Ongelofelijk flexibele netwerkbestuurder

Bergen op Zoom
Organisatie |

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO

In het samenwerkingsverband Brabantse Wal VO bieden acht scholen voor voortgezet onderwijs, een ISK afdeling, een praktijkschool en drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs een onderwijs- en ondersteuningscontinuüm voor 6.636 leerlingen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Schoolbesturen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning waardoor er voor iedere leerling een passende plaats beschikbaar is. De arrangementen worden voornamelijk in het regulier onderwijs aangeboden vaak in samenwerking met de speciale voorzieningen of externe partners.

“Iedereen aan boord”

Deze slogan van de missie van het samenwerkingsverband geeft aan dat ze er samen voor zorgen dat iedere leerling een perspectiefvolle schoolloopbaan aangeboden krijgt. Door passende onderwijsplaatsen en waar nodig extra aanvullende ondersteuning voor elke leerling in de regio.

Functie | Directeur-Bestuurder

Het bestuur is samengesteld uit een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder voert het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de instandhouding en continuïteit van het samenwerkingsverband en voor het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan. De acht aangesloten schoolbesturen voeren onder leiding van een onafhankelijk voorzitter het interne toezicht. Zij houden toezicht op de kaders van het ondersteuningsplan, de (meerjaren-)begroting en zien toe op kwaliteit, opbrengsten en de financiële bedrijfsvoering.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is eindverantwoordelijk voor de geboden onderwijsondersteuning. De nieuwe directeur-bestuurder zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het strategische, organisatorische, financiële en personele beleid. Hij of zij ontwikkelt effectieve overlegvormen met betrokken scholen, partners en functionarissen en is aanspreekpunt voor de schoolbesturen. De directeur-bestuurder maakt daarmee actief verbinding tussen mensen en organisaties. Hij of zij is een verbindende persoonlijkheid die vanuit een bestuurlijke en politieke sensitiviteit mensen en ideeën samenbrengt.

Met kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, landelijk en in de regio, is de directeur-bestuurder in staat om processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bewaken. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij door zal bouwen op de opgebouwde structuur, maar tegelijkertijd inspireert en op zoek gaat naar passende innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de samenwerkingen tussen jeugdzorg, gemeente en andere stakeholders. Dit heeft blijvende aandacht nodig. Soms wat renoveer werk en soms wat restaureer werk. Een belangrijke opdracht voor de directeur-bestuurder is het tot stand brengen van het nieuwe ondersteuningsplan voor de jaren 2023 – 2027.

Faciliterend Rolbewust Toegankelijk Benaderbaar Energiek Samenwerker Inspirerend Inventief gecommitteerd Realisatiekracht Regisseur

Profiel | Ongelofelijk flexibele netwerkbestuurder

Logische samenwerker en regisseur
Binnen de Brabantse Wal heerst een prettige samenwerkingscultuur. Als een logische samenwerker en benaderbare regisseur voeg je hier makkelijk in en zorg je dat samenwerken op de agenda terug blijft komen. Je bent beschikbaar en aanspreekbaar. Vriendelijk en toegankelijk. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Als bestuurder kom je terecht in een netwerkorganisatie met als doel alle leerlingen binnen de Brabantse Wal van een juiste plek te voorzien. Je bent een echte spin in het web en voor alle partijen een fijne gesprekspartner. Door je gunfactor gaan mensen graag met je in gesprek. Door deze goede relaties kun je makkelijk gebruik maken van het hele netwerk. Kwetsbare leerlingen staan voor jou altijd centraal. Je zal ten alle tijden in de bres springen voor een leerling als dat nodig is.

Bestuurder met oog op de bal
Een directeur-bestuurder die bruist van de goede ideeën, dat ben jij! Je bent de bestuurder die in verbinding de juiste keuzes maakt. Je bent ongelofelijk flexibel om mee te bewegen, te luisteren en uiteindelijk de juiste beslissing te nemen vanuit zorg voor leerlingen. Daarbij ben je rolbewust. Je neemt alle partijen mee in het proces. Je bent doortastend, sensitief en bezit een grote realisatiekracht. In contact met anderen krijg jij de dingen voor elkaar. Je waait daarbij niet met alle winden mee. Behouden wat goed is en afscheid nemen van andere zaken hoort bij je stijl. Altijd met je oog op de bal, het goede doen voor de leerling.

Aanbod | Wil jij betekenisvol werk verrichten?

Wij hebben een uitstekend aanbod voor je klaarliggen. Mooie arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 14 cao VO. Je komt terecht in een professionele organisatie waar samenwerken centraal staat.

Procedure | Onbevangen ontmoeten

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en van de besturen. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

Speed op dinsdag 10 mei waarin je langs drie tafels kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en bestuur en organisatie kennismaakt met jou.
Slow op maandag 16 mei waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op donderdag 19 mei waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt in het realiseren van de ambitie.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Verbindend waar het moet en doortastend waar het kan?

Snap je de complexiteit van een samenwerkingsverband en zie je dit als een grote uitdaging? Dan komen we graag in contact met jou! We zien graag uiterlijk 3 mei 2022 jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets, directeur (06-1026 0480) en Tamara Wijnja, partner (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie en een toelichting op de procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder
Vast
0,6 fte

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.