor de komende periode:

 • Het verstevigen en behouden van het Bestuurlijk Overleg met de negen gemeenten, je bent de schakel tussen de gemeenten die samenwerken in de (gezamenlijke) subsidieovereenkomst;
 • Het versterken van de rol van de bibliotheken door zelforganisatie in de clusters en teams verder uit te bouwen en te implementeren, waarbij het regieteam inhoudelijke kaders opstelt;
 • Het faciliteren van de clustermedewerkers door hen de centrale rol te geven in de nabijheid van de inwoners, waardoor de (externe) zichtbaarheid van de bibliotheken in de samenleving vergroot wordt;
 • Samen met de vier andere Fryske bibliotheekorganisaties een stevige inbreng leveren in de strategische koers van de provinciale bibliotheekorganisatie;
 • Het gezamenlijk met mt-leden optrekken in de lobby naar gemeenten, naar de andere bibliotheekorganisaties en naar de partners om de maatschappelijke opgave uit te kunnen voeren;
 • Het implementeren van prioriteiten uit het beleidsplan (de vijf programmalijnen) en het anticiperen op veranderingen in de gemeentelijke context;
 • Het versterken en verbreden van de bestuurskracht van de leden van het mt zelf, met extra aandacht voor een structureel professionele bedrijfsvoering en beleidsmatige versterking om de kwetsbaarheid van het mt te verminderen;

Je stelt als directeur-bestuurder samen met het mt het strategisch beleid op, waarbij je dit op inspirerende wijze uitdraagt en de medewerkers meeneemt. Je bent voorzitter van het mt, dat bestaat uit drie leden, naast jou de manager Bedrijfsvoering en de manager Bibliotheken. Voor de leden van het mt ben je de belangrijkste sparringpartner. Daarnaast ben je voorzitter van het regieteam, waar domeinspecialisten vanuit hun expertise beleid en besluitvorming voor mt voorbereiden. Je geeft leiding aan marketing en communicatie.

Je zorgt ervoor dat clustermedewerkers, mt-leden en de leden van het regieteam zich op de juiste wijze (intern en extern) kunnen profileren om de doelen van de bibliotheken te bereiken. De medewerkers uit de (zelforganiserende) clusters en teams zijn de belangrijkste adviseurs voor de uitvoering. Ondersteunende taken worden uitgevoerd door de provinciale organisatie Fers. Je bent -samen met bestuurders van de vier Fryske bibliotheekorganisaties- opdrachtgever van deze ondersteuningsorganisatie.

En ten slotte maar zeker niet het minst: je legt verantwoording af aan de rvt, je bent bestuurder in de zin van de WOR, met een betrokken en actieve or, waarmee je maandelijks overlegt en advies inwint.

Belangenbehartiger Communicatief Impactvol Inspirator Politiek-bestuurlijk Sensitief Innovatief Standvastig Teamspeler Visionair Doortastend Besluitvaardig Netwerker Energiek Zakelijk Koersvast Nieuwsgierig Sparring partner Moed Humor Lef

Profiel

Strateeg ondernemend ambassadeur

Wat breng je mee?

 • Allereerst: hart en passie voor de rol van bibliotheken en voor de eigenheid van de steden, dorpen en kernen in Noord-Fryslân;
 • Relevante WO-opleiding; met ruime ervaring als leidinggevende/mt-lid;
 • Financiële kennis en bedrijfskundige ervaring, waarbij je de geldstromen van gemeenten (zoals subsidiebeschikkingen) kent en snapt;
 • Ervaring in het werken met verschillende strategische stakeholders (rvt, overheden (gemeenten, rijk en provincie), vakgenoten, ketenpartners, dienstverleners en leveranciers);
 • Analytisch vermogen, waarbij je de koers uitzet en vertaalt in strategische plannen en resultaten boekt;
 • Ervaring met ontwikkelen van organisaties met behoud van zelforganisatie en bijpassende kaders;
 • Zakelijke insteek, je bent besluitvaardig en je beschikt over een mooie balans tussen mens- en resultaatgericht. Je bent een echte netwerker;
 • Bekendheid met het Frykse bestuursveld en het Frysk verstaan vormen een pré.

Aanbod

Uitdaging in een organisatie met impact voor alle inwoners van Noord-Fryslân

Wil jij jouw kennis en expertise inzetten in deze maatschappelijke onderneming, in de wereld van de moderne bibliotheken? Dan nodigen we je van harte uit te reageren. De honorering is in overeenstemming met de uitdaging; schaal 14, met een salarisindicatie voor 36 uur van maximaal € 7.783,–. bruto (afhankelijk van kennis en ervaring) met uitstekende secundaire voorwaarden volgens de CAO Openbare bibliotheken. Het dienstverband van de directeur-bestuurder is voor onbepaalde tijd (met een proeftijd van twee maanden).

Procedure

Gesprekken in maart

De procedure wordt begeleid door K+V en deze start met het insturen van je motivatie en cv. Is je interesse gewekt en ben je nieuwsgierig gemaakt? Het wervingstraject zal bestaan uit verschillende delen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie (raad van toezicht, leden mt en regieteam, or, medewerkers) gaat ontmoeten.

 1. Speeddates op 5 maart 2024 in Bibliotheek Dokkum. Hierin maak jij in drie gesprekken kennis met diverse mensen uit de organisatie, rvt, or, mt en zij maken vooral ook kennis met jou.
 2. Slow op 8 maart 2024. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.
 3. Show op 13 maart 2024. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij het stokje overneemt.

Na elke ronde maken we een keuze met welke kandidaten we verder gaan. We ronden af met een benoeming in de rvt van 18 april 2024. Dan heb je al kennis gemaakt met alle leden rvt en met de or. Beoogd is dat de nieuwe directeur-bestuurder in augustus 2024 kan starten.

Geïnteresseerd

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer zo snel mogelijk – uiterlijk 27 februari 2024 – door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599) die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.