Empathische leider, koersvast en relativerend

Hoofddorp
Organisatie |

Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer is een vereniging, waarbinnen zes schoolbesturen voor Primair onderwijs en vier schoolbesturen met speciaal primair onderwijs, zijn aangesloten. De samenstelling zorgt ervoor dat er een breed aanbod van scholen beschikbaar is. De aangesloten schoolbesturen hebben in gezamenlijkheid ambitieuze doelen voor de komende jaren geformuleerd, welke de bestuurlijke samenwerking binnen de borging van een dekkend aanbod verder zal versterken.

Er is in het afgelopen jaar door het team van het samenwerkingsverband (SWV) hard gewerkt aan de professionalisering van het samenwerkingsverband en de ontwikkeling van producten en diensten, die een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van scholen en besturen bij de borging van passend onderwijs. Hiermee is ook gerichte inzet georganiseerd op de begeleidingsstructuur van de scholen, de inrichting van het centrale coördinatiepunt en expertiseplatform.

Het samenwerkingsverband bestaat uit tien medewerkers; een directeur-bestuurder, managementondersteuners en consulenten. De medewerkers van het samenwerkingsverband bieden als onderwijskundig expert ondersteuning aan de scholen en maken als zodanig onderdeel uit van de basis- en extra ondersteuning. Daarnaast speelt het team samen met de directeur-bestuurder een belangrijke rol in de professionalisering activiteiten en ontwikkelgesprekken Passend Onderwijs met scholen en besturen. Het samenwerkingsverband laat zich ten aanzien van onderdelen van de bedrijfsvoering ondersteunen door externe partijen.

Functie | Directeur-Bestuurder voor Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer

Binnen het samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer is er in de afgelopen twee jaar bewust en gericht ingezet op de transformatie van het samenwerkingsverband, organisatorisch, bestuurlijk, inhoudelijk en financieel. Er zijn speerpunten van beleid geformuleerd op zowel de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van het swv. Hiermee is ingezet op een cultuuromslag en koerswijziging welke de komende jaren verder geborgd moet worden. Het belang van het doorzetten van de doorgaande lijn op het huidige ontwerp is groot.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van de organisatie van het samenwerkingsverband. Daarbij staan de komende jaren de volgende punten centraal:

  • Ontwikkelen van een strategisch integraal (meerjaren)beleid en het realiseren van de uitvoering hiervan.
  • Een actieve bijdrage en een heldere samenwerking in het regionale netwerk met stakeholders, ketenpartners (Zorg) en Gemeente en het nemen van initiatieven om de LEA-agenda en Agenda Kansengelijkheid in gezamenlijkheid vorm te geven en te borgen.
  • Het organiseren van een constructieve samenwerking met het aanpalende samenwerkingsverband binnen de huidige wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Een goede samenwerking en verbinding met de aangesloten scholen op bestuurlijk, directie-, leerkracht- en IB-niveau waarbij het meenemen en betrekken op inhoud en voorzieningen verder ontwikkeld wordt. Altijd terug naar de bedoeling, passend onderwijs voor ieder kind.
  • Duidelijke en transparante financiële situatie waardoor realistische en voorspelbare prognoses gemaakt kunnen worden.
  • Verder ontwikkelen van inclusief onderwijs op wijkniveau.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Betrokken Reflecterend Sturend

Profiel | Empathische leider, koersvast en relativerend

Empathische leider

Je bent sensitief, mensgericht en ondersteunt graag anderen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen en van nature zoek je de samenwerking. Je voelt je betrokken bij de opgave waar het SWV maar ook jouw maatschappelijke stakeholders voor staan. Met passie en energie kan je de visie en missie overbrengen. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent en oplossingen aanreiken en toepassen. Daarbij zoek en breng jij proactief en volhardend de verbinding. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen te werken aan verdere ontwikkeling en groei. Je stimuleert anderen om verantwoordelijkheid te nemen voor het gemeenschappelijk belang en overstijgend te werken. Zowel intern als extern weet je wat er speelt en welke consequenties dit heeft. Daardoor ben je in staat kansen te zien en deze te benutten.

Koersvast en relativerend

Je houdt altijd het grote geheel integraal in de gaten en bewaakt het gezamenlijke perspectief van het SWV. Samen met je collega’s, de scholen en de (regionale) ketenpartners. Je wakkert aan, geeft aanwijzingen en biedt ruimte, maar houdt vervolgens ook vast door het belang van het SWV te blijven behartigen. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft. Hierdoor word je niet verrast en kan je met overtuiging overbrengen wat nodig is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom, naar je gehele omgeving zodat draagvlak ontstaat. Dat daarbij niet altijd wordt gedaan wat jij voor ogen had snap je en laat jou niet uit het veld slaan. Je kent immers ieders belang en bezit een goede dosis incasseringsvermogen.

Daarnaast heb je relativeringsvermogen en kan je dit geven aan een ander. Je houdt van jouw eigen autonomie en vindt het niet erg om leiderschap of positie te delen. Het gaat om de bedoeling en ook de successen wil je delen. Dat maakt dat je welkom bent in relevante netwerken en samenwerkingen en word je gezien als de natuurlijke autoriteit en vanzelfsprekende gesprekspartner. Hierdoor geef je jezelf en het SWV een onderscheidend vermogen.

Wat breng je mee?

Een eigen manier van werken, authentiek, verbindend en efficiënt, heb jij inmiddels ontwikkeld. Je gelooft in groei voor iedereen, het kind, collega’s en jouw stakeholders. Je kunt bogen op een ervaring als prettige leidinggevende in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein en wilt de opdracht van passend onderwijs graag begrijpen. Jouw passie voor kansengelijkheid, kind en jeugd zijn duidelijk zichtbaar, je bezit bestuurlijke kwaliteiten en je komt goed tot je recht in een complexe organisatie.

Aanbod | Uitdagende en complexe rol

Omarm jij de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband en ben jij gedreven om daaraan te willen bijdragen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, een unieke positie om verschil en maatschappelijke impact te kunnen maken. De functie is voor 32-40 uur. SWV PO Haarlemmermeer hanteert de bestuurders CAO Schaal B2.

Procedure | ontmoeten en de dialoog

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie leert kennen.

Speeddates op 17 mei:
We starten met korte ontmoetingen waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow op 19 mei:
In de tweede ronde vinden gesprekken plaats waarin ruimte is voor meer aandacht, diepgang en de dialoog.

Show op 23 mei:
In de laatste ronde geeft je een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij bestuurt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Passie voor ontwikkeling?

Ben jij deze sterke verbinder, geïnteresseerd in de ander en in staat helderheid en duidelijkheid te brengen? Geloof jij dat het altijd samen kan en moet en ben je nieuwsgierig naar deze mooie functie? Dan zien wij graag uiterlijk 8 mei jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Op verzoek is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur-Bestuurder voor Samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer
vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.