Visionair leider, die met beide benen op de grond staat

Lelystad
Organisatie |

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) bestaat als stichting sinds 2000. Zij voert haar werkzaamheden als partner en in opdracht van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde uit. De missie van MDF is dat zij mensen dusdanig wil toerusten, dat zij (weer) volwaardig aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Een organisatie die betekenis wil hebben.

MDF beoogt de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van mensen te bevorderen en sociale integratie en participatie te bewerkstelligen. Als organisatie zet MDF zich in voor de inwoners van de drie gemeenten en verleent zij haar diensten op het gebied van mens-en-relatie, geldzaken-en-schulden en opvoeden-en-opgroeien. Aan de (basis)dienstverlening zijn geen kosten verbonden; is in principe vrijwillig, maar externe factoren kunnen mensen dwingen hulp te aanvaarden. Samenhang van hulp- en dienstverlening binnen MDF is van belang, maar ook extern met samenwerkingspartners (zoals gemeenten, woningcorporaties).

De werkzaamheden van circa 90 professionals en 90 vrijwilligers worden uitgevoerd vanuit locaties in Dronten, Lelystad en Zeewolde.

Deze mooie organisatie zoekt een Directeur-Bestuurder, een visionair leider, die met beide benen op de grond staat.

Functie | Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is de werkgever van de directeur-bestuurder en fungeert tevens als klankbord. Het MT bestaat, naast de voorzitter/de directeur-bestuurder, uit de manager Sociaal Werk, de manager Schuldhulpverlening, de manager Beschermingsbewind en de staffunctionaris Kwaliteitsbevordering. De Ondernemingsraad en het Cliëntenpanel zijn belangrijke stakeholders. Er is een (extern) bedrijfsbureau.

Verbinder-pur-sang Strategisch Communicatief Samenwerker Netwerker Verbinder Boegbeeld Inlevend Pragmatisch Ondernemend Visionair-Leider Met-beide-benen-op-de-grond

Profiel | boegbeeld van de organisatie

De directeur-bestuurder is een verbinder pur sang, die strategisch en communicatief samenwerkt. Een generalist met affiniteit en ervaring met maatschappelijke dienstverlening in brede zin. Iemand die de externe uitdagingen verbindt aan de interne kracht van de organisatie. De organisatie is open en transparant. MDF biedt veel ruimte aan de medewerkers om zelf de taken op te pakken en verantwoordelijkheid te nemen.

De grootste uitdaging voor de komende periode ligt in het vinden van het juiste evenwicht tussen het professionele aanbod van MDF en de vraag van de samenwerkingspartners, waaronder de gemeenten. De gemeentelijke budgetten voor het sociaal domein staan onder druk, waardoor het voor MDF van groter belang wordt om vooraan, proactief en op eigen initiatief het gesprek te voeren met de juiste partners. Een integraal dienstenaanbod dat aansluit bij de vraag, met meer accent op preventie, met meer samenwerking met de sociale wijkteams en/of ‘vraaghuizen’, om te voorkomen dat cliënten onder andere in schuldhulpverlening of beschermingsbewind terechtkomen.

Deze buitengewoon dynamische omgeving vraagt om moed én om innovatie. De directeur-bestuurder is en denkt eigentijds en toekomstgericht. Zij/hij inspireert en enthousiasmeert, ook intern. Dit betekent richting geven, keuzes maken en medewerkers betrekken en meenemen, hen laten schitteren. Het prikkelen en stimuleren van de organisatie om vanuit die betrokkenheid en professionaliteit nieuwe en creatieve ideeën te ontwikkelen. En op deze wijze de kansen in de dynamische buitenwereld op te pakken, met oog voor gezonde zakelijkheid, kansen verzilveren, blijven werken aan meerwaarde en daarmee aan positionering. Het gaat erom durf en ondernemerschap bij de professionals aan te wakkeren. MDF bestaat uit passievolle medewerkers en vele vrijwilligers, die al lang verbonden zijn. De professional kan deze kracht inzetten om samen oplossingen te bedenken. De directeur-bestuurder ‘schakelt en makelt’ op natuurlijke wijze, omdat de context per gemeente verschilt.

Als Directeur-Bestuurder:

 • Ben je het boegbeeld van de organisatie en dus een goede netwerker en verbinder.
 • Ben je als boegbeeld eindverantwoordelijk voor de organisatie en de ontwikkeling en implementatie van visie en beleid; hij/zij geeft leiding aan de voorliggende opgaven.

Wie ben je?

 • Je bent iemand die, met respect voor de opgebouwde organisatie, werkwijzen en cultuur, leiding geeft aan de verdere ontwikkelingen van visie, dienstverlening en positionering.
 • Je doet dit inlevend en pragmatisch, stelt vertrouwen in de medewerkers en verbindt.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Je bent ondernemend en overtuigend.
 • En belangrijk: je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep van MDF en kunt je daarin verplaatsen.
Aanbod | Leiding en richting geven aan een prachtige organisatie

Leiding en richting geven aan een prachtige organisatie met passievolle professionals en vrijwilligers, die brede bekendheid geniet in Flevoland. De gewenste startdatum is 1 maart/april 2021. De functie vraagt om een fulltime beschikbaarheid. Je werkt vanuit het hoofdkantoor in Lelystad. De beloning is marktconform (CAO Sociaal Werk S14 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder IKB en onkostenvergoeding). Onderdeel van de benoeming is een referentiecheck bij De Nederlandse Bank.

Procedure | Speed Slow Show in januari 2021

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Samen met de opdrachtgever kiezen we de kandidaten die we gaan ontmoeten. Je ontmoet in drie korte rondes diverse betrokkenen vanuit het MDF: leden van de Raad van Toezicht, management, medewerkers en OR. Is er een goede ontmoeting? Dan gaan we verder met een diepgaand gesprek met de selectiecommissie en uiteindelijk een presentatie. Wij noemen dat Speed, Slow, Show. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijdspad en een mooie balans tussen kandidaat en organisatie.

Het wervingstraject bestaat dus uit drie onderdelen (onder voorbehoud in verband met Covid-19):

 • Speed op woensdag 20 januari waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jou als persoon.
 • Slow op dinsdag 26 januari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op donderdag 28 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.
 • Hierna vinden er nog afrondende gesprekken plaats.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Ben jij de Directeur-Bestuurder die MDF zoekt?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk zondag 10 januari 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22698599) of Michiel van Wessem (06 52008834).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddate wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
Een verdiepend ontwikkelassessment (maandag 1 februari) maakt deel uit van de procedure.

Directeur-Bestuurder
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.