Directeur-Bestuurder - Sportservice De Vallei

Professioneel en ondernemend
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportservice De Vallei

Sportservice Ede is al bijna 25 jaar de uitvoeringsorganisatie voor sport en bewegen in de gemeente Ede. Na het overnemen van verschillende taken binnen de gemeente Ede, zoals het beheer en exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties, is de organisatie sinds 2013 actief in Wageningen en sinds 2015 in Rhenen. Om groei in de regio Foodvalley vorm te geven werd in 2020 Sportservice Ede B.V. opgericht en ondergebracht in een holding: Sportservice De Vallei B.V. Het bestuur van deze holding vormt de raad van commissarissen voor de onderliggende B.V.’s. De aandelen zijn ondergebracht in Stichting Sportservice De Vallei. De wethouders Financiën van de deelnemende gemeenten waar de afzonderlijke B.V.’s actief zijn, vormen het bestuur.

Sportservice De Vallei is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die inwoners stimuleert om recreatief en sportief in beweging te komen en te blijven: een organisatie met passie voor sport, bewegen en gezonde leefstijl en vitaliteit. Daarnaast is Sportservice De Vallei verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties in Ede, onderhoud van de sportvelden in Ede en Wageningen en voor beheer en exploitatie van Zwembad De Peppel in Ede. Ook is zij uitvoeringspartner voor het sportstimuleringsbeleid van de gemeenten, verzorgt zij het bewegingsonderwijs op basisscholen en ondersteunt zij sportverenigingen. Zij zorgt voor moderne, veilige, duurzame en schone sportvoorzieningen en buitenruimtes, om jong en oud in beweging te krijgen en te houden. Momenteel werken er ongeveer 140 medewerkers. De jaarlijkse omzet is rond  € 10 mln. De inkomsten bestaan uit een mix van subsidies, derdengeldstromen en eigen inkomsten.

De aandacht voor een gezonde leefstijl en vitaliteit is, mede door de coronapandemie, in een stroomversnelling geraakt. Vanuit Sportservice De Vallei is een regionale samenwerking met organisaties binnen het speelveld sport, bewegen, voeding en leefstijl opgebouwd. Met de kennis en middelen van Sportservice De Vallei wordt ingezet op gezonde voeding en preventie door sport en bewegen om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen. Ook sport als doel, i.s.m. de sportaanbieders, is één van de speerpunten van de organisatie. Met meerdere gemeenten wordt gesproken over bijdragen aan de lokale beleidsdoelstellingen op het gebied van sport, bewegen en preventie. De Foodvalley is een groeiregio waarbij de sportinfrastructuur mee groeit. De impact van sport is groot, waarbij Sportservice – gebaseerd op cijfers en onderzoek – samen met de sportverenigingen, de welzijn-, zorg-, cultuur-, onderwijsorganisaties én het bedrijfsleven een ambitieus sport- en beweegbeleid opzet, dat lokaal en regionaal wordt uitgevoerd.

Sportservice wil zelf dé vitale organisatie zijn, die het goede voorbeeld geeft en de juiste mensen op de juiste plekken heeft. Samen en zelfstandig werken zij aan een professionele dienstverlening, vanuit een gezonde bedrijfsvoering, die aansluit op de behoefte van de inwoners.

Voor deze dynamische organisatie zoeken wij een directeur-bestuurder. Een ondernemende en professionele leider.

Functie

Directeur-Bestuurder

De dagelijkse sturing van de organisatie en het managementteam is de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Als directeur-bestuurder ben je WOR-bestuurder en eerste aanspreekpunt voor de OR. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële prestaties van het sportbedrijf. Als directeur-bestuurder leg je verantwoording af aan de RvC en zorgt voor een goede voorbereiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

De directeur-bestuurder heeft naast de interne rol, een belangrijke externe focus: zo leg, ontwikkel en onderhoud je veel externe contacten met de lokale en regionale overheden, samenwerkingspartners, verenigingen, belangengroepen, media, klantgroepen, branche- en sportkoepelorganisaties en collega-sportbedrijven.

Je draagt bij aan een actieve, betrokken en vitale samenleving, waarbij je een goede balans vindt tussen het uitvoering geven aan de opdracht van de gemeentes én de rol van maatschappelijk ondernemer.

De komende periode staan er twee belangrijke opgaven centraal:

 • Intern is het van groot belang om de organisatie vanuit een aangepaste structuur met nieuwe mensen op sleutelposities te sturen en in te richten. Vanuit de missie, visie en kernwaarden en vanuit heldere (meer)jaarplannen en budgetten wordt samengewerkt aan de realisatie van de doelstellingen. Eigenaarschap, rolvastheid en taakvolwassenheid zijn hierbij belangrijke ingrediënten op operationeel niveau. De organisatie moet nog groeien in de nieuwe structuur, ook strategisch en tactisch, en in de gewenste cultuur. De interne structuur van De Vallei moet goed op orde zijn om de ambities in de regio verder vorm te geven.
 • Externe betrokkenheid, zichtbaarheid en sturing in de politiek-bestuurlijke omgeving en in de regionale samenwerking is essentieel. In deze context moet Sportservice meegroeien met de ambities en invulling en uitvoering geven aan gemeentelijk sportbeleid (waarbij onder andere de koppeling met het sociaal domein relevant is) en toegevoegde waarde bieden aan een vitale regio met sport en bewegen vanuit een heldere visie, missie en meerjaren strategie. De verbinding met andere domeinen als zorg en onderwijs is hierbij relevant.
Schakelvermogen Zakelijk Bestuurder Besluitvaardig Enthousiast Samenwerker Innovatief Visie Mens- en omgevingsgericht Ondernemend Verbindend Zichtbaar Communicator Strateeg Relaties opbouwen Professioneel Politiek-bestuurlijk ervaren

Profiel

Met jouw drive en charisma zorg je voor en borg je de strategische koers, implementeer je en houd je visie op de brede functie van Sportservice De Vallei, waarbij je mede invloed hebt op de sportvisie van de gemeente(n). Je weet de organisatie, haar producten en diensten sterk te positioneren vanuit een heldere structuur met een gezonde bedrijfsvoering én een sterk HR component. Je hebt ervaring in het leidinggeven aan verschillende niveaus, hands-on waar nodig. Je spreekt de taal van bestuurders, van managers én medewerkers, je bent een bruggenbouwer en je smeedt je teams naar meer eenheid, waar jij zelf een voorbeeld voor bent. Samen werken aan vitaliteit staat voorop. Je hebt een goed inlevingsvermogen, hebt affiniteit met Ede en de Foodvalley. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende gemeenten en het betrekken en laten aansluiten van gemeenten is een verantwoordelijkheid als directeur-bestuurder. Je zet je in om Sportservice sterker te verbinden aan andere organisaties in de regio. Je bent zichtbaar bij de verschillende teams, medewerkers en accommodaties. Jij bent het gezicht en zorgt voor eigenaarschap bij je mensen!

Functie-eisen:

 • WO-werk- en denkniveau, met eindverantwoordelijke ervaring in een organisatie.
 • Je hebt ervaring in het leidinggeven aan veranderingen en groei, je bent organisatorisch sterk en besluitvaardig.
 • Je bent uitstekend in staat de organisatie intern verder te professionaliseren én extern strategisch te opereren.
 • Je hebt een ondernemingsgezinde instelling, geïnteresseerd in samenwerkingspartners.
 • Je hebt affiniteit met het werkveld van de sport (landelijk en in de regio).
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, een scherpe antenne.
 • Uitstekende sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt flair en een gezonde dosis humor, je bent een echte netwerker en zet je netwerk in voor het nastreven van de missie van de organisatie.
 • Je bent mensgericht, maar hebt ook een duidelijk zakelijk inzicht.

Aanbod

Een uitdagende en eindverantwoordelijke positie als statutair bestuurder in een organisatie met ambitie, die met hart en ziel voor sport en bewegen staat en gaat. In een groeiende en ambitieuze regio met kansen en ontwikkelmogelijkheden en een interne professionaliseringsslag.

Sportservice De Vallei biedt een brede functie voor bepaalde tijd (conform de governance) voor de duur van vier jaar (met een optie tot verlenging met vier jaar); fulltime (i.c. 36 uur). Volgens de CAO Vermo, schaal 15 en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioen (ABP).

Procedure

Ben jij de directeur-bestuurder, die we zoeken? Herken je je in het profiel en proef je de uitdaging? Intern en extern? De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv en een gesprek bij K+V.
Ga je door in de procedure, dan zijn er gesprekken met de selectie- en met de adviescommissie. De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 17 januari en de adviesgesprekken op dinsdagochtend 23 januari 2024.
De RvC draagt de directeur-bestuurder na een positief advies van de OR en aandeelhouder voor ter benoeming aan de AVA.
De gewenste startdatum ligt rond 1 april 2024.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren, uiterlijk donderdag 4 januari 2024 aanstaande, door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner via: 06-4387 3326. Roel begeleidt deze procedure.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure. Voor indiensttreding is een VOG nodig.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.